Změna trendu vývoje (5 karet)

Někdy cítíte, že se věci nevyvíjejí, jak si přejete. Prožívaná situace ve vás probouzí vnitřní neklid, tendence ji řešit, vaše mysl se jí pořád zabývá. V takových chvílích je dobré si vždy připomenout zákon, že vše má tendenci se vyvíjet přesně tak, jak si to v hlavě nastavíte. Budete-li očekávat problémy, přijdou. Budete-li ale očekávat zdárné vyřešení, stane se tak, dokážete-li v sobě nastolit klid a nechat věcem volný průběh. Vše se vždy vyíjí tak, jak očekáváme. Naše očekávání udávají trend vývoje všemu, co má na náš život vliv. Právě tím — svými očekáváními — svůj život tvoříme.

Změna trendu vývoje

 • Více o karetním výkladu
  Výklad „Změna trendu vývoje“ ukáže, kam se záležitost, kterou zkoumáš, vyvíjí za současných podmínek. K tomu ti ukáže i doporučení, jak se k máš dané situaci správně postavit, aby se pro tebe vyvinula správně, aby dobře dopadla. Je nutné chápat, že správné řešení je vždy takové, které je dobré pro všechny zúčastněné. Nikdy nemá smysl o něco usilovat, někam se silou cpát, někoho přemlouvat, nutit jej dělat, co nechce, ani chtít dosáhnout svého na něčí úkor. Nemá ani smysl usilovat o něco, nač nemáš, nepřineslo by ti to štěstí, jen další starosti. Vše se musí vyvíjet nenásilně a samovolně, bez strachů a úsilí. Nikdy ti nic nehrozí, nepodlehneš-li své iluzi, která v tobě strach nebo touhu se někam hnát probouzí. Každá situace má vždy uspokojivé řešení, stačí tomu věřit, očekávat správné řešení a ono přijde. Někdy možná nedostaneš, co sis představoval, ale i tak je to pro tebe to nejlepší, jak to mohlo dopadnout.

 • Typické otázky

  Jak se mám postavit k situaci XY? Jak mám vnímat člověka XY? Jaký postoj k této záležitosti mi přinese správný výsledek?

 • Doporučení

  Správný postoj je vždy takový, který očekává dobro pro všechny (včetně tebe) a dovolí nechat událostem volný průběh. Správný postoj nasměruje vývoj správným směrem a přinese každému to, co má dostat, co je pro něj nejlepší. V tomto výkladu využíváš Tarotu, aby ti ukázal správné řešení i výsledek. Poslechni jej, i kdyby se ti zdálo, že situace vyžaduje jiný přístup. Uvědom si, že Tarot zná správné odpovědi na všechny otázky a tvá intuice se nikdy nemýlí, proto si vždy vytáhneš tu správnou kartu.

 • Specialita tohoto výkladu

  Specialitou, která v tomto výkladu stojí za povšimnutí i zapamatování, je možnost porovnání dvou výsledků. Výklad nejdříve ukazuje, kam spějete za současných podmínek a poté výsledek, k němuž dospějete správným postojem (podle doporučení Tarotu na kartě č. 4). Ukazuje vám to, jak pouhý váš vlastní postoj (vaše vyzařování) mění trendy vývoje záležitostí vašeho života = jak svými postoji svůj život tvoříte.

1. Minulost

(co sem vedlo)

2. Přítomnost

(jak to teď vypadá)

3. Budoucnost

(kam to spěje za současných podmínek)

4. Co ti radí Tarot

(jak se máš zachovat, co je pro tebe dobré)

5. Kam to povede?

(jakého trendu vývoje tím docílíš)


(výklad můžeš odeslat emailem)

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top