Život se mění kvantovým skokem

ico-black-pPrincezna Disků v Tarotu avizuje změny ve fyzickém světě. Něco nového se rodí, přijde změna k lepšímu.

K tomu bych chtěl v tomto povídání zdůraznit, že každá změna ve fyzickém světě přichází až po změnách ve světě nefyzickém (duchovním, myšlenkovém).

To je velice důležité poznání, protože tento zákon nejde obejít. Nevíte-li to ale, snažíte se o nemožné. Je typické, že člověk toužící něco změnit „vymýšlí jak“, hledá cestu, návod, radu, způsob… Takto ale žádná změna nepřijde, což se i obvykle stává, protože člověku uniká, že jediná možnost, jak dosáhnout změny, je změnit své uvažování.

A k tomu je dobré dodat, že to není jen tak. Změna uvažování je proces, který má svůj jasný průběh a klade na člověka i nároky. Projde si sérií vnitřních tlaků, protože právě ony jsou nositelem změny k lepšímu. Změna k lepšímu totiž není zadarmo, aby byla hodnotná. Aby byla jen pro ty, kdo jsou ochotni pro sebe něco dělat.

Lacinost je jedním z typických vzorců člověčího uvažování. Obvykle v tom nebývá vyčůranost, ale pouhé nevědění. Snažíme se hledat rychlá řešení, protože nechápeme, že taková neexistují. Utíkáme ze situací, protože nechápeme, co nám chtějí sdělit a přinést. Nazýváme „problém“ vše, co nám přináší uzdravení a posun vpřed.

Laciná řešení neexistují proto, že život je hra a zároveň škola. Do všeho, co se děje, je tedy automaticky vkládána obohacující lekce, která nabízí možnost se posunout vpřed, k vyšší kvalitě žití — nabízí se nám změna přitažlivosti. A právě to je ten vtip — člověk, který to neví, má tendenci chodit na věci stále dokola po svém. Přijde situace, já si v ní odžiji své menší či větší drama, nějak to dopadne, a tím to i skončí.

Nedojde k žádnému nárůstu kvality, protože jsem se nijak nezměnil. Nevyužil jsem příležitosti to udělat. Jednal jsem ze svého pohledu logicky, ale z pohledu fungování života nikoli. Chtěla se po mně úplně jiná reakce — ne abych řešil věci po svém, ale abych se zachoval způsobem, který mě změní. Který uskuteční změnu v mém podvědomí (tzv. kvantový skok).

Kvantový skok je, když…

Kvantový skok je v dnešní době docela moderní pojem. Dělá se z něj věda, ale věda to není, je to — vědění. Vědění je opakem vědy. Věděním vidíte vše úplně jednoduše, zatímco věda naopak dělá z jednoduchých věcí…vědu.

Kvantový skok je kvalitativní změna k lepšímu. A uskutečňuje se pod tlakem (někdy se tomu říká alchymie). Onen tlak je navozen okolnostmi, člověk zneklidní a probudí se v něm vnitřní tlaky. Ty tlaky jsou tu od toho aby ke kvantovému skoku neboli změně kvality vnímání k lepšímu.

Právě o tohle v každé situaci, která člověka zneklidní, jde — je mu nabízena možnost se zkvalitnit. Málokdo to ale tuší, tudíž se obvykle nechováme tak, jak by situace vyžadovala. Nestavíme se k ní způsobem, kterým ke kvantovému skoku dojde, ale snažíme se řešit onu situaci.

Nakonec to nějak dopadne, nicméně žádnou skutečnou změnu to nepřineslo, protože nemohlo. Vůbec jsme totiž nechápali, oč tu jde a pointu, kvůli které se daná situace celá odehrála, proč do našeho života přišla a co nám nabízela, tu jsme vůbec nezaregistrovali.

Nearegistrovali jsme ji proto, protože se zcela vymyká našemu způsobu uvažování. Potřebujeme se naučit na věci dívat jinak, pak budeme schopni dosahovat kvantových skoků neboli — růst. Jinak jsem odsouzeni žít kolotoče svých dramat, přesně odpovídající našemu vnitřnímu nastavení, které nedokážeme změnit.

Řečeno úplně jednoduše — naše životy se nezmění, nedokážeme-li dosahovat vnitřních změn. Mnozí si myslíme, že vnitřní změny (změny svého uvažování) dosáhneme nějakou příručkou nebo kurzem, ale to je bláhové. Žádné informace, které si sypeme do hlavy, nás nezmění. To nejde.

Ono to klame tím, že se cítíme chytřejší. Jenže — a to jen další skrytý vtip — my tak nežijeme. My máme v hlavě úvahy A, ale v situacích, které prožíváme, se chováme úplně jinak — postaru. Nezměnilo se tedy vůbec nic, kromě pocitu, že jsme chytřejší.

Chce-li člověk překonat tato skrytá tajemství života, potřebuje ten život pochopit. To je ono vědění, díky kterému uvidíte vše úplně jinak. Jednoduše a reálně. Všechny skryté „vtipy“ se odkryjí, protože vaší novou logikou už nikde nic skrytého nebude.

Do vašeho života vstoupí Princezna Disků, protože se ve vás probudí schopnost se měnit a s ní to podstatné — žít spokojeně po svém.

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top