Tarot pro osobní rozvoj — VIII: Vyrovnání

Podobně, jako mi při kartě Blázen naskakuje v hlavě spíš pojmenování Hrdina, u karty Vyrovnání se mi víc líbí název Harmonie. Právě o ní tato karta pojednává, vysvětluje, co ji narušuje, jak jí dosáhnout i jaký má význam pro kvalitu našeho žití. Samozřejmě nám jde o harmonii trvalou a zároveň na ničem nezávislou.


tarot vyrovnáníico-black-nNaše podvědomé bloky (iluze, kterým věříme) v nás probouzejí neklid, ať už formou stresů, obav, nejistot, usilování, smutků, hádek, soupeření, sporů, konfliktů, lpění, nespokojenosti… A to vše je opakem harmonie, ve které si přejeme žít.

Co je pro veškerý neklid typické?

Pro správné pochopení zásadního významu harmonie je asi nejlepší si uvědomit, co se děje, když v harmonii nejste: nemyslíte na to, co chcete. Z pohledu vyzařování či přitažlivosti to znamená, že vysíláte informace, které jsou v rozporu s tím, co si přejete, a díky zákonu přitažlivosti přitahujete opak toho, oč stojíte. To, čeho se obáváte, co nechcete, co vám ubližuje nebo vás přinejmenším omezuje.

Harmonie je…

Prakticky pojatá definice harmonie může znít: Harmonie je umění myslet jen na to, co si přeji. Pak si do svého života pouštíte jen to, co vám dělá dobře a vše, co je jeho součástí, funguje přesně tak, jak toužíte. Žijete život svých snů. Platí zde ovšem jedna nezbytná podmínka — myslet jen na to, co si přeji, musím umět za všech okolností, v libovolné situaci. Jen pak to v sobě mám správně nastaveno a má přitažlivost správně funguje.

Harmonie je nutnou podmínkou, aby váš život správně fungoval, aby vás naplňoval, abyste dokázali žít podle svých představ a v klidu, s pocitem pohody, bezpečí a životní jistoty. Abyste mohli mít vše, co si přejete a tak, jak si to přejete mít. Harmonie je tedy nejen stavem vnitřního klidu, ale zároveň zdrojem všeho dobrého ve vašem životě — zdrojem vašeho bohatství ve všech jeho podobách: zdraví duševní i fyzické, láska, naplnění, schopnost být sám sebou, dělat, co vás baví a nemuset dělat nic, co nechcete, zdravé vztahy s ostatními, fungující partnerství, seberealizace, finance, materiální hodnoty…

Spojení se svým středem

Kouknete-li do úvodní sekce textu na kartě, najdete tam kromě jiných charakteristik harmonie i „spojení se svým středem“. Znamená to, že člověk, který je v harmonii, žije převážně myšlenkami sám v sobě. Ve svém vlastním světě, ve světě svých představ, snů a tužeb, namísto těkání do světa okolního. Svůj vnitřní svět si tak aktivně a nerušeně vytváří, na což Vesmír reaguje tím, že člověku jeho představy převádí i do světa fyzického formou prožitků a stavů = stará se, aby člověk své představy i žil.

Tvořit úspěšně znamená nerušeně. Dokud vás z klidu vyvádí nějaké vaše podvědomé bloky, nedokážete úspěšně tvořit, protože je vaše vyzařování proměnlivé. Chvíli něco vyzařujete a jindy — pod vlivem neklidu — vyzařujete opak.

Nevyrovnaný člověk to má přesně naopak. Nevydrží v klidu, jeho vnitřní nepohoda jej neustále provokuje a nutí něco řešit. Nad něčím přemýšlí, něco rozebírá, řeší, spekuluje, vymýšlí, za něčím se honí, o něco usiluje, něčeho se obává… Nevyrovnaný člověk vidí hodnoty a zdroje těch hodnot okolo sebe, proto se k nim upíná. Čeká od nich, že mu přinesou pohodu, jistotu, klid a štěstí — kamarádi, spolky, televize, peníze, jídlo, pití, nákupy… Vyrovnaný člověk cítí, že mu nic z toho nechybí, ke své pohodě nic z toho nepotřebuje (nic mu nechybí, nic od života nechce). Cítí se dobře takový, jaký je, sám se sebou je spokojený, hodnoty vidí v sobě, tom, co dělá a co dokáže sdílet. Jeho pocit pohody vychází z něj, z jeho středu. Pohodu, která není na ničem (okolo) závislá, trvale vyzařuje a tím ji i přitahuje. Roztáčí tim jakýsi „kolotoč dobrého“ a udržuje jej stále v chodu.

