Dvojka Holí (17-1-2018)

ico-black-nNa dnešek nám vyšla Dvojka Holí. Tato karta učí, jak zvládat důležité situace, což je možná důležitější, než se na první pohled zdá. Ona důležitost nám naplno dojde až s pochopením, že všechny důležité situace se zvládají stejným způsobem.

Dvojka Holí tedy představuje návod, jak to správně dělat (i že to jde správně zvládat jedině takto). K tomu rovnou dodám, že všechny problémy vzniknou stejným způsobem — člověk jedná v neklidu.

Chce se tím vyjádřit zákon, že v neklidu není nikdo na světě schopen uvažovat a jednat správně. není to technicky možné, nejde to. Proto se o to nemáme pokoušet, nemáme šanci uspět. Nemá to smysl.

Obtížné je už samotné uvědomění si tohoto pravidla, protože nás provokuje vnitřní neklid. Snaží se nás ovládnout, vnucuje nám negativní myšlenky, stres, obavy, pocit, že něco hoří, spěchá, něco se kazí, něco nestihneme, nezvládneme…

Je nesmírně snadné vnitřnímu neklidu podlehnout, proto to také obvykle děláme — a právě tím komplikujeme život sobě i druhým. Chováme se jinak, než bychom měli, rozhodujeme se na základě svých emocí, nikoli reality, které je vždy jiná a právě proto potřebuje úplně jiné úvahy i činy.

Připomenu jiný vesmírný zákon — úplně vše zní logicky. I každý nesmysl, který se nám v neklidu honí hlavou, zní naprosto uvěřitelně, jasně, samozřejmě. Nemáme jak poznat, že to je nesmysl, a panáček to taky nepozná. To pozná jen ten, kdo ví, že v neklidu vymýšlíme jen samé nesmysly, bez výjimky. To je jediná možnost, jak můžeme svůj vnitřní neklid ovládnout.

Dvojka Holí ukazuje řešení pro stěžejní životní situace. Právě tehdy, kdy se v nás probudí neklid, se láme chleba. Podlehneme-li mu, poslechneme-li hlavu, zachováme se nesprávně. Pokud neklid ovládneme, nejen že se rozhodneme správně (a přinese nám to zisk), ale zároveň se trvale obohatíme, protože se naše podvědomí přenastaví směrem k lepšímu. O čemž i život je — buď se vyvíjím, obohacuji a rostu, anebo se motám a plácám pořád v tom samém.

Uvědomění si, že se mi hlavou honí samé nesmysly je ale teprve první krok ke zvládnutí výzvy. Je potřeba pokračovat krokem dalším, který spočívá v tom, že svůj neklid v sobě udržíme. Pozor! Neříkám potlačíme, ale udržíme! V tom je propastný rozdíl. Potlačením neklidu (emocí) vznikne podvědomý blok, případně se už existující posílí. My ale chceme opak.

Psycholog nám obvykle poradí — „Vypusť páru!“ Bouchni do stolu, zakřič si, ulev si… Ale to nám neradí správně. To nám radí krátkozrace. Tím si sice ulevíme, ale — teď přijde to nejdůležitější — zdroj neklidu, který právě zpracováváme, dál zůstane v našem podvědomí.

Řečí Vesmíru jsme právě spláchli do záchodu příležitost se svého podvědomého bloku zbavit. Příležitost, která přišla nás zbavit podvědomého bloku (a ona přišla právě proto), jsme bouchancem do stolu odmítli a pustili k vodě. Nevědomky samozřejmě, protože si vůbec neuvědomujeme, co se dělo ani proč.

Jak může vypadat den ve znamení Dvojky Holí? Obvykle přijde nějaká zkouška, která na nás vyvine tlak, probudí vnitřní neklid až chaos. Učíme se tím tlaky zvládat, brát je jako příležitosti k růstu ne své soupeře a avíza problémů. Právě tyto situace slouží k sebeobohacování. Ovšem ti, kdo s nimi bojují (nebo se jim vyhýbají), strkají hlavu do písku a pak jejich život stojí, nikam se nevyvíjí, vypadají jako jízda na kolotoči = řeší pořád dokola to samé (protože k těm samým situacím dál pořád stejně přistupují, stejně o nich uvažují i jednají).

Správné řešení, které radí Dvojka Holí, vypadá jinak. Při něm si v prvé řadě uvědomujeme, co se skutečně děje. Že přišla zkouška, nikoli problém (jak se situace navenek jeví). Tím nevypadáváme z reality do víru svých fantazií.

Následně nic neřešíme, protože není co. V neklidu nikdy není čas něco řešit, zato vždy je čas se zpátky do klidu vrátit. To je náš úkol i to, co si obvykle vůbec neuvědomujeme.

Další krok znamená svůj vnitřní neklid zhodnotit. Využít jeho potenciál k oslabení podvědomého bloku (který to celé vyvolal). Na což použijeme naši známou Automatickou pračku, případně i Sebepřijetí.

Až poté, co neklid odezní, přichází čas na rozhodování a činy. Hlava je čistá, nad věcí, je tedy napojena na intuici a je schopna správně uvažovat. A je tudíž čas se zeptat: „Je vůbec ještě co řešit?“ (často člověka jen přepadne strach, stres nebo panika, tudíž řešit vůbec není co). Jsme-li v situaci, která od nás rozhodnutí nebo činy vyžaduje, je teď ten správný okamžik. Vidíme věci čistě, proto už i naše úvahy a rozhodnutí budou správné.

K tématu Dvojky Holí patří i schopnost nejednat vyčůraně (účelově). Mít čisté záměry a těch se držet, i kdybychom tím měli dočasně jít proti vůli někoho nebo se pro nás takové rozhodnutí jevilo snadnější. Nikdy! Spekulace nikdy nejsou tou správnou cestou, nikdy nás nedovedou ke správnému výsledku, vždy se nám náš pokřivený přístup adekvátně vrátí. Vždy si tím ublížíme, to je jen další zkouška naší vnitřní čistoty a schopnosti si věřit.

<Předchozí | Následující >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top