Úspěch je umění žít užitečně

ico-black-ssŠestka Disků je v Tarotu proto, aby vysvětlila, co je to úspěch. Vysvětluje tedy, jak úspěšně žít, co se pod tím vlastně skrývá.

Žít úspěšně znamená žít užitečně. Trávit svůj čas tím, co nám slouží. Opakem je jeho zabíjení.

Na to je dobré navázat vysvětlením, že užitečné žití = pěstování. To je zákon. Jedině, když něco pěstuji, dělám něco užitečného. Je to tak proto, že jedině pěstováním vznikají hodnoty. Ta hodnota je právě v tom, že bylo potřeba to vypěstovat, že to nešlo hned, nešlo to nijak očůrávat, ale byla potřeba systematická péče.

A právě žití pečováním, to je úspěšné žití. Pečuji o sebe — o svou duši (pěstováním správných pohledů na život, návyků, vnímání, reakcí, chování, přístupu k životu, lidem… Stejně tak pečuji o své tělo — hygiena, pravidelně cvičím, aktivně se hýbu, hlídám si, co jím a jak jím, dostatečně spím…

Úspěch vždy vychází ze svého vztahu k sobě. Proto je péče o sebe odrazovým můstkem, podle kterého je hned vidět, jak na tom kdo jsme. Důležitou složkou péče o sebe patří i rozvíjení svých talentů. To je zcela zásadní, protože právě na těch talentech — dostatečně vypěstovaných — je potřeba postavit celý svůj život, protože právě pro jejich rozvíjení a sdílení jsme se narodili.

Celý život je o kvalitě vztahu k sobě. Jemu odpovídá vše, co denně prožíváme, protože adekvátní kvalitu přitahujeme. Proto je na prvním místě vždy péče o svoji sebehodnotu.

Úspěch samozřejmě péčí o sebe nekončí, úspěch je životní styl postavený na péči o vše, co k mému žití patří. Tedy i o domácnost, své vztahy (partner, děti, zákazníci)…

Šestka Disků nám tedy jasně radí — chceš-li úspěšně žít, uvědom si, že tvůj čas je tu od toho, abys pečoval. Abys své dny, všední i nevšední, trávil péčí. Pak budeš nejen úspěšný, ale i šťastný, což se dá vyjádřit i naopak — jinak šťastný nebudeš nikdy.

Žít úspěšně tedy znamená žít šťastně. A to jde jedině, žijeme-li pečováním. Od pondělka do neděle. Pečujeme o sebe, pečujeme o druhé, jsme užiteční sobě, jsme užiteční jim, a jako zpětná vazba se nám vrací silný a trvalý pocit štěstí, plynoucí z naší vlastní kvality — z toho, jací jsme, co dokážeme dávat sami sobě, co dokážeme dávat ostatním.

S užitečností souvisí i schopnost umět dávat, co je potřebné. Sobě i ostatním. To totiž mnohdy vůbec není to, co je snadné nebo co vypadá hezky. Teprve pak, když víme, co je správné, protože to skutečně slouží, jsme užiteční.

Hledat štěstí jinde než ve svém vlastním kvalitním přístupu k životu je bláhové. Což ví každý, kdo žije jinak, kdo má jinak poskládané hodnoty. Ten pořád s něčím vnitřně bojuje, někde bloudí, něco řeší, po něčem touží… Anebo se prostě naučil nudit a zabíjení času přijal za svůj životní styl.

Nežijete-li pečováním, zbývá na vás druhá možnost — malichernosti. Lacinost. Lednička, pivečko, cigáro, televize, rádio, internet… Vata, která nic nepřináší, jen vyplňuje dny a na chvíli přebíjí pocit prázdna, který se zas brzy ozve, a tak zase něco sním nebo vypiju někomu napíšu, zavolám…

Laciné je tohle všechno pinožení proto, že to nikomu, ani nám samotným, vůbec nic nedá. Cítíme se pak prázdní proto, že v tom, co děláme, není vůbec žádná hodnota, nic cenného, nic užitečného. Je dobré to tedy pochopit a uvědomit si, že život funguje jako bumerang — hodnota, toho, jak funguji duševně i fyzicky (co svému žití dávám) je adekvátní tomu, jak se následně cítím — co mi život vrací.

A tak to bude donekonečna, protože to tak být musí. Tohle je život, který je krásný v tom, že si sami určujeme jeho kvalitu. Svým přístupem, a ničím jiným. Štěstí tedy není v penězích, vztazích ani nikde jinde, ale v našem přístupu k žití. Kvalitním přístupem zákonitě budeme prožívat naplnění, radost, spokojenost, štěstí, lásku, bohatství…, stejně jako nekvalitním nic z toho.

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top