Život je proudící bohatství formou moudrosti

ico-black-d width=Devítka Disků v Tarotu mluví o zisku, a mluví o něm jako o nově nabyté moudrosti. Vyjadřuje tak jeden ze základních významů života — obohacování člověka tím, že jej učí se správně na život dívat.

Hojnost je inteligentní proud situací, jimiž nás život zásobuje, aby nám umožňoval zrát. Naše prožitky nám přinášejí možnost posouvat své hranice, aby byl náš život čím dál bohatší a přinášel víc a víc dobrého.

Ono to má i hlubší smysl, protože život nedokáže bavit a naplňovat, jestliže se nevyvíjí. Nic nemá schopnost vydržet neměnné a zároveň nás přitahovat.

Vývoj k lepšímu je tedy nutnou komponentou k zajištění zábavy i naplnění, proto to tak musí být. Jakmile člověk stagnuje, přichází nuda i potřeba s ní bojovat tím, že se ji začneme snažit zahánět.

Nudu (prázdnotu) ale zahnat nejde, tu jde jen na chvíli něčím přebít, načež se zase vrátí a jsme tam, kde jsme byli. Jediné, co na nudu a prázdno funguje, je prevence ve formě svého kontinuálního růstu.

Abychom kontinuálně rostli, nepotřebujeme být nijak aktivní. Život se o to stará sám, my se jen potřebujeme naučit to kontinuální obohacování čerpat.

Nejdůležitějším krokem je hned ten první — je potřeba se dát na seberozvoj, protože to je jediná cesta. Jedině cíleným seberozvojem se člověk dokáže měnit, vyvíjet, a tím i bavit a cítit trvale dobře.

Správný seberozvoj člověka neučí poučky ani moudra, ale správně vnímat prožívané. Dokážete pak sami čerpat potenciál ze svých prožitků, a to jediné i funguje.

Dokud se snažíte „naučit“ žít podle nějakých návodů a mouder, je to stejné, jako když se snažíte někoho o něčem přesvědčit — nefunguje to. Nefunguje to proto, že aby člověk něco pochopil (a tím změnil svůj pohled i přístup), potřebuje to prožít a poté správně zpracovat, ne to slyšet nebo přečíst. Život funguje na principu prožitků a následného uvědomění, nijak jinak.

Je to tedy vymyšleno dobře a velice jednoduše — nikoho k tomu nepotřebujete, jen se naučit sami zpracovávat to, co vám život automaticky přináší. Pak rostete každým dnem a kdykoli se za sebou ohlédnete, cítíte ty změny, svůj růst i novou kvalitu, kterou jste načerpali. Měníte se vy i váš život, což se dříve nedělo.

Život pak i čím dál víc baví, protože se učíte spoléhat sami na sebe a na to, co jste se naučili — na své reálné vnímání. Opouští vás nedůvěra a nejistota, nahrazuje se chutí žít, tvořit a bavit se svými schopnostmi i dosahováním svých cílů (plněním si svých záměrů).

Život se stává prostředím, které vám umožňuje si plnít své sny, formou hry, které naprosto rozumíte. Víte, jak hrát, a dokážete se nechat ke svému cíli dovést. Už neřešíte žádné problémy, protože je nikde nevidíte. Bavíte se i tím, s čím jste dřív bojovali, protože už to vidíte úplně jinak. A to je k nezaplacení.

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top