Eso Holí

ico-black-eEso Holí reprezentuje v Tarotu (podobně jako i ostatní esa) ryzí energii příslušného živlu. V případě Holí jde o energii Ohně, což znamená aktivitu, sílu, odhodlání. Pojmem „ryzí energie“ je myšlen stav, kdy tato energie volně proudí, není ničím bržděná.

Nebržděnost = samovolnost. Což je podmínka správného fungování, v duchu přírodního zákona „Vše funguje správně jedině samovolně.“ Samovolnost je tedy vždy cílový stav, do kterého se potřebujeme v souvislosti s nějakou situací, životní oblastí či záměrem, který se rozhodneme uskutečnit, dopracovat.

Nebránit = nespekulovat

Jinak řečeno — přejeme-li si cokoli změnit nebo uskutečnit, chceme se dostat do stavu, kdy cíli, který jsme si stanovili, nijak nebráníme (nebrzdíme je naším nesprávným uvažováním a z něj odvíjejícím se chováním). Nebránit něčemu znamená nemyslet na to. Což se děje, považujete-li něco za samozřejmost.

V opačném případě se k dané situaci/záležitosti sále myšlenkami vracíte, myslíte na ni, toužíte po něčem, rozebíráte v hlavě, co by kdyby, jak jít štěstíčku naproti, probouzejí se ve vás pochybnosti, nutí vás spekulovat, podmiňovat… Právě tak vypadá stav, kdy svému záměru bráníte neboli — kdy pro něj ještě nejste zralí.

Nezralost není problém

Nebýt pro něco zralý vůbec není žádný problém. Je to nutné vývojové stádium, které pouze avizuje: ještě je potřeba na své zralosti zapracovat. Ještě je potřeba projít nějakými výzvami (tréninky), aby se vše nezralé v tvém podvědomí změnilo.

Vše v životě prochází procesem zrání

Celý život a vše v něm prochází procesem zrání. Když se učíte chodit, zrajete. Znovu a znovu to zkoušíte (a padáte), a tím se kontinuálně zlepšujete, až to jde samo. Tím se to stane součástí vašeho života a máte tu schopnost natrvalo. Už nikdy nebudete řešit, jak to udělat, abyste se z místa A přesunuli do místa B. Aniž byste o tom jakkoli přemýšleli, prostě se rozjedete a dojdete tam.

Přesně takto vypadá stav samozřejmosti i proces, jakým se k němu dopracujete — znovu a znovu si připomínáte svůj záměr a využíváte příležitostí, které vám život nabízí. Učíte-li se mluvit, počítat, psát, číst — děláte vždy jedno a to samé pořád dokola, dokud se to pro vás nestane samozřejmostí.

Ten správný stav je — samozřejmost

Život pokračuje dál a nabízí další možnosti. Seberealizaci, zdraví, mezilidské a partnerské vztahy, finance, bydlení, cestování, koníčky… A to vše podléhá stejným pravidlům — chceš-li, aby ti to správně fungovalo, učiň z toho samozřejmost.

V praxi to znamená:

  • nastav si to jako svůj záměr (nadefinuj si správně vizi)
  • pravidelně si jej připomínej (svůj záměr si vizualizuj)
  • správně reaguji na vše, co ti samo jako odezva na tvůj záměr začne chodit do cesty

Propojení „Tarotu pro osobní rozvoj“ se „Školou rozvoje přitažlivosti“. Záměrně budu v tomto seriálu používat terminologii ze své Školy rozvoje přitažlivosti, aby se vám obojí v hlavě spojilo. Abyste si uvědomovali, že to, co se učíme ve škole, je obsaženo v Tarotu a naopak. Naučíte se vnímat vzájemné souvislosti a přesně o to jde.

Určitě jste si všimli, že odrážky mluví jazykem Školy rozvoje přitažlivosti. Konkrétně se týkají sekcí Cílevědomé žití (Vize) a Zbavení se strachů (Automatická pračka) — viz schéma školy na stránce mých služeb — kde se učíme, jak vizi správně nadefinovat a jak s ní pracovat a co následně očekávat a jak na to reagovat. Je dobré si nyní připomenout, že právě takto (!) a nijak jinak si splníme jakýkoli cíl — nastavíme v sobě pocit samozřejmosti.

