Tarot pro osobní rozvoj — Téma dne

Tarot nejsou jen karetní výklady nebo otázky na to, co se se mnou děje, co momentálně prožívám. Jedním z jednoduchých a přitom důležitých způsobů použití je ranní dotaz na „téma mého dnešního dne“. Je v něm ukryto mnohem víc, než se na první pohled zdá.


ico-black-kKaždý den v životě má své hlavní téma. Rozvíjí určitou konkrétní stránku tvé osobnosti, posouvá ji na vyšší, kvalitnější úroveň. Pracuješ-li se svou vizí, pak právě toto „téma dne“ tě posouvá k cíli, který si chceš splnit. Tvůj postup závisí na tom, jak ono téma zvládneš, jak jej zužitkuješ.

Téma dne je významné i pro toho, kdo si ještě své vize neplní, kdo s Tarotem nebo rozvojem své přitažlivosti teprve začíná. Pro něj má zjištění tématu dne stejný význam — může si vyzkoušet, jak to funguje, co mu to přináší a poté to začít používat.

Neexistují špatné karty

Připomenu, že žádné špatné karty v Tarotu neexistují. To je klam, začátečník při pohledu na kartu Slunce a Smrt může nabýt dojmu, že ta první je skvělá a ta druhá děs. Při otočení první se rozzáří a při té druhé se to v něm sevře. Ve skutečnosti jsou ale obě karty úplně stejně „dobré“, a totéž platí i o všech kartách ostatních.

Správné vnímání Tarotu je stejné, jako správné vnímání života — neexistuje nic špatného, existuje jen špatný pohled na něco. Takový, kdy v něčem vidím problém. V tom okamžiku přestávám žít v realitě, ale ve svém vlastním pokrouceném příběhu. Realitu jsem si zkreslil svou iluzí, změnil jsem situaci v katastrofu.

Pravidelné ranní tahání „karty na dnešní den“ neboli dotaz „Jaké je téma mého dnešního dne?“ kromě jiného právě odnaučuje se čehokoli obávat. Ať je téma vašeho dne jakékoli, ať prožíváte jakoukoli situaci, nikdy se nejedná o průšvih, problém, špatný den ani nic podobného. Je to úplně jinak.

Dvě stránky každé karty

Jelikož jsou všechny karty Tarotu „dobré“, tak i všechny situace, které denně prožíváme, jsou fajn, pro naše dobro. Přinášejí nám zisk, lásku, radost, štěstí — nějakou hodnotu, obohacují nás. Nikdy nám nic nehrozí a pokud si to myslíme, podléháme sebeklamu. To platí skutečně úplně vždy a tudíž první pravidlo, co bychom si měli začít uvědomovat, je právě toto.

To, že některé vnímáme negativně a cítíme se při nich nepříjemně, je jen chybou našeho vnímání. A právě těchto chyb vnímání nás „karta na den“ účinně zbavuje. Učí nás, jak vnímat správně, jak změnit svůj úhel pohledu na prožívané i co nám to přinese. Pravidelným ranním „taháním karty na den“ se tedy mění kvalita našeho života, zbavujeme se podvědomých chyb uvažování, které nám kazily život, omezovaly nás, trápily, činily nás závislými…

Tarot pro osobní rozvoj je zpracovaný tak, aby vysvětlil, jak vypadá správné i nesprávné vnímání. Na každé jeho kartě najdete obojí. V každé situaci tak poznáte, jak ji správně vnímat, jak se správně zachovat, i jak to nedělat.

tarot smrtNa vysvětlení použiji už dříve zmíněné karty Slunce a Smrt, často mylně považované za protipóly Tarotu, za kartu „nejlepší“ a „nejhorší“. Jak to s nimi je doopravdy?

Karta Smrt učí zákonu, že žádná změna nikdy nevede k horšímu. Všechny změny, ať vypadají momentálně jakkoli, jsou vždy pro naše dobro. Proto se jich nemáme nikdy bát.

Kdo toto pravidlo nezná, nechá sebou vláčet, události dělí na příjemné a problémy. Sebe pak mnohdy vnímá jako oběť okolností nebo nešťastných náhod. Cítí se závislý, existenčně nejistý, ohrožený. Ale to je jen jeho vlastní třídění a závěry, které se skutečností nemají společného vůbec nic.

Právě takto — z nepochopení — vznikají úplně všechny iluze a poté i negativní názory a pocity, všechny nepříjemnosti, krachy, smutky, bolesti, nemoci. Pokud si text na kartě Smrt přečtete, dostanete na věc jiný pohled. Nevadí, že to, co se na kartě píše, zatím necítíte, že to je v tuto chvíli jen na úrovni vašeho pochopení. Právě tím, že se ke kartám Tarotu pro osobní rozvoj nenásilně vracíte, se jejich obsah postupně dostává do vašeho podvědomí. A jakmile se tak stane, budete to už správně i cítit = budete to umět, bude vám to fungovat.

tarot sluncePojďme ještě na kartu Slunce. Co na ní může být špatného? Najdete to v sekci „Dávej si pozor na:“ Být sluníčkem je fajn, ale nesmí se to přehánět. Jakmile začnete někomu svou péči a lásku cpát horem dolem, začne od vás utíkat. Nebude se to dát vydržet.

