Tarot pro osobní rozvoj — V: Velekněz

Velekněze nevnímám z významového hlediska jako skutečného partnera (mužský doplněk) Velekněžky. Za toho považuji Mága, který představuje mužskou tvořivou sílu, zatímco Velekněžka je symbolem tvořivé síly ženské. Velekněz je symbolem osobního rozvoje, tedy sebevědomí a skutečné síly. Učí se rozumět životu, jeho skrytým zákonům, aby si pak mohl uvědomit své schopnosti a dokázal s životem cíleně nakládat. Dokud životu nerozumíte, jsou vaše možnosti omezené. Žijete částečně v iluzích a vše, co vnímáte zkresleně, vás omezuje, zneklidňuje, provokuje, cítíte se slabí, nejistí, závislí, ohrožení. Velekněze je proto možné vnímat i jako archetyp svobodného, soběstačného, silného a sebejistého člověka.


tarot veleknězico-black-hHlavní devizou Velekněze je moudrost. Právě na ní staví, tu rozvíjí. Nejspíš znáte přísloví: „Dřív jsem byl chytrý, proto jsem se snažil měnit svět. Dnes jsem už ale moudrý, proto měním jen sám sebe.“ Přesně v jeho duchu Velekněz funguje.

Veleknězova moudrost vychází ze základního principu osobního rozvoje: „Chyba je vždy a za všech okolností jen ve mně.“

Dokud toto pravidlo nepřijmete, dokud za své prožitky někoho viníte, nejste na svou životní změnu připraveni a tudíž ani žádná nepřijde. Žijete bláhově, vidíte zdroje svých problémů tam, kde nejsou. Bojujete naivně se světem, na který se ale jen špatně díváte. A to samozřejmě nikam nevede, nic to neřeší. Nikam to vás ani váš život neposouvá, namísto toho se točíte na vlastním kolotoči, který vám nedělá dobře, ale vy jej odmítáte zastavit.

Chcete-li svůj život skutečně změnit, musíte nejprve přijmout zmíněné pravidlo, které je vstupenkou na správnou cestu. Jiná k cíli ani nevede, ve Vesmíru neexistují žádná náhradní řešení. Život je zákonitý a učí člověka dělat věci správně = tím jediným správným způsobem. Dokud se to nenaučí, bude bojovat i trpět. Vše záleží jen na něm, na jeho vnitřním nastavení. V tomto má Velekněz úplně jasno a to učí také vás.

Vše vyřešíš sám

Vše je zákon akce a reakce (neboli zákon přitažlivosti). Právě na něm funguje celý svět i tvůj život. Vysíláš informace (myšlenky, záměry, touhy, představy) a Vesmír na ně automaticky reaguje = plní ti je. Více o tom případně zde. Všechny jiné představy o životě jsou iluze. Život je takto jednoduchý, ale je potřeba to nejen chápat, ale i cítit = umět tak žít.

Druhé Veleknězovo tajemství říká, že vše vyřešíš sebezměnou. Jinými slovy — na to, abys cokoli ve svém životě změnil, opravil, čehokoli dosáhl, cokoli si splnil, si vystačíš sám se sebou. Nic a nikoho k tomu nepotřebuješ. Vše, co se tvého života týká, ovlivňuješ jen ty sám. Proto je sebezměna univerzální způsob pro vyřešení i dosažení čehokoli.

Řešit sebezměnou se musíš naučit

Řešit věci sebezměnou je potřeba se naučit. Zkoušet to sám trvá dlouho a bude to i zbytečně bolet. Proč? Protože naše iluze nás svádějí k nesprávným závěrům. Správné řešení je obvykle tím posledním, které nás napadne. Nejdřív vyzkoušíme vše, co nikam nevede. Trvá to roky, desetiletí i mnohem déle.

Velekněz tedy radí: „Své problémy a životní výzvy vyřešíš tím, že se svěříš do péče toho, kdo tě naučí sebezměnou správně procházet.“ Vytrénuje tě a celý proces nejen mnohonásobně urychlí a udělá jej příjemným. Co tě trápilo, tě začne bavit. A k tomu získáš i jistotu, že svého cíle — ať je jakýkoli — dosáhneš. Umíš-li sebezměnou projít, je splnění jakéhokoli cíle zaručeno.