Cesta k libovolnému cíli je cestou vnitřní proměny (sebezměny). Potřebujeme dosáhnout změny ve svém podvědomí tak, aby nám náš záměr přišel samozřejmý. Ať si přejeme nebo chceme změnit cokoli, půjdeme na to vždy stejně.

Maximální síla = samovolnost

Jednou z nejdůležitějších informací, kterou Eso Holí předává, je pochopení, že maximální intenzita je „pouhá“ samovolnost. Jakmile začnu chtít „pomáhat“, tlačít, intenzitu zvyšovat snahou nebo úsilím, způsobím opak než si myslím — zpomalím, zbrzdím nebo úplně zastavím vývoj událostí.

Znovu se vracím k větě, která zazněla již na začátku — vše správně funguje jedině samovolně. Tedy bez snažení a tlačení, bez kontroly, svobodně, samospádem. A právě v tom je to těžké, protože nejtěžší ze všeho je nechat věci samy se vyvíjet a fungovat. To totiž vyžaduje naprostou důvěru, které jste schopni jen a pouze, považujete-li vše, co se dané záležitosti týká, za samozřejmost.

Upřímnost

Podmínkou samovolnosti je i vaše naprostá upřímnost. Stav, kdy nic nepředstíráte, na nic si nehrajete, protože necítíte žádnou potřebu to dělat. Takové chování je naopak znamením, že si nevěříte.

Životní změna je vždy změna uvažování. Vše ostatní se odehraje samo, život se vaší změně sám přizpůsobí, o to se tedy vůbec nestarejte.

Kdo si nevěří, tráví čas zbytečnostmi nebo dělá, co jej ve skutečnosti nenaplňuje. A žije tak protože si myslí, že musí. Že to jinak nejde. Ve skutečnosti to jinak jde a je to i nutnost, ale daný člověk to (díky svému způsobu uvažování) nedokáže. V takových případech není řešením se snažit žít jinak, to byste špatně dopadli. Musíte se začít učit správně uvažovat. Uvidíte pak věci úplně jinak a dokážete i jinak fungovat.

Samozřejmost = výsledek přirozeného uvažování

Samozřejmost je potřeba vystavět na vědění. je nutné se k ní dopracovat tím, že se naučíte principy, podle kterých svět a život skutečně fungují. Dokážete se pak na vše dívat úplně jinak než to děláte doposud, čímž se rozplynou všechny vaše obavy, závislosti, výčitky, zdroje fantazírování, vize překážek… Vše, co vaši mysl nutí spekulovat a dedukovat odezní. Právě tak vypadá stav Samozřejmosti neboli stav, kdy se cítíte přesně jako Eso Holí.

Přímo na kartě je mimo jiné napsáno — čistota duše. Což neznamená nic jiného než přirozené uvažování neboli — vidění lásky a hojnosti úplně všude, ve všem a v každém. Nelamte si zbytečně hlavu, jak je možné takto uvažovat — to přijde úplně samo, protože jakmile poznáte životní principy, už to jinak ani nepůjde.

Pointa Esa Holí

Úplně na konci karty je v sekci Pointa uvedeno: „Otevřeně a bez zábran vyjadřuji svou touhu, energii a sílu.“ Což je možné si vyložit jako: „Nemám vůbec problém si přát žít tak, jak toužím a nedělat v tom žádné kompromisy. Nijak se tedy neomezuji, protože vím, že si dokážu vše nastavit přesně tak, jak mi vyhovuje.“ K čemuž se hodí doplnit — žít tak, jak toužíte, můžete (i musíte) v souladu se vším a se všemi (nikoli na něčí úkor). A právě od toho tu máme Vesmír, který — jak známe z naší Školy — dokáže najít na každý náš záměr správné řešení. Pro něj to je hračka, my bychom to nikdy nevymysleli, protože na to nejsme stavění. Určitě se vám teď vybavuje naše učení o „Spolupráci s Vesmírem“ a schema, podle kterého to funguje. A to je dobře.


Další >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top