Sedmička Disků

ico-black-sSedmička Disků mluví o opačné situaci, než předchozí karta — Šestka. Jejím tématem je neúspěch a jeho příčiny. Sedmička Disků je zároveň poslední kartou Tarotu, která popisuje „negativní“ stavy a prožitky.

Hned v úvodu karta říká, že za vším negativním, za všemi neúspěchy, stojí strach. Existenční, ze selhání, z nezdaru, nedostatku… Neboli překážky, o kterých se domníváme, že je nedokážeme zdolat.

Je dobré si připomenout, čím strach je — protipól lásky. Čím méně lásky cítíme, tím větší pociťujeme obavy. Přesně o tom to celé je. Strach je potřeba vymýšlet negativní scénáře, která se v nás probouzí automaticky vždy, když přichází čas projevit lásku, kterou — necítíme.

Dedukovat = vymýšlet si

V tu chvíli se stane, že namísto srdcem začneme situaci řešit hlavou. Namísto cítění síly a pohody začneme dedukovat černé scénáře neboli (řečí Sedmičky Disků) — negativní očekávání. A je dobré hned připomenout, že dedukovat = vymýšlet si.

Dedukce nikdy neodpovídají realitě, ale našim černým představám. celý scénář jsme si vymysleli, a ihned mu i uvěřili. Přichází negativní závěry, které se hned projeví nepříjemnými pocity. Námi vymyšlený „problém“ nabývá na síle, protože už svůj výmysl i prožíváme. O to víc mu věříme a o to větší tendence s ním bojovat se v nás probouzí.

Kdo se bojí, bojuje

Je omyl si myslet, že bojuje ten, kdo se cítí silný. Je to přesně naopak — snahy bojovat se probouzejí v těch, kdo se cítí slabí a tedy — ohrožení. Silný se ohrožený necítí, proto jej žádná potřeba bojovat nenapadá. Slabý si myslí, že je potřeba se snažit, usilovat, kalkulovat, přetvařovat se, působit dojmem… Používá tyhle „strategie“, protože nevěří, že by mohlo vše fungovat jen tak, samo od sebe, bez strategií.

Život funguje bez strategií

Strategie — to je možná přesně to správné slovo, které se hodí k neúspěchu. Dedukování = vymýšlení problémů, a stejně tak dedukování = vymýšlení strategií, jak ty problémy řešit. Ve skutečnosti ale žádné problémy neexistují a tudíž není potřeba žádných strategií k jejich řešení, k dosahování svých cílů, k žití tak, jak nám vyhovuje.

To se ovšem dostáváme do úplně jiné logiky, protože s tou stávající „dedukční“ není možné dospět k závěru, že něco může fungovat jen tak. To naše hlava nepobere a není se jí ani co divit. Hlava to nemá z čeho pobrat, protože její dedukce vycházejí z dojmů, ze kterých takový závěr není možné poskládat.

Vesmírná logika = cítění

A jsme opět u logiky a potřeby ji změnit. Život nám ukazuje, že stávající způsob uvažování nám neslouží. Narážíme na situace, které nás zneklidňují, stresují, bolí, zbavují pocitu jistoty a bezpečí. A my — netušíme proč a už vůbec ne, co s tím. Jsme s rozumem v koncích. A pak — začínáme panikařit, schovávat se, anebo hledat. Hledání nakonec vede k seberozvoji a ten by měl nabídnout řešení — úplně nový pohled na život a jeho fungování.

Sedmička Disků píše v Pointě toto: „jsem pánem svých myšlenek a tím pádem i svého života„. Zároveň i dodává, že „svým obavám se stavím čelem a tím je rozháním„. A do třetice dodává: „rozvíjím lásku k sobě a věřím si čím dál víc„. Čímž v podstatě třemi větami popsala celý smysl i význam seberozvoje jako takového. O to v něm jde a takto se na to musí.

ad 1: Být pánem svých myšlenek a svého života

K tomu, abychom se stali pány svých myšlenek, se musíme naučit myslet úplně jinak = změnit logiku za jinou. Protože s tou naší stávající pány svých myšlenek nedokážeme být a nikdy nebudeme. Nejde to, naše logika nám takový komfort nedokáže nabídnout. Naše názory a způsob, jak s nimi zacházíme, generuje pravý opak — pocity závislosti, ovlivnitelnosti, ohrožení… To nejsou chyby člověčí logiky, ale její vlastnosti. Nejdou tedy opravit, jde jen celou logiku vzít a nahradit za jinou.

ad 2: Svým obavám se stavím čelem, a tím je rozháním

I tato věta ve skutečnosti říká — s tím, jak jsi zvyklý uvažovat, to nedáš. Není to možné, neustojíš tlaky, protože v tobě budou generovat černější a černější myšlenky. A je tudíž jen otázkou času, kdy tě zlomí a svému strachu podlehneš. Ty mu totiž věříš, a nemáš jak mu nevěřit. K tomu se budeš muset naučit dívat na strach i vše s ním spojené úplně jinak.  Pak se celá situace ukáže v úplně jiném světle, čemuž budou odpovídat i jiné pocity, které v ní prožíváš, tvé úvahy i chování.

ad 3: Rozvíjím lásku k sobě a věřím si čím dál víc

I v tomto případě jde o něco, co stávající logikou nejde, ona totiž lásku nerozvíjí, ale potlačuje. Naší logikou vidíme všude chyby, na sobě i okolo, a to nás od lásky odděluje. Myslíme si, že milujeme, ale my jen říkáme „tohle se mi líbí“ a „tohle ne“. To nemá s láskou nic společného, my to jen nevíme. Nevíme ani, co to vlastně láska je, a proto ji nedokážeme cítit pořád. A všude tam, kde ji necítíme, cítíme její protipól, tedy strach. Takže i zde se ukazuje, že cesta dál se otevře jen jiným způsobem vnímání života.

Sedmička Disků je — jak už jsem avizoval na začátku — poslední „negativní“ kartou Tarotu. A je možné ji považovat za zrcadlo seberozvoje jako takového, které nám ukazuje cestu dál. Tak, jako přišel čas se naučit chodit, mluvit, číst, psát a počítat, přijde v životě čas se naučit rozumět tomu, co tu všichni prožíváme — životu.

Změna logiky tedy není žádná chyba, ale pouze vývojová potřeba. Život nás chce dál obohacovat, stehně jako nás kdysi obohatil tím, že nás naučil chodit a mluvit. Změna logiky přichází jako další prvek pro náš vývoj. Jako výzva, kterou máme přijmout, něco nového se naučit, a poté z toho těžit.

<Předchozí | Následující >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top