Nechtěné výsledky. Určitě si vzpomenete, kdy jste si něco splnili, abyste vzápětí zjistili, že to není ono. Vysněná práce vás nebaví, vztah nefunguje, v novém domě se necítíte dobře… Po velkém a dlouhém úsilí přišlo rozčarování. Dosáhli jste nesprávného výsledku. A nejspíš netušíte, kde se stala chyba. Takto funguje „nevědomé žití“, metoda pokus-omyl.

Nepřesvědčuj

Velekněz není jen tím, kdo se učí žít, ale i učitelem, který dokáže své vědění předávat, vychovávat silné a schopné lidi. Základním pravidlem správné výchovy je nepřesvědčování. Velekněz ví, že přesvědčování nefunguje. Slovy zákona akce a reakce jde totiž o snahu na někoho tlačit. Zákonitou reakcí, kterou tím u něj vyvoláte, bude odpor. Právě to, co po někom (úsilím, snahou, přesvědčováním) chcete, nechce dělat. Tím se dostáváme k pochopení přísloví z úvodu, že nemá smysl měnit svět, ale jen sebe.

Jediné, jak někoho něco naučíte (jak docílíte pozitivní „změny v okolním světě“), je jen a pouze vaše vlastní sebezměna. Prací na sobě dospějete do stavu, kdy s lidmi přestanete soupeřit, vést spory, snažit se je přesvědčovat nebo po nich něco chtít. A právě tím, že se všech těchto tendencí zbavíte, se stanete pro druhé přitažlivým. Co se stane pak?

Buďte Veleknězem ke svým dětem. Nic po nich (ani v duchu) nechtějte, do ničeho je netlačte, nic jim nevyčítejte, o ničem je nepřesvědčujte. Buďte si už vědomi, že nic z toho nefunguje, že právě tím v nich probouzíte odpor. Jste to vy a váš naivní přístup, který staví blokádu ve vašich dětech. Ony jen zákonitě reagují na vaši snahu něčeho dosáhnout silou. Buďte jim jen příkladem, který budou toužit následovat. Učte tím, že sami děláte a nic nechcete. Buďte přitažliví tím, že jste šťastní, soběstační a v pohodě. Tak vychováte šťastné, spokojené a sebevědomé děti.

Budou ve vás vidět příklad. Budou toužit být také takoví. Začnou vás vyhledávat, sami přijdou za vámi s požadavkem: vysvětli mi, pomoz mi, nauč mě… Budou mít sami zájem se změnit. A to je ona jediná skutečně fungující metoda, jak změnit svět. To je zároveň i poslední poselství Velekněze, kterým vás chce zbavit všech tendencí něco řešit, komentovat, rozebírat, přesvědčovat, usilovat, kvůli něčemu se trápit, smutnit, litovat… Naučíte se nic z toho neřešit a jít s klidem svou vlastní cestou. S jistotou, že se k vám ve správný okamžik přidá samo vše, za čím jdete, co si chcete splnit, co vám bude dělat radost — správný partner, práce, rodina, bydlení, majetek… Tak vypadá žití spoléháním jen na svou vlastní přitažlivost.

TAROTOVÝ BONUS

Jak se stavíš k výzvám?

Velekněz je archetypem člověka, který spoléhá sám na sebe. Když přijde situace, kterou je potřeba vyřešit, chopí se jí a udělá, co je potřeba. V klidu, bez emocí, správně. A tím má slněno, to zajistí, že se i nadále budou věci vyvíjet směrem, kterým chce, k cíli, za kterým jde. Toto je nejen nutné, toto i úplně stačí, nic víc není nikdy potřeba, o vše ostatní se stará Vesmír. Udělej si výklad, jak se k životním výzvám stavíš, jak se při nich cítíš. Získáš obraz své sebedůvěry:

1. Jak vnímám svůj život?

(takový mám vztah k okolnímu světu)

2. Jak se stavím k životním výzvám

(takto se cítím, když přijde výzva něco změnit/dokázat)

3. Jak tyto výzvy řeším?

(takto k řešení výzvy přistupuji, toto při tom prožívám)

4. Jak mě vnímají ti, kterých se mé výzvy týkají?

(takto tě vnímají tví kolegové/partneři/blízcí)

5. Co bych měl zlepšit?

(rada Tarotu, co v sobě rozvinout, co mi přinese zlepšení)<Předchozí | Další >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top