Harmonie je cílem

Sekce „Situace“ na kartě vysvětluje, jak se k harmonii dopracovat: sledováním svého vnitřního dění, zjišťováním, co mě z klidu vyvádí a čištěním podvědomých bloků, které mé neklidy spouštějí. Zmiňuje se zde meditace, ke které každý dříve či později dospěje. Stane se to v okamžiku, kdy si člověk uvědomí, jaký vliv na jeho život mají jeho myšlenky, že právě ony jej celý utvářejí. Pak začne meditovat rád a s chutí, bude meditaci vnímat jako mnohem efektivnější a jednoddušší způsob, jak něčeho dosáhnout, namísto  fyzické aktivity, kterou dřív mylně považoval za nezbytnou (něco vymýšlet, shánět, řešit, někam volat, plánovat, řídit, popohánět, kontrolovat…).

Meditace má řadu forem. Od klidného vnímání svých myšlenek, přes autosugesci, autohypnózu až třeba po meditaci čisticí. Právě ta jediná vás dokáže zbavit podvědomého bloku. Mí klienti ji znají pod názvem „automatická pračka“ a vědí, že jedině během ní se měníte, zbavujete toho, co vás brzdí a zraňuje. Nic jiného vás nepročistí, nezmění, nenastolí změnu, po které toužíte nebo která je nutná, aby se vaše přání splnilo.

Cílem všech cílů je štěstí. A to je podmíněno harmonií — je to v podstatě její synonymum. Štěstí je prožívaná harmonie. Cesta ke každému cíli vede přes tento stav, kdy jste šťastní. Až poté se cesta rozvoje vaší přitažlivosti nasměruje k cíli, který jste si zadali. Proto kdykoli něco řešíte, něco toužíte správně nastavit, změnit, zajistit správné fungování, je nejlepší si jako svůj cíl vytyčit štěstí. K tomu vás Vesmír povede a naučíte-li se s ním spolupracovat, dospějete tam. Harmonie se stane vaším životním stylem a zároveň stavem, z něhož splnění si čehokoli bude samozřejmost. Který vám umožní žít, jak chcete. Dřív to nepůjde.

Odvrácená strana

Odvrácenou stranou harmonie není neklid, jak by se možná zdálo. Tvoří ji vlastnosti, které vedou ke krachu toho, co fungovalo. Jak říká sama karta, jde o lpění, ješitnost, pýchu a můžeme ještě přidat „machrování“, které je projevem, že si nevážím toho, co mám, co umím. Své bohatství a jeho zdroje nevnímám jako dary, ale nástroje pro předvádění se, povyšování, manipulaci… Zneužívám svých darů, které mi Vesmír poskytl, a tak mi je zase sebere. Je mazaný a důsledný, vždy najde ten nejlepší způsob, aby mě to nejvíc zasáhlo, abych dostal výživnou lekci.

Říkává se tomu „zákon karmy„. Vše, čeho jsi se dopustil úmyslně, se ti vrátí. Dobré i nedobré. Důležité je slovo „úmyslně“, protože by nebylo fér lidem vracet jejich chyby, které museli nutně udělat při svém růstu, aby se poučili. Úmysl funguje jako filtr, který naše nezdary hází do škatule „na tohle klidně zapomenout“, zdary do krabice „za tohle ho odměnit“ a machrování + špatné úmysly do bedny „tohle mu láskyplně otlouct o hlavu“. Buddhista by to vyjádřil slovy „zajistit karmické vyrovnání“.

Životní princip, kterému karta učí

Cílem karty VIII: Vyrovnání je pochopení, že harmonie neboli vnitřní klid je nezbytnou podmínkou štěstí, životní pohody, i schopnosti žít svůj život tak, jak si přeji žít. Je to nutný stav pro to, abych dokázal mít svůj život pevně v rukou, abych byl schopen s Vesmírem spolupracovat a nechat si plnit své záměry. Harmonie je prostředí, v němž máte plnou kontrolu nad svým vyzařováním a přitažlivostí.

Neméně důležité je uvědomit si, že zdroje tvého bohatství, přestože leží všechyn v tobě (tvé vlohy, talenty, schopnosti, vědění…) jsou dary. A máš podle toho s nimi nakládat = využívej je pro dobro své i ostatních, obohacuj sebe i druhé. Ale opovaž se jich chtít zneužívat.


<Předchozí | Další >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top