Tarot pro osobní rozvoj — IV: Císař

Císařovnu v Tarotu hned následuje její mužský doplněk, Císař. Zatímco Mág s Velekněžkou tvoří celek v podobě mužské a ženské tvořivé síly, Císařovna s Císařem tvoří jednotu ve smyslu ženského a mužského principu. Jaký je v tom rozdíl pochopíme z následujícího článku. Na úvod jen znovu připomenu, že mužský a ženský neznamená, že jde o vlastnosti týkající se jen mužů nebo pouze žen, ale pouze že dané vlastnosti jsou jim bližší. Správné je v sobě ale rozvíjet obojí, právě tím vzniká přirozená a přitažlivá osobnost.


tarot císařico-black-cCísař symbolizuje umění si plně věřit. Cítí, že je cokoli možné, že dokáže uskutečnit své vize, je si vědom svých neomezených schopností.

Takto uvažovat  dokážete pouze tehdy, cítíte-li spojeni s vesmírnými silami. Když se na své schopnosti díváte pohledem toho, kdo uvádí vesmírné energie a síly do chodu, namísto abyste žili iluzí, že musíte dosahovat svých cílů vlastními fyzickými silami. Podrobně se tomuto důležitému principu věnuje článek Přestávám uvažovat jako Panáček, který doporučuji přečíst, netušíte-li, o čem se zde teď píše.

Služba je cíl

Podíváte-li se na podnadpis na kartě, najdete tam text „umění sebedůvěry a služby“. Obojí je důležité, až jednota obou složek je dělá Císaře. Dokud si nevěřím, nic nedokážu, žiji závisle, hlavou, nikoli srdcem, uvažuji způsobem — hlavně něco dostat, získat, hlavně si na sebe vydělat, kde na to vzít — což jsou vše různé formy boje o přežití, živené pocitem životní nejistoty, vlastní slabosti a závislosti na okolí (Panáček). Od života stále něco chcete, protože se necítíte spokojení ani jistí, nedokážete se na sebe spoléhat, nevěříte si, běhají ve vás samé vize neúspěchů a komplikací, vaše přání vám přijdou nereálná, v hlavě vám naskakují samá proti.

Sebevědomí je opakem, kdy nejenže se jistí cítíte a věříte si, ale přestáváte od života chtít a namísto toho chcete životu dávat. Sílu, hodnoty, bohatství i jistoty vidíte sami v sobě, cítíte se dobře a bezpečně, jste spokojení a žijete v klidu.

Životní jistota je podmíněna pohledem na hodnoty. Nemáte-li páru o duchovním světě, žijete pouze ve fyzičnu a uvažujete hlavou. Ve fyzickém světě vidíte i všechny hodnoty a jistoty — okolo sebe. Teprve vaše spojení se světem duchovním vše otáčí a učí vás vidět všechny hodnoty i jistoty v sobě, ve svém nitru, v myšlenkách a pocitech. Rozvojem svého nitra v sobě pěstujete čím dál větší klid, pohodu, pocity vlastní síly, bezpečí, bohatství, nezávislosti, spokojenosti, lásky, svobody… Žije a sílí ve vás schopnost žít, jak toužíte, bez podmiňování tímto nebo tamtím.

Skutečně sebevědomý člověk — Císař — jde ale ještě dál. On touží svou sílu a schopnosti využívat ve prospěch druhých = touží jim poskytovat své schopnosti neboli bohatství jako službu. Tak vypadá a podle toho se pozná fáze, kdy jste sami dospěli na úroveň Císaře. Cítíte se neohrožení, plně spoléháte na své schopnosti, dary, které jste od života dostali, které rozvíjíte a jimiž obohacujete a podporujete druhé. Vaše myšlenky se točí hlavně okolo toho, co dokážete dávat a sdílet, nikoli co sami potřebujete, co vám chybí nebo čeho se obáváte.

