Žiji dokonalý příběh

ico-black-zzŽivot je předem vymyšlený. Vesmírem neboli dokonalou inteligencí. I člověk je předem vymyšlený, tak, aby se svým příběhem dokonale ladil. Proto se není čeho bát, s čím bojovat, co vyčítat ani co vymýšlet a řešit.

Kdykoli to děláme, jdeme proti proudu. Sami sobě házíme klacky pod nohy. Ano, naším pohledem toho spousta dokonale nevypadá, ale vtip je v tom pochopit, že to je vždy klam. Že ve skutečnosti je vše ideální a život nás v jednom kuse podporuje.

Život plyne tak, aby ten, kdo jej žije, byl kontinuálně obohacován. Na bázi každodenních zkušeností formou situací, které ten člověk prožívá. Život je dokonale vymyšlený příběh, do kterého je zasazen člověk, který svým vrozeným nastavením a talenty je ideálně přizpůsoben své životní cestě. Stačí to vědět a vše dostane jinou perspektivu.

Jedině díky vědění dokážeme překonat bariéru všech iluzí, kterým jinak podléháme a podléhat budeme. Dokud nevíme, jak život funguje a čím vlastně je, budeme neustále podléhat klamům a zdáním, budeme jej hodnotit, sebe hodnotit, situace hodnotit, a ve výsledku se cítit nejistí a ohrožení.

Nic takového se nikdy neděje, ohrozit se mohu vždy jen já, když začnu dedukovat své fantazie z dojmů, jakým na mě život působí. Ale cíl je opačný — odnaučit se to.

Pak budu stát nohama pevně na zemi. Pak budu žít v harmonii s celým světem. Pak budu mít život, sebe, každého i celý svět rád. A právě proto nebudu nikde narážet.

Dokážu tak žít to svoje, co mi vyhovuje, co žít chci, a nebudu se muset nijak omezovat, k ničemu nutit. Půjde to samo, protože se o mě život už dokáže kontinuálně starat. Už mu v tom nebráním, už nic nebrzdím, protože v ničem nevidím problémy.

Stačí otočit své myšlení, k čemuž nás život také vede. My všichni jsme vedeni k pochopení, že náš způsob uvažování nám škodí a obírá nás o radost, spokojenost, lásku, bohatství, zdraví a životní pohodu. Všechny negativní situace nám chodí jasně avizovat — koukej, jak uvažuješ! Koukej, jak se pak cítíš, a co ti to do života přináší. Namísto aby sis bezstarostně užíval každodenní obohacování a svůj růst, který rozvíjí tvou přitažlivost, se s životem pereš.

Stačí to vidět, pak pochopíme, kudy vede cesta dopředu a vydáme se na ni.

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top