1. Jaké je téma mého dnešního dne?

(výklad můžeš odeslat emailem)

Více o významu tématu dne

top