Neomezené tvoření

Císař symbolizuje princip vědomého, cílevědomého neomezeného tvoření. I chuť se tím bavit. Což je vlastně princip vyjadřující smysl života. Aby život bavil, člověk potřebuje neustále něco tvořit, minimálně své vlastní zážitky. Naplnění dává životu jedině vlastní aktivita, nikoli pasivní „zábava“, ta je jen zabíječem nudy, náplastí na prázdnotu a nespokojenost.

Každý jsme nečím jedinečný. Každý v sobě nosíme od narození jedinečné vlohy, kterými dokážeme obohacovat druhé. V tom jsme si všichni rovni a jde jen o to, zda je v sobě hledáme a rozvíjíme, anebo namísto toho děláme co „musíme“, protože naše názory jsou plné obav a životní nejistoty a tím nás odvádějí od sebe samého. Nikdo nebude spokojený, bude-li dělat něco jiného než to, k čemu je vnitřně nastavený. Bude zažívat prázdnotu, nudu, nejistotu i vše ostatní s tím spojené.

Císař zná životní principy, vesmírné zákony. Ví velice dobře, co je k úspěšnému tvoření potřeba i jaká pravidla je nutné dodržovat. Vnímá tedy život zákonitě, nikoli náhodně. Ví, že má neomezenou moc, kterou ale nesmí zneužívat. Všechny dobré záměry (dobré pro všechny zúčastněné) jsou automaticky Vesmírem podporovány, všechny nedobré (sobecké snahy o vlastní prospěch na úkor jiných) Vesmír blokuje, vedou k sebedestrukci, ke zkáze toho, kdo takto uvažuje a žije.

Císař vědomě spolupracuje s Vesmírem. Umí nechávat přírodním silám prostor, aby plnily jeho záměry, aby organizovaly vše potřebné s ohledem na dosažení cíle. Císař svou duchovní sílu používá jako manažer, který zadá cíl a nosí v srdci plnou důvěru v jeho splnění. Dokáže svou vizi „nechat se uskutečňovat“ = veškerou práci nechává na Vesmíru (právě tak to je správné, tak to má být).

Císař ví, že skutečná síla je síla duchovní, nikoli fyzická. Jeho silou je tudíž síla jasného záměru i chuť jím obohacovat sebe i druhé. Žije tedy radostí ze sebe, z toho, že dokáže své schopnosti využívat ve prospěch celku. Kouknete-li na to pohledem zákona přitažlivosti, je Císař přitažlivým pro všechny okolo i pro vše, co ke svému tvoření potřebuje, jelikož uvažuje v intencích vesmírných zákonů a žije podle nich. Je sebevědomý (ví, čím je a jak funguje), je soběstačný (ví, že se o něj Vesmír stará a ve všem jej podporuje), je cílevědomý (ví, že si svůj cíl dokáže splnit, tudíž jej nemění a věří mu), je silný (nespoléhá na své bicepsy a známosti, ale na duchovní sílu — svou schopnost myslet, nač chce a své umění plně důvěřovat).

Vyrovnanost

Císař je — díky svému sebevědomí — vyrovnaný člověk. Emoce jím nesmýkají ode zdi ke zdi, není chvíli v euforii a vzápětí v krizi, podle toho, co se zrovna zdá, že se děje. Císař je v nadhledu, ať se děje cokoli, zůstává v klidu, nerozlišuje situace na pohodu a komplikace, zná jen situace a ví, jak je řešit. To mu zaručuje stabilitu, protože stabilita vnitřní je předpokladem stability vnější. Vnitřně rozervaný člověk nedokáže stabilně fungovat, protože každou chvíli vyzařuje něco jiného a Vesmír mu tudíž každou chvíli neco jiného plní.

