Šestka Holí (19-1-2018)

ico-black-dDnešek je ve znamení Šestky Holí, neboli úspěchu. Šestka Holí jej definuje a úplně první, co o něm říká — že je přirozený. Odehrává se tedy sám, jako odezva na to, jak k životu přistupujeme, jak o něm uvažujeme. Což znamená i pochopení, že žádné honění se za čímkoli k úspěchu určitě nepovede.

Hned první odstaveček na kartě definuje pilíře přirozeného úspěchu, tedy vlastnosti, které musí člověk splňovat, aby úspěšně fungoval. Jsou jimi:

  • Čistý záměr — vezmu jako první, protože je často přehlížený. Veškeré úsilí a snažení plyne právě z toho, že si dostatečně neuvědomujeme skutečný důvod, pro který žijeme — služba. Jedině takto chápaný život může být nejen úspěšný, ale i naplňující. Žít tedy musíme pro službu, s touhou obohacovat ostatní tím, jací jsme a co v nás je. Ať jako životní partneři, nebo podnikatelé, zaměstnanci, přátelé… My často žijeme pro zisk, potřeba něco dostávat je naší skutečnou motivací (vydělat si na sebe, něco si moct koupit…). A to je opakem čistého záměru, protože na pozadí našich úmyslů není touha dávat, ale strach (existenční) nebo mamon. Případně obyčejná potřeba se uživit, nutnost něco dělat. A to úspěšné nikdy nebude. To bude na dobré tak na přežívání.
  • Důvěra — je už mnohem pochopitelnější, každý cítíme nutnost si věřit, jinak nemáme šanci. Důvěra je projevem sebehodnoty, odráží její míru. Kdo si nevěří, nemá se rád. A chce-li s tím něco udělat, musí změnit právě tento svůj vztah k sobě. Nepomůže ani další vzdělání, diplom, titul, ani další kurz… Tím vším jen ukazujeme, že si nevěříme, že se nevnímáme jako dost dobří takoví, jací jsme. Že se pořád o něco snažíme, protože svůj potenciál považujeme za nedostatečný. On ale dostatečný obvykle je, my mu jen nevěříme.
  • Pružnost — je také zajímavá složka úspěchu. Pružný je ten, kdo dokáže namísto snah plánovat pružně reagovat. Život totiž funguje na principu nečekaných impulsů, zdánlivě náhodných událostí. A pružnost je schopnost je přijímat a reagovat na ně vědomě, namísto snahy se držet svých vlastních plánů a vše, co s nimi nesouzní, šmahem odmítat nebo považovat za problémy a komplikace, a tudíž s tím bojovat. K našim cílům nás vede Vesmír, ne náš přesný plán a snaha se jej držet. Je to jeho starost a úkol, a pružnost je vlastně schopnost se vést nechat, namísto vést chtít.
  • Tvořivost — je schopnost trávit čas smysluplně — tvořením v souladu se svými talenty, svou jedinečností. Ten soulad je nutný, protože jedině srdcem generuji hodnotu. Hodnota, kterou dávám, odpovídá míře srdečnosti, s jakou k tomu, co dělám, cítím. Funguji-li jen mechanicky, sdílená hodnota je téměř nulová a stejný bude i přínos. Mnozí si snažíme „přivydělat“ věcmi, ke kterým nemáme žádný vztah, vidíme v tom jen peníze. A to je a bude peklo, čučkaření, které nikomu nic kloudného nepřinese.

Je dobré pilíře úspěchu znát, protože nám ukazují konkrétní prvky, které v sobě potřebujeme správně nastavit. měli bychom chápat, že buď se na to zaměříme, což je jediná cesta dál, anebo ne a dál se nehneme.

Na této kartě považuji za užitečnou sekci Otázky, kde najdeme přesně to, nač se sami sebe ptát, a nač si upřímně odpovědět. Objevíme tak svou skutečnou motivaci. Mnozí touží třeba po partnerovi, ale ne proto, že se cítí zralí a chtějí s ním sdílet co v sobě mají. Jim v prvé řadě někdo chybí. Ctí se sami, slabí, smutní, potřebují tedy společnost, ochranu a poveselit se.

