Desítka Pohárů (21-1-2018)

ico-black-pPro třetí neděli v roce Tarot ukázal Desítku Pohárů, budeme se tedy bavit o tématu bohatství. Hned v podnadpisu karty je kromě něj zmíněna i nasycenost, a začnu tím, že vysvětlím souvislost mezi oběma těmito pojmy. Je nesmírně důležité chápat, že jedině nasycený má potenciál obohacovat i druhé. To si často neuvědomujeme, a proto chceme po lidech něco, co nám nedokážou dát. Jsme naivní.

Stejně tak jiné lidi odsuzujeme za to, jací jsou, ale to je rovněž naivní. Nikdo nedokáže dávat něco, co v sobě nemá, čím sám není nasycen. Řečí podvědomí to znamená — jak to máš v podvědomí nastaveno, takový jsi, nejde to jinak. To platí bez výjimky pro každého. Kdo si nevěří, nedokáže pomáhat. Kdo se cítí slabý, nedokáže podporovat. Kdo se cítí chudý, nedokáže sdílet bohatství. Kdo se nemá rád, nedokáže mít rád druhé. Atd. Všem takovým něco chybí, nejsou tím tudíž nasyceni a proto to po nich nemůžeme chtít.

V Tarotu jsou Poháry symbolem právě oné nasycenosti. Plný pohár znamená nasycenost, prázdný deficit. Jedině přetékající pohár dokáže sytit i druhé — sdílet, dávat, obohacovat, podporovat. Pohár prázdný sám potřebuje naplnit. A on to cítí, on dobře ví, že to tak je, že mu něco chybí, a s tímhle vědomím o všem uvažuje, ke všemu se tak staví, přistupuje, chová se tak (aby něco dostal). Nedává, není toho schopen, maximálně se tak může tvářit, ale jeho chování bude vždy účelové — na pozadí bude touha něco získat.

Tím se dostáváme i k definici bohatství. Právě ono je vyjádřením plnosti, vnitřní nasycenosti. Čímž se říká — nejdřív se musíš cítit sám naplněný, až potom můžeš být bohatý. Není to tedy naopak, což si ovšem často myslíme. Za bohatstvím honíme, myslíme si, že až budeme mít tohle nebo tamto, budeme šťastní a spokojení, ale to se nikdy nestane.

Už sám důvod, proč takto uvažujeme je kontrolkou, že nám něco chybí. Že se necítíme dobře, spokojeně, bezpečně. A řešení je opačné, než si myslíme. Neobohatí nás vůbec nic, zvenčí, ať to jsou peníze, majetek, partner či cokoli jiného. Naše obohacení musí přijít zevnitř, z našeho nitra, jako pocit, že nám nechybí ani nehrozí vůbec nic.

Tím se dostáváme i k řešení, k návodu, jak se bohatým stát. Vyladit se. A není náhoda, že Poháry jsou elementem citů, to nám naopak jasně avizují, že ono vyladění neboli zbohatnutí musí proběhnout na citové rovině.

Musíme se začít mít bezpodmínečně rádi. To je to tajemství. Životní nutnost, protože to jediné zabere. jak často připomínám — tím, že je Vesmír striktně zákonitý, na vše existuje jen jediný správný postup. Je užitečné si to připomínat, protože si to často uvědomovat přestáváme a vymýšlíme alternativy, případně se necháme strhnout někým ke zkoušení alternativy jeho a zbytečně marníme čas a jdeme sami proti sobě, aniž si to uvědomujeme.

Bezpodmínečná láska je žití z vlastních zdrojů. je to naprostá spokojenost s tím, čím mě Vesmír obdařil — jsme si toho vědom. Neposuzuji se, nesrovnávám, nelamentuji nad tím, že kdybych, tak bych… A tento stav je opět možný teprve poté, co se na sebe naučíme dívat logikou nikoli lidskou, ale vesmírnou.

Jak může vypadat den ve znamení Desítky Pohárů? Obvykle můžeme zažít dvě polohy — můžeme se cítit naplnění, spokojení, s pocitem, že nám život krásně šlape, baví nás a naplňuje. Stejně tak se ale v tento den mohou probouzet naše „achillovky“, bolístky a nevyřešenosti, díky kterým se cítíme naopak omezení, slabí, nedocenění, nemilovaní. Naše „evergreeny“, vracející se vzpomínky a nevyřešené vztahy z minulosti (rodiče, expartneři, dávné bolavé prožitky…). To první je proces zrání, to druhé pobídka k vyřešení.

V naší Škole rozvoje přitažlivosti na to máme celou jednu sekci — Sebepřijetí. A víme, že to je alfa i omega našeho nového pohledu na sebe i na svět. A jelikož ta alfa i s omegou jsou jiné než alfy a omegy, na nichž jsme své vnímání světa stavěli dřív, je potřeba se k principům této sekce vracet a vracet, aby v nás dozrály.

Zralost, to je alternativní pojem k termínu bohatství. Bohatství a zralost jsou tím samým, a tedy i chudoba se dá jasně vyjádřit jako — nezralost. A je dobré si uvědomovat, že vnímáme-li svět jinak než podle vesmírné logiky, budeme vždy do jisté míry nezralí, protože naše názory a jim odpovídající pocity budou postaveny na našich dojmech.

A pak už jen záleží na tom, do jaké míry jsou ty dojmy vzdáleny realitě — tomu přesně odpovídá míra bohatství (všeho dobrého a hezkého) co prožíváme. Naše přitažlivost je tím zcela jasně nastavena a tím i vše, co prožíváme, na citové i fyzické rovině, protože to jinak ani nejde. Nic, co sám v sobě necítím, nepřitahuji.

Moudrost, porozumění, krása a láska — to jsou stavební kameny hojnosti a bohatství, náš potenciál, který pak automaticky sdílíme s ostatními a užíváme si tak sami sebe prostřednictvím jejich spokojenosti, radosti a nadšení z toho být s námi. Je jim s námi dobře, ať už ve vztahu přátelském, obchodním, partnerském, rodičovském či jakémkoli jiném.

Bohatý tedy znamená schopen sdílet dobré a hodnotné. Sám naplněný, milující a spokojený.

<Předchozí | Následující >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top