15: Upřímně vyjadřuji, co cítím

ico-black-nNezbytnou komponentou našeho vyzařování je upřímnost. Určuje jeho čistotu a tím i sílu naší přitažlivosti.

Neupřímností vyjadřuji, že „nevím, co vlastně chci“. A proto je můj postoj, mé přání, můj záměr jalový. Sám mu nevěřím, protože nevěřím sám sobě. Jsem nejistý a tudíž — nezralý a nepřitažlivý.

Upřímnost vyžaduje často odvahu. Ale to nemění nic na tom, že to je ta jediná cesta ke spokojenému žití. Nesmím mít strach se otevřeně vyjádřit ani za to nést následky.

Být upřímný neznamená bojovat

Být otevřený a upřímný ovšem není nabádání k boji. Mnozí to tak ale vnímáme, čímž jdeme sami proti sobě. Boj generuje odpor. Síla generuje protisílu (zákon akce a reakce). Správná upřímnost a otevřenost je tedy něčím jiným než snahou prosadit nebo obhajovat své názory. To totiž vůbec není nutné.

Chápeme-li, jak funguje Vesmír, je nám jasné, že své názory nemusíme nikde vytrubovat, nikoho o nich přesvědčovat ani za ně bojovat. Nejsme na nikom a ničem závislí, můžeme si žít po svém, aniž bychom se veřejně projevovali. Nám k tomu stačí — vysílat své názory a potřeby upřímně Vesmíru.

Zbavit se představ o své závislosti

Jak víme, svůj život si tvoříme každý sám. Tím, co vyzařujeme, jaké představy a názory v sobě nosíme uloženy. Nic jiného než naše vlastní vyzařování náš život neovlivňuje. Tudíž je naším úkolem dbát pouze na to, zda vyzařujeme, co si skutečně přejeme žít, a zda je naše vyzařování čisté neboli — upřímné a postavené na naší důvěře.

Podstatnými komponentami našeho vyzařování, které určují naši přitažlivost, jsou:

  • upřímnost (určuje čistotu vyzařování)
  • důvěra (určuje sílu vyzařování)

Přitažlivost by se tedy dala definovat jako automatická reakce na čisté a dostatečně silné vyzařování. A pro nás z toho plyne důležitý praktický poznatek — když si něco přeji, potřebuji se zaměřit na to, aby mé vyzařování bylo čisté a silné. Jakmile se tak stane, budu tak i žít, začne daná záležitost fungovat, splní se mi můj záměr.

S tímto důležitým pochopením dokážu žít v klidu, zbaven představ, že musím své okolí o něčem přesvědčovat nebo s ním nějak bojovat.


< Předchozí | Následující >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top