Vnitřní stabilita plodí důslednost. Jsem-li vyrovnaný, jdu za svými cíli v klidu, zato pořád. Nic mě neruší, nestraší, neodvádí mou pozornost, nenutí měnit názory. O stabilitě často píšu, připomínám ji i svým klientům: na to, abys něco dokázal, stačí dělat málo, ale denně. To platí pro osobní rozvoj, plnění svých přání, správné vztahy partnerské i jiné, výchovu dětí, péči o své zdraví, to platí pro cokoli. Kdo uvažuje a žije jinak, kdo se namáhá, spěchá, honí se a stresuje, hnán dojmem, že to je potřeba, je vedle jako jedle. A hlavně je vše, jen ne vyrovnaný. Je nestabilní, nestálý a tudíž svým úsilím nedosahuje žádných kloudných výsledků = žije neefektivně, nadře se a přitom nevyprodukuje téměř nic.

Odvrácená strana karty

Odvrácenou stranu Císaře jsem už zmínil, je jí nutkání své schopnosti zneužívat. Myslet na prospěch vlastní na úkor ostatních. Je užitečné chápat, že tyto tendence jsou běžné, že i jich je potřeba se dokázat zbavit, překonat je. Jsou tedy předmětm vývoje osobnosti, patří k jistému vývojovému stupni.

Egíčko zde je a vždycky i bude a je na každém, jak se s ním sžije. Zda si od něj nechá našeptávat nepravosti (mnohdy aniž by si vůbec uvědomoval, že o nepravosti jde), anebo se s ním naučí žít s pochopením, že k takovým tendencím ego svádí, ale je to hra, kdy na člověku je signálům ega nepodléhat, vypěstovat v sobě pokoru a lásku. Kdo bojuje s egem, automaticky bojuje i s okolním světem — žije ve světě válek, nebezpečí, nepřátel, konkurence, srovnávání a soupeření. A to není dobrý svět, ten nikomu nepřináší mnoho dobrého, druhým ani člověku samotnému. Jediným svým soupeřem jsem já sám a překonávání sama sebe mě má bavit. Tak vypadá spokojený, šťastný život.

Spojení Císaře a Císařovny

Jelikož jsem v úvodu psal, že Císař je mužským doplňkem Císařovny, zmíním na konci, co jejich spojením člověk získá. Naučí se vnímat svět nejen z pozice Císařovy síly, ale zároveň i Císařovniny bezpodmínečné lásky. A právě to vede ke zbavení se ega, tendencí svou sílu zneužívat či aspoň demonstrovat. V tom spočívá celistvost osobnosti, která se světem nebojuje, ale slouží mu a tím generuje blaho pro všechny včetně sebe.

TAROTOVÝ BONUS

Jak vypadá tvá sebedůvěra?

Jaký je tvůj vztah k vlastnostem Císaře snadno zjistíš z následujícího výkladu. Jde nejen o získání obrazu své sbedůvěry a síly, ale zároveň o schopnosti svou sílu sdílet tak, aby z ní měli ostatní prospěch. Cítíš se silný, nebo slabý? Sloužíš, nebo zneužíváš? Přináší ti tvé vnitřní nastavení, co má, anebo se svou slabostí či silou bojuješ? Uvědom si, že nejde o to, jak se cítíš, ale jak se svými pocity nakládáš, přesně tak se pak cítíš a to udává kvalitu tvého žití. Zde je tvůj obraz:

1. Jak vypadá tvá sebedůvěra?

(věříš si a žiješ svobodně či závisle)

2. Jak cítíš svou vnitřní sílu?

(cítíš se slabý či silný)

3. Jak své schopnosti využíváš?

(sloužíš nebo žiješ ve strachu a sobecky)

4. Co ti tvé vnitřní nastavení přináší?

(co od života dostáváš, co prožívaš)

5. Co bys měl změnit, co tě rozvine?

(doporučení Tarotu, tohle ti prospěje)

6. Co ti to přinese?

(o toto to tvůj život obohatí)<Předchozí | Další >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top