Šestka Disků

ico-black-ssŠestka Disků přichází vysvětlit, co znamená úspěch. V čem spočívá, co je k jeho dosažení nutné, co je jeho příčinou, co k němu vede a jak úspěchu docílit. To vše karta vysvětluje pohledem na jeho skutečné zdroje, tedy přírodní sily a podvědomí, které s nimi potřebuje být v souladu.

Právě to je úspěch — soulad podvědomí s přírodními silami. Naučíme-li se takto o úspěchu uvažovat, budeme chápat, oč v cestě za úspěchem jde — aby vesmírné síly podvědomím volně proudily (ve všech ohledech v souvislosti s naším cílem, záměrem, přáním).

Volné proudění = fungování

Jde tedy o to, aby nikde nic nedrhlo. Podvědomí je možné si představit jako cedník, a vesmírné síly jako proud vody, která tím cedníkem prochází. Děje-li se to, záležitosti fungují. Je-li ovšem cedník někde ucpaný, voda už těmi zanesenými otvory volně neprotéká.

Stejně funguje život. Podvědomí je něco jako cedník, který reguluje proudění životní energie. Kde je čistý, tudy energie volně proudí a to nám funguje. Každá životní oblast, každá součást života, má své otvory v cedníku a podle toho, v jakém stavu ty otvory jsou, nám příslušná věc funguje nebo nefunguje. Energie sebevědomí, sebeúcty, sebedůvěry, sebelásky, vztahu k sobě, vztahu k ostatním lidem, vztahu k práci, zákazníkům, svým talentům, možnostem, financím, zdraví duševnímu, tělesnému… To vše má své otvory v „cedníku“ a průchodnost těch otvorů přesně určuje, jak to v životě máme.

Úspěch = čistý cedník

Měřítkem úspěchu je tedy čistota našeho cedníku neboli podvědomí. Opět se tak dostáváme k faktu, že podvědomí řídí náš život, protože jeho stav je předlohou toho, jak náš život vypadá a funguje. A je to tedy podvědomí, se kterým má smysl pracovat, protože právě zde jsou příčiny všeho uložené.

Je tedy dobré si uvědomit, co ovlivňuje čistotu podvědomí. Jsou to naše názory neboli pohledy na svět. Všechny přirozené neboli správné neboli reálné nechávají otvory našeho cedníku otevřené. Všechny nepřirozené, tedy nesprávné a nereálné automaticky otvory v cedníku uzavírají. A my to cítíme, my ta stažení našeho cedníku vnímáme jako stažení v oblasti srdce nebo solaru. Právě to jsou naše kontrolky, které nám takto oznamují, že se právě díváme na život nesprávně…

Tags

top