To je ale stejné jako pracovat proto, že mi chybí peníze — naprosto špatně. Naše pohnutky po něčem toužit nesmí být takové, že nám není dobře a necítíme se jistě. Ony musejí být opačné. Tohle řeší v Tarotu Poháry, na které když se podíváte, tak na všech „pozitivních“ kartách přetékají. Prázdné jsou jen na těch „negativních“, což jsou přesně ty stavy nejistoty, chybění, osamělosti, slabostí, smutnění, toužení, čekání na zázrak, naivního snění…

Hodnotu všemu stanovujeme my sami. Tím, jakou hodnotu v tom sami vidíme. Ať už jde o sebehodnotu jako takovou, nebo hodnotu toho, co nabízíme, prodáváme, sdílíme. Nikdo v ničem nevidí hodnotu větší než její autor. Naše cítění, naše láska k sobě a tomu, co děláme, určuje cenu, jakou v tom vidí ostatní. Přitažlivost není ničím jiným než nastavením hodnoty v souladu s tím, jak ji sám cítím. Tím přitahuji ty, kdo to vnímají stejně — svou cílovou skupinu.

Karta v sekci Lekce přímo říká — „Prosazuješ-li svůj prospěch, neuspěješ.“ A o kousek dál dodává „Bojuješ-li s něčím uvnitř sebe, překonej strach a zbav se toho.“ Čímž jasně karta avizuje — nemůžeš být úspěšný, dokud něco vnitřně řešíš. To půjde až potom, až to vyřešíš.

Řečí Školy rozvoje přitažlivosti to stručně vyjádřím tak, jak se to učíme hned na začátku: Nejdřív se potřebujeme pročistit. A tím se postavíme na start cesty k úspěchu a plnění si svých cílů. A k tomu hned dodávám — obě ty cesty jsou úplně stejné, mají jen každá jiný cíl. Jde se po nich stejně, používají se stejné principy i techniky. Neboli:

  • Cesta k pročištění je ta, kde se vše učíme. Dozvíme se, jak vesmír funguje a naučíme se měnit obsah svého podvědomí. Náš cíl přitom je: „Jsem šťastný a celsitvý.“
  • Cesta ke svým cílům je ta, kde si stejným způsobem plníme své záměry. Žijeme přesně tak, jak jsme se to naučili na své cestě za štěstím neboli čistým a vyladěným podvědomím. Stali jsme se tím, komu nic nechybí a kdo si přirozeně věří. Splňujeme tedy všechny podmínky úspěchu, protože jsme i totálně srdeční a pružní, spolupráce s Vesmírem je pro nás samozřejmost, jinak už ani neuvažujeme. Žijeme už jen srdcem, duch je povýšen nad hmotu, tudíž už dokáže nerušeně tvořit.

Jak může vypadat den ve znamení Šestky Holí? Mohou se probouzet naše nejistoty. Vesmír nám tím dává najevo — koukej, tohle tě brzdí, tady je ta příčina, která nedovoluje, aby věci fungovaly jak toužíš. Snaží se tak posvítit na příčiny našich omezení a starostí. je dobré těmto stavům věnovat maximální pozornost, protože nám ukazují cestu vpřed. Tu správnou = cestu sebečištění.

V Pointě karty je uvedeno — „Mé záměry slouží všem.“ A to jde opět jen tehdy, když vám nic nechybí. Až pak myslíte jen na druhé, protože sami sebe si užíváte tím, co jim všechno dokážete poskytovat — v tom tkví váš životní styl. Nežijete pro povinnost, ale pro radost z toho, jací jste, radujete se formou sebesdílení. Což je onen čistý záměr, kterého dokud nám něco chybí nebo se něčeho bojíme (což je totéž), nejsme schopni vyzařovat. Takže nejdřív vyčistit, pak si užívat, takto to je i vždycky bude. Úspěch se nás pak drží dnes a denně, nač sáhneme, to se daří.

<Předchozí | Následující >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top