Dvojka Holí

ico-black-dDvojka Holí učí principu, který nám umožní zvládnout libovolnou situaci. Což je velice důležitý princip, když si uvědomíme jednu podstatnou skutečnost — všechny problémy vznikly jediným způsobem: člověk se dostal do situace, kterou nezvládl.

Navažme vysvětlením, co znamená nezvládnout situaci. Je tím myšleno zachovat se v ní jinak, než člověk měl. Což má ještě své pokračování, které si také hned vysvětlíme. Zeptáme se: „Proč ji nezvládl?

Správná odpověď zní: „Protože nereagoval v klidu.

V klidu zvládneš vše, v neklidu nic

Dvojka Holí odkrývá zásadní vesmírný zákon „Aby náš život fungoval, stačí se pokaždé rozhodovat v klidu.“ To zajistí, že se vždy rozhodneme správně (což si málokdo uvědomujeme, proto se všem vesmírným principům říká právem tajemství). Ten zákon učí, že:

  • v klidu se všichni rozhodujeme správně, protože se řídíme intuicí
  • v neklidu se všichni rozhodujeme nesprávně protože nás řídí ego neboli hlava generující fantazie

Je to zákon, platí tedy vždy a bez výjimky. Děje se tak proto, že jakmile člověka něco zneklidní, přestává být jeho vnímání čisté — je probuzena jeho fantazie. Pak ani jeho reakce nejsou čisté neboli správné, protože člověk nereaguje na skutečnost, ale na výplody své fantazie. Na dojmy, které v něm situace probudila.

V neklidu se zásadně nerozhoduji

Jediným správným řešením ve všech zneklidňujících situacích je — počkat. Nechat na sebe působit všechny své tlaky a představy, přičemž se jimi nenecháte vyprovokovat k žádné reakci.

Ve škole to nazýváme Automatická pračka. Neboli „univerzální správná reakce na každý neklid“. Chceme tím říct, že na každý neklid se reaguje úplně stejně. Nemůžete se tedy nikdy splést, protože ta správná reakce existuje jen jedna (a má svá jasná pravidla, takže ji bezpečně zvládnete).

Vše, čemu říkáme problém, je ve skutečnosti výzva

Na Dvojce Holí se v sekci „Situace“ píše: „Stojíš-li před situací, která je ti výzvou, je potřeba do ní jít s klidem. Ten ti ale chybí, protože výzva, které čelíš, tě z něj vyvádí.“ Jasně se tím říká — problémy neexistují, vše, co nás zneklidňuje, je jen výzva!

Výzva je situace, která probudí naši fantazii. A ta fantazie vidí černě — začne vymýšlet negativní úvahy, a v nás se tak začnou probouzet negativní pocity. To vše působí tak logicky, že tomu věříme, a tudíž cítíme potřebu danou situaci neprodleně řešit. Což je ta zásadní chyba, přesně to dělat nemáme.

Jde to vyjádřit ještě jinak — ať v tobě situace probouzí jakékoli pocity a představy, nemáš se vůbec čeho bát, protože ti vůbec nic nehrozí. To jen situace probudila tvůj podvědomý blok, který tě nutí s ní vnitřně bojovat. Uvědom si, že bojuješ nikoli se situací, ale svým nesprávným pohledem na ni, se svojí fantazií. To ona tě zneklidňuje, tvá fantazie.

Ukaž, že se nebojíš!

Sekce „Pointa“ na konci Dvojky Holí k tomu dodává — nikdy se nenech výzvou oklamat. Necouvni, neuhni, nezalži, nepanikař, neskloň se k podvodu, útěku ani kompromisu. A já k tomu doplním — to dokážete jen tehdy, víte-li, co jsme si v tomto článku napsali. Že skutečně žádná hrozba neexistuje, jen se tak některé situace tváří. A na vás je nepodlehnout svému dojmu a — nijak nereagovat.

Tím, že se s výzvami neboli zneklidňujícími situacemi konfrontujete, své podvědomé bloky automaticky čistíte (oslabujete). Jinak to ani nejde, proto je stavění se výzvám životní nutností, která nás rozvíjí, posiluje, čistí a obohacuje. Jde to dělat s chutí (a tak to i má být), stačí v tom vidět namísto problému příležitost si udělat radost sami ze sebe. Z toho, že vše sami zvládnete.


<Předchozí | Další >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top