Čtyřka Disků

ico-black-ccČtyřka Disků vysvětluje princip jednoty, a potažmo i důvody, proč se v životě cítit naprosto bezpečně. A k tomu do třetice odkrývá princip harmonie neboli správně nastavených hranic. Pojďme se postupně na ty principy podívat a udělejme si v nich jasno.

Jednota = propojení

První z principů Čtyřky Disků je pochopení, že nejsme navzájem oddělení a náhodně se zde vyskytující „panáčci“, vydaní napospas okolnostem.

Ve Vesmíru se náhodně nestane nikdy nic, a zároveň je Vesmír jeden trvale propojený celek. Čili i my, lidé, jsme se vším — i se sebou všichni navzájem — trvale propojeni. Jak již víme, nejsme panáčci, ale vysílače informací, které jsou propojené právě oněmi vysílanými informacemi a energií, jakou ty informace nesou.

Svůj život si tvořím úplně sám. Tím, jaké o všem vysílám informace. Připomínám to zde proto, že se hodí si uvědomit, že nejsme žádnou obětí, ale tvůrcem.

K trvalé propojenosti je dobré zmínit, že díky ní vnímáme na libovolnou dálku, jak o nás uvažují ostatní. Jejich uvažování a chování určuje kvalitu energie, kterou vůči nám vysílají a tomu odpovídají naše pocity i situace, které prožíváme. Pokud například někdo žárlí, začnou jeho partnerovi do života chodit jiní nápadníci a v něm samotném budeme svou žárlivostí probouzet tendence s nim navazovat vztahy. Podobně jako ten, kdo se bojí lidí, automaticky přitahuje ty, kdo se po něm vozí (takto funguje například šikana — šikanovaný vyzařuje svůj strach a tím přitahuje ty, kdo toho budou zneužívat; je to ale on, kdo v nich probouzí ty chutě).

Na podobném principu (zákon přitažlivosti) funguje vše, i finance nám do života chodí na základě vysílaných očekávání, tudíž nejde jen o výměnu informací mezi lidmi, ale mezi úplně vším. Ve Vesmíru je vše ve svém základu energií a informacemi (Vesmír je energeticko-informační pole), živé, neživé, hmotné, nehmotné, Vesmír v tom nerozlišuje, je to jako Lego, ze kterého stavíte panáčky a domečky. Akorát místo kostek to stavíte z informací obalených energií…

Tags

top