Tři karty (3 karty)

V jednoduchosti je často síla. Platí to i o tomto výkladu, který úplně jednoduše odpovídá na vaši otázku. Namísto jedné karty vám ale odpoví kartami třemi, čímž získáte přehled o důležitých aspektech zkoumaného tématu. Odpověď je pak mnohem jasnější.

Tři karty

  • Typické otázky

    Jak vypadá situace XY? Jak vypadá vztah mezi mnou a XY? Jaký je XY člověk? Co ke mně cítí člověk XY? Jak vnímám finance? Jak je na tom moje sebedůvěra? Jaký jsem partner?

  • Doporučení

    Všechny karty v tomto výkladu jsou rovnocenné. Vypovídají o tom zásadním, co ovlivňuje zkoumanou situaci, životní oblast, vztah nebo osobu. Karty vnímej jako tři vlivy, které se podílejí na stavu, který zkoumáš.

  • Specialita tohoto výkladu

    Specialitou tohoto výkladu je tažení více karet na jedinou otázku, aniž by bylo konkrétně dáno, co která karta zkoumá. Odpověď je tak rozložena do několika částí, poskytuje tudíž hlubší vhled do zkoumaného tématu.

1. První aspekt otázky.

(toto v tom hraje roli)

2. Druhý aspekt otázky.

(i toto v tom hraje roli)

3. Třetí aspekt otázky.

(a rovněž toto v tom hraje roli)


(výklad můžeš odeslat emailem)

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top