Trojka Holí (10-1-2018)

ico-black-vVčerejší Trojku Disků dnes střídá Trojka jiná — Holí. Seberealizaci střídá celistvost a vlastnosti, které z ní plynou.

Podíváme-li se opět na podnadpis, najdeme v něm pojmy ctnost, čistý záměr a celistvost. A první, co nám tím chce karta avizovat je fakt, že spolu ty pojmy přímo souvisí. Důležitým způsobem.

Celistvost je stav čisté duše, vyčištěné od starých ran — podvědomých bloků. Díky této předešlé důkladné čistce je ta duše uzdravená a proto — se nebojí, netrápí, netrpí pocitem, že jí něco chybí. A to je nesmírně důležité, protože tato její čistota se automaticky promítá do jejího uvažování a chování. Úplně stejně, jako se když byla dřív zraněná a zablokovaná, do jejího uvažování a chování promítala její nečistota.

Necelistvá duše nemůže žít čistě. Její strachy a pocity chybění v ní automaticky probouzejí tendence k ne úplně upřímnému vystupování. A ona těm tendencím nedokáže odolávat, protože naše podvědomí (duše) nás řídí přesně tak, jak je naprogramované (do jaké míry je čisté). Aneb jak se učíme ve Škole rozvoje přitažlivosti — nikdo není schopen se cítit, uvažovat a rozhodovat v rozporu se svým podvědomím. Podvědomí každého řídí, tomu se nikdo neubrání.

Pro nás to znamená chápat, že naše úvahy, úmysly a následná rozhodnutí přesně reflektují stav našeho podvědomí. Vždy to tak bylo i bude. Máme-li podvědomé bloky, budeme se chovat v jejich duchu, dokud je — nevyčistíme.

Dokud se nestaneme celistvými, nebudou naše záměry čisté, bude v nich aspoň stín účelovosti. O něco nám půjde, něco budeme chtít, protože nám něco chybí. Míra nečistoty našich záměrů se pak samozřejmě promítá do našeho vyzařování — ovlivňuje naši přitažlivost.

Proto není možné si přitáhnout správný výsledek, dokud sám nejsem pro něj čistý. To není technicky možné, protože nečisté vyzařování nedokáže přitáhnout čistý protějšek. Vždy se přitahují jen takové protějšky, které vyzařují podobnou míru čistoty. Nezralý člověk přitáhne nezralého partnera — jen jinak nezralého, aby si navzájem zrcadlili své bolístky. Nezralý podnikatel si přitahuje odpovídajícím způsobem nezralé zákazníky, ze stejného důvodu.

Míra čistoty záměrů určuje míru vyzařovaného bohatství. A tedy i míru bohatství, kterou přitahujeme. Bohatství je tedy v prvé řadě správné vnitřní nastavení — pak bohatství vyzařujeme i přitahujeme. Proudí k nám samo, protože už konečně může. Co neproudí samo, o to se musíme snažit, za tím se musíme pachtit a výsledky budou také upachtěné, protože jiné být ani nemohou.

Je to tak zařízeno schválně, protože jedině zrcadlením se můžeme změnit. jedině když stále narážíme, může se v nás zrodit potřeba se změnit. Naše nárazy jsou „školou života“, která funguje úplně automaticky, neočůratelně, což je ona spravedlnost, Boží mlýny nebo zákon akce a reakce či zákon přitažlivosti — jak chcete.

Jak může vypadat den ve znamení Trojky Holí? Mohou nám hlavou běhat naše „oblíbená“ témata, která od nás chtějí pozornost a uvědomění, jak o těch oblastech skutečně uvažujeme a jak k nim přistupujeme. Můžeme cítit hlubokou pokoru a vděčnost, lásku k životu.

Trojka Holí nás tedy učí tomuto nesmírně důležitému pochopení. S ním souvisí i schopnost odpouštět a soucítit — chápat, jak to je. Dokážete pak být shovívaví nejen k sobě, ale i k druhým. Pochopíte, že každý podléháme stejným zákonitostem v našem chování versus vnitřní nastavení, mezi nimiž je přímá vazba, kterou nijak neoblbneme. Není to v našich silách, není proto důvod to vyčítat — jen brát jako fakt a nechat na každém, zda se změní nebo ne.

Pochopení tohoto pravidla ze života odstraňuje i naivitu. Člověk je velice naivní, dokud nezná životní principy a nemá je v krvi, uvažuje naivně každou chvíli. Očekává věci, které se nemohou stát. Doufá, že se on nebo druzí budou chovat jinak, než jak se obvykle chovávají, a to po nich chce nemožné. Chce, aby se chovali v rozporu se svým podvědomím, a to nejde. To je jako chtít, aby „tři krát tři“ bylo dneska osm.

Chápeme-li toto pravidlo, vytratí se z našeho života obviňování. Kritiku a naivitu nahradí přijímání věcí a lidí takových, jaké jsou. Bez emocí, a v klidu. A díky klidnému bezemočnímu pohledu na věc dokážeme správně uvažovat o svých vazbách na druhé — přestaneme po nich chtít věci, kterých nejsou schopni (které nám nedokážou dát) a podle toho se zařídíme. Namísto naivního boje, přemlouvání a nereálných očekávání si uvědomíme, jaký ten člověk je a tomu přizpůsobíme svůj vztah s ním.

Celistvost je cílem seberozvoje. Čistota duše, čisté podvědomí bez bloků, přirozené vnímání. O to nám jde — aby naše přitažlivost byla ryzí, náš život kvalitní a přinášel vše dobré, zcela samovolně, automaticky. Bez čisté duše to nepůjde, protože čistotu nepřitahujeme. Vždy bude něco proti něčemu, něco drhnout, a my to budeme — muset řešit, nebude to ono, nebude to správně fungovat, nebude nás to naplňovat — což budeme jasně cítit prožíváním vnitřních bojů a stavů nespokojenosti.

<Předchozí | Následující >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top