Takto končí řada těch, kdo se „snaží“ svou lásku „dávat“. Kdo o svého milého (nebo kohokoli jiného, třeba klienty) přehnaně pečuje. Utíkají od něj, protože cítí nepřirozený nátlak. A stačí docela málo, i sebemenší přehánění je opakem přitažlivosti.

Neumět lásku správně dávat, neznat její správné hranice tak, aby „fungovala a přitahovala“ je vždy dáno tím, že dotyčnému něco chybí. Chybí mu sebeláska nebo sebevědomí, popřípadě obojí. Nevěří si, necítí se dostatečně dobrý. Proto se na své okolí upíná a snaží se na ně zapůsobit svou sluníčkovostí. Jenže to je právě to, co dělat nemá, co jej karta Slunce odnaučuje, upozorňuje jej, aby tohle rozhodně nedělal, protože tím si akorát vygeneruje depresičku. Lidé totiž budou reagovat úplně jinak, než čeká, dosáhne pravého opaku.

Vesmírné zákony platí i pro přírodu

Palčivost přehnaného Slunce můžete snadno najít i v přírodě. Oba sluneční extrémy najdeme na zeměkouli. Na Saharu svítí pořád, a nedá se tam vydržet. Na pól nesvítí vůbec a taky to tam nikoho natrvalo neláká. Dobře se žije tak někde mezi. Tam, kde chvílemi slunce svítí a chvílemi je schované. Déšť a vítr nejsou ničím nepříjemným, jsou stejně dobré a důležité jako slunce, přinášejí nejen změnu, ale také nový život, nezbytnou vláhu a odklízejí přežité (přesně jako karta Smrt).

Tarot nás vrací z neklidu do klidu

Důležitý závěr, ke kterému jsem chtěl dospět, je pochopení, že Tarot pro osobní rozvoj každou kartou učí obojí — co ano i co ne. Řečeno jinak, vrací vás z obou nepřirozených extrémů (negativního i pozitivního) do správné polohy, do vaší přitažlivosti, do klidu. Ukazuje správný postoj, který nás naučí se cítit dobře, v klidu chápat, oč zrovna jde, jak se k tomu postavit a co nám to přinese.

Obvykle prožijete obě polohy své denní karty

Zvyknete-li si kartu s tématem dne po ránu vytáhnout a přečíst, brzy si začnete uvědomovat, že jste během dne prožili obě stránky dané karty. Že se ve vás chvílemi něco mlelo a chvílemi jste se cítili v pohodě. Obvyklé je i to, že večer už máte své téma zpracované a prožíváte „ten správný“ stav, tedy přirozený postoj k danému tématu. A právě o to jde, tak vypadá zužitkování nabídky, kterou vám život dal k tomu, abyste se rozvinuli a kvalita vašeho života se posunula výš.

Večerní rekapitulace

Doporučuji se večer ke své kartě s tématem dne vrátit. Uvědomit si, které prožitky a události s jejím tématem souvisely, co (a jak) jsem prožíval v pozitivním duchu daného tématu a kdy se to ve mně tlouklo.

Umět spojit své skutečné prožitky s tématy tarotových karet je mocné, Tarot se vám tak dostává rychle do krve, učíte se vnímat život správně, neomezeně a spokojeně, vidíte v něm zákonitosti. A o to jde, pak vše funguje, jak má a cítíte se šťastní, spokojení i neohrožení. Zbavujete se obav, nejistot, usilování, přestáváte sami sebe omezovat, roste vaše sebevědomí a sebehodnota, je vám prostě čím dál víc dobře a cítíte se bezpečně.

SHRNUTÍ

Shrnutí

 • Každý den má své hlavní téma, lekci.
 • Toto téma nás má za úkol rozvinout, obohatit.
 • Aby se tak ale stalo, musíme je zužitkovat = pochopit a zaujmout správný postoj.
 • Nic negativního neexistuje, je jen správné a nesprávné vnímání situací.
 • Každá karta Tarotu pro osobní rozvoj odkrývá a vysvětluje obě stránky, správnou i nesprávnou.
 • Učí nás si uvědomit chybu svého vnímání a nahradit ji správným postojem.
 • Tím nás vrací z neklidu do klidu. Buduje pocit trvalého bezpečí, životní jistoty.
 • Každý den nejspíš obojí — klid i neklid — aspoň na chvíli prožijeme.
 • Postavíme-li se ke svému neklidu správně, posune nás to, rozvine, náš neklid to zmírní nebo úplně odstraní.
 • Nevíme-li, jak svůj neklid správně zpracovat, prožitky nijak nezužitkujeme, nikam se neposuneme, náš život se nijak nezmění.
UKÁZKA

Vyzkoušej si „Kartu na dnešní den“

Ranní tahání „karty pro dnešní den“ vypadá v praxi takto:

 • V klidu se nadechni a vydechni, a pak se zeptej:
 • Jaké je téma mého dnešního dne?“ a otoč/vytáhni kartu.
 • Přečti si ji celou (udělej to, i když máš pocit, že kartu už dobře znáš, že „víš, co ti chce říct“).
 • Uvědomuj si přes den situace a prožívané pocity, které cítíš, že s kartou souvisejí.
 • Večer si zrekapituluj svůj den a vztah mezi svými prožitky a kartou (stačí chvilička, jde jen o to si uvědomit souvislosti).
 • Uděljej si z toho zvyk. Dělej to každý den.

1. Polož v duchu otázku

(a potom klikni na kartu pro odpověď)

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top