Král Mečů

Král Mečů přináší druhou polovinu tajemství správně nastaveného žití. Doplňuje Královnino poselství, které bylo o upřímnosti a otevřenosti, čímž představila nezbytné podmínky, abychom se v životě cítili dobře a bezpečně. Řečeno jinak — Král Mečů představuje mužský princip správného žití, zatímco Královna představuje princip ženský. Mužskost znamená aktivitu (aktivní složku), ženskost pasivitu (pasivní složku). A teprve […]

Královna Mečů

Královna Mečů přináší učení o upřímnosti a otevřenosti. Říká nám, že jedině takto se svých podvědomých bloků, které nás brzdí a škodí nám, zbavíme. Na obrázku karty je Královna, která si sundala svou masku — odkryla svou pravou tvář, ukázala se světu taková, jaká je. A tím — se nad ní rozestupují mračna, která její […]

Princ Mečů

Princ Mečů navazuje na svou sestru Princeznu. Ta dozrála do stavu, kdy pochopila, že je nutná změna. Že kompromisy, ve kterých žila, jí štěstí nepřinesou, že rozloučení s nimi je životní nutnost. Princ Mečů je tím, kdo životní změnu dokáže uskutečnit. Tarot jeho prostřednictvím dává návod, jak na to. Vše je o myšlenkách V prvé řadě […]

Princezna Mečů

Princezna Mečů symbolizuje okamžik, kdy člověk prozřel. Kdy pochopil, že něco v jeho životě už tak, jak je nastavené, dál snášet nebude. Že kompromis, ve kterém žije, je neakceptovatelný. Uvědomila si, že skutečně nelze žít v něčem, co s ní nesouzní, do čeho se nutí, s čím nesouhlasí, co neodpovídá jejímu vnitřnímu nastavení. Princezně Mečů došlo, že skutečně nic, […]

Desítka Mečů

Desítka Mečů symbolizuje situace, do kterých život člověka vrhá, aby s ním silně zatřásly. Typická je třeba tzv. „krize středního věku“, kdy si má člověk uvědomit, na co všechno se díval špatně a změnit to. Tyto situace bývají vnitřně hodně vypjaté, protože staré myšlení útočí a naráží, znovu a znovu se probouzí se svými teoriemi, které […]

Devítka Mečů

Devítka Mečů nám vysvětluje, jak to je s krutostí. Kde a proč se v nás bere, jak vzniká a samozřejmě i jak se jí zbavit. Na obrázku karty vidíme devět zkrvavených mečů. Kapky okolo nich jsou ve dvojí barvě a představují krev a slzy. Symbolizují se tak rány na duši, které nám působí bolestná zranění a smutek. […]

Osmička Mečů

Osmička Mečů je kartou o nerozhodnosti. Popisuje, co se v takových chvílích děje, protože abychom pochopili, jak se máme chovat, je nutné v prvé řadě rozumět prožívané situaci. Nerozhodnost je stav, kdy naší hlavou běhají rozmanité myšlenky, nebo lépe řečeno — varianty. Hlava se snaží něco rozhodnout, ale nabízí se jí různé možnosti a ona netuší, pro […]

Sedmička Mečů

Sedmička Mečů představuje marnost. Na obrázku jsou malé meče, které zraňují meč velký. Tím velkým mečem jsem já a učím se, že jakkoli bojovat je vždy — marné. Že boj nikdy nikam nevede, navzdory tomu, že se mohu po bitvě cítit jako vítěz. Ve skutečnosti vítěz žádné bitvy vítězem není, protože si jen zadělal na […]

Šestka Mečů

Šestka Mečů učí, že vše je jednoduché. Život je jednoduchý i vše v něm, co denně prožíváme, je také takové. Komplikovanost je jen náš vlastní výmysl. Komplikovaně začneme přemýšlet pokaždé, když v naší hlavě zavládne chaos, který vyvolá paniku. Ztratíme klid a pohodu, a to (jak víme) nás staví mimo realitu. Probudí se naše fantazie a začneme […]

Pětka Mečů

Pětka Mečů odkrývá příčiny strachu. A ne nadarmo je spojuje se „starými ranami“, jak je možné si přečíst hned v podnadpisku karty. O strachu je dobré vědět několik podstatných skutečností: Staré rány Příčinou všech našich obav a nejistot jsou — staré rány, neboli prožitky, během nichž jsme se naučili špatně uvažovat. Každý jsme si své názory […]

Čtyřka Mečů

Čtyřka Mečů popisuje stav, kdy jsme něco nového pochopili. Kdy jsme se naučili na něco dívat jinak než dříve a — přestali s tím bojovat. Karta nám vlastně říká, že každý boj je způsoben naším nesprávným pohledem. Kdykoli nás něco vyvádí z klidu (straší, rozčiluje, dělá smutnými, probouzí nejistotu a pocity ohrožení…), vždy nás rozrušuje náš nesprávný […]

Trojka Mečů

Trojka Mečů popisuje tzv. stav ztráty jasnosti. Neboli situaci, kdy jsou naše myšlenky zastřené vidinou nějakého problému. Jakmile někde vidíme problém, začínáme si dělat — starosti. Ty mají spoustu podob — strach, pochybnost, žárlivost, smutek, existenční obavy, pocity ohrožení, vidiny blížící se katastrofy, nedostatku… Život je bezstarostný Ať jsou ale naše starosti způsobeny čímkoli a prožíváme […]

Dvojka Mečů

Dvojka Mečů učí, jak v sobě nastolit klid. Vysvětluje, že obvykle prožíváme jen klid dočasný — to každý známe, jsou chvíle, kdy se cítíme úplně dobře. Dvojka Mečů říká, že příčinou toho klidu je, že zrovna s ničím myšlenkově nebojujeme. Ocitáme se v těch chvílích ve stavu, kdy vůbec nic neřešíme. Naše mysl je prázdná, a výsledkem […]

Eso Mečů

Eso Mečů ukazuje, jak to máme mít nastaveno v oblasti našich názorů a postojů. Jako každé jiné Eso v Tarotu, je představitelem volně proudící, a tedy ničím podvědomě nebržděné energie. Maximální intenzity, čistoty, správného přístupu, díky čemuž věci fungují, protože s nimi nic v našem nitru (podvědomí) nebojuje. Meče jsou elementem myšlení, tudíž je Eso Mečů vzorem toho, jak […]

top