Za ničím se nežeň, nech věci dozrát

ico-black-kKonečně přináším zase něco jiného než online karetní výklad. U Tarotu pro osobní rozvoj zůstávám, ale chci se zaměřit na jednu z jeho karet, Osmičku Disků.

Její téma je velice zajímavé, protože představuje samotný princip tvoření. Říká, že vaše touhy jsou zcela automaticky naplňovány, protože právě takto je Vesmír nastaven, takto funguje a o tom i je váš život, jeho smysl.

Zároveň je nutné si uvědomit, že i vy sami jste nedílnou aktivní součástí tohoto procesu tvoření, nejde vás z něj nijak oddělit, odstavit bokem, vypnout. Své tvoření ovlivňujete oběma směry, pozitivně i negativně = fungujete tedy i jako jeho brzda.

Sebevědomí = vím, čím jsem

Jak se zde učíme chápat — každý jsme vysílačem informací. Tomuto poznání se říká skutečné sebevědomí, protože odhaluje vaši skutečnou podobu, podstatu i způsob vašeho fungování.

Nikdy své informace nevysíláte jen tak do větru, ale vždy a bez výjimky do Vesmíru. A to je úplně jiná, protože Vesmír na rozdíl od větru se vším, co do něj vyšlete, aktivně pracuje. Zákonitě, automaticky na to ihned reaguje. Šikovným příkladem okamžitého reagování Vesmíru na vaše vysílání je i otáčení tarotových karet na své otázky — v duchu položíte otázku a okamžitě přijde správná odpověď, nic víc nemusíte dělat, nijak se snažit, usilovat, je to prostě samozřejmá zákonitá věc. Váš život je tedy ve skutečnosti nepřetržitý proces vysílání + reagování. Zákon akce a reakce neboli „zákon přitažlivosti“ by tedy mohl znít: co vyšleš, to prožiješ.

Důvěřuj a netlač

Vraťme se ale přímo k Osmičce Disků, která učí: sleduj své touhy a plně jim důvěřuj. Zároveň na nic netlač, o nic neusiluj, nechej vše samovolně se vyvíjet. Právě tím a jedině tím se tvé touhy splní. Dokud na to půjdeš silou a nedůvěrou, celý proces zabrzdíš, je to jako bys vypnul stroj ze zásuvky.

Řečeno jinak — plnění touhy je proces podobný zahradničení. Máš jasný záměr, pořídíš si semínko (touhu) a to zaseješ (vyšleš svůj záměr, svou vizi). No a poté je jen pravidelně zaléváš (těšíš se na svou vizi, klienti to znají pod pojmem „Večerníček“ a zpracováváš situace, které k tobě samy přijdou = „Automatická pračka“).

Těšit se znamená nepochybovat

Těšení se je opakem pochybování. Je to projev naprosté důvěry v uskutečnění. A právě tohle — naprostá důvěra — zraje jako to semínko. A jakmile uzraje, jakmile své vizi věříte za všech okolností, přijde výsledek, protože on na tohle čeká. On dřív přijít nemůže, protože dřív by ti přinesl namísto radostí starosti. Nebudu tu teď rozvádět proč, prostě to tak je.

Za všech okolností — to je cíl. Je to nutnost, podmínka naprosté důvěry ve svou touhu, neboli jasné vyzařování, že na to mám, že si to zasloužím. Až pak mi to vstoupí do života, zůstane to v něm, bude mi to fungovat a přinášet radost.

Osmička Disků je v Tarotu proto, aby nás naučila proces plnění našich přání zvládat v klidu, bez zbytečného zmatkování. Aby nás naučila umět dotáhnout svou vizi do úspěšného konce. Což není k zahození, protože vize, které zůstanou jen v hlavě, nejsou úplně ono. Chybí jim uskutečnění, završení, bez něhož chybí i cesta dál — užívání si toho, čeho jsme dosáhli.

Osmička Disků je tu i proto, aby nás odnaučila si dělat starosti i vynakládat jakékoli úsilí. Ani jedno do života nepatří, to dělají jen ti, kdo mu nerozumějí, kdo se snaží silou dosáhnout něčeho, čeho se jim nedaří dosahovat přirozeně, samovolně, svou přitažlivostí. A to nikdy nefunguje ani nebude, protože nemůže. Chcete-li si užívat život i sami sebe, je nutné životu naprosto rozumět. Což vůbec není těžké, jen nutné.

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top