Král Pohárů

Král Pohárů nám přichází vysvětlit, v čem spočívá skutečná síla člověka. Hned v podsnadpisu karty jsou uvedeny základní principy, kolem kterých se jeho poselství točí. V prvé řadě jde o pochopení, že skutečný = trvalý. Vše skutečné, je trvalé, platí to o lásce, štěstí, bohatství, radosti a stejně tak o síle. Vše, co je přechodné, skutečné není, […]

Královna Pohárů

Královna Pohárů nás učí opravdovosti. Tedy schopnosti být sami sebou, nic neskrývat, nic v sobě nepotlačovat, za nic se nestydět, nic nepřekrucovat, do ničeho se nemanipulovat, nic sobě ani druhým nenalhávat, nemlžit… Opravdovost nás dělá čitelnými, pro okolí, ale hlavně pro sebe samé. Jakmile sami se sebou začneme bojovat tím, že své přirozené cítění zkoušíme korigovat poučkami, […]

Princ Pohárů

Princ Pohárů nás učí chápat, že touhy jsou motorem našeho života. Že právě v jejich uskutečňování najdeme naplnění, v ničem jiném. Tato skutečnost je jakousi prodlouženou rukou Princezny Pohárů, která přišla s pochopením, že sebepřijímáním neboli čištěním svého vztahu k sobě získáváme sílu, radost i schopnost stát na svých nohách a žít v souladu s naším vnitřním nastavením. Princ Pohárů na to […]

Princezna Pohárů

Princezna Pohárů je karta, která v Tarotu vysvětluje nesmírně důležité životní téma — osvobození. Své vlastní osvobození, řečeno zcela přesně, a to je pro náš život skutečně akt zcela zásadní. Podnadpis karty mluví o osvobození „citovém“, což je správně. Jen je dobré chápat, že citovým osvobozením se osvobodíme úplně, zbavíme se všech svazujících pout, závislostí a životních […]

Desítka Pohárů

Desítka Pohárů nás učí, co je vlastně bohatství. My to totiž nevíme a tak při hledání bohatství koukáme často špatně. Bohatství je trvalý pocit S bohatstvím to je úplně stejné jako se všemi ostatními hodnotami — je to pocit. A každý pocit je buď chvilkový, čili na něčem závislý (cítíme jej díky aktuálním okolnostem = podnětu […]

Devítka Pohárů

Devítka Pohárů odkrývá princip spokojeného žití. Ukazuje, na čem je nutné mít svůj život postavený. Máme-li to tak, vše jede jako po másle. Máme-li to jinak, bojujeme. I zde platí základní vesmírný zákon — vše funguje správně jen jedním jediným způsobem. A o tom jednom jediném správném způsobu, který zajistí spokojené žití a fungování, karta […]

Osmička Pohárů

Osmička Pohárů reprezentuje v Tarotu stavy, kdy se nám zdá život prázdný. Nudíme se, sžíráme, nic jako by nedávalo smysl, nikam nevedlo. Žití v našich představách ztrácí smysl, a jako první je v takové chvíli na místě si uvědomit — to nám tak jen připadá. Ale nepřipadá nám to tak jen pro nic za nic, zbůhdarma. Ono to […]

Sedmička Pohárů

Sedmička Pohárů popisuje stav vnitřní disharmonie. Probouzejí se v nás nepříjemné pocity a karta nás učí ten stav pochopit. Chce, abychom si uvědomili důležitý fakt — že těch pocitů se zbavíme jedině, odstraníme-li jejich příčinu. Že před nimi nejde utéct, že pokud se jejich zdrojů nezbavíme, budou se pořád vracet. Zní to opět samozřejmě, jenže my […]

Šestka Pohárů

Šestka Pohárů by se dala v porovnání s předchozí Pětkou vyjádřit jako „ze tmy do světla“. Od sebesvazujících zranění k otevřeným projevům citů a prožívání rozkoše. Od bolavých vzpomínek i vyhlídek k bezbřehé lásce k životu. Zatímco člověk nosící v sobě citové rány z minulosti se na život kouká s obavami a nedůvěrou (protože jeho hlava mu každou chvíli tvrdí, že jej něco […]

Pětka Pohárů

Pětka Pohárů je první kartou „modré barvy“ Tarotu, která už na první dojem avizuje citový nesoulad. Jak říká její podnadpis, jde o zklamání a bolest, a zároveň — a to je velice důležité — o sebeklam. Zklamání a bolest na duši cítíme z již prožitého. A mnohdy z prožitého už hodně dávno. Přesto to v nás stále je, vrací […]

Čtyřka Pohárů

Čtyřka Pohárů popisuje správné citové nastavení z pohledu jeho vyrovnanosti. Ta je základní složkou osobnosti, protože charakterizuje stěžejní povahové rysy člověka. Z tohoto pohledu se dělíme na: Výše napsané zní celkem jasně a samozřejmě. Je dobré si uvědomit, že jde opět o vesmírné pravidlo, které nám v praktickém žití říká: Ber lidi takové, jací jsou, a podle toho […]

Trojka Pohárů

Trojka Pohárů vysvětluje, co je vlastně život a jak funguje. Pochopením jejího poselství nám dojde, co prožíváme a proč. A to je nesmírně cenné, protože my to obvykle moc netušíme. A právě proto, že žijeme život, který nechápeme, s ním často bojujeme. Život je kontinuální škola. A ta škola nás sama vede, všechny naše prožitky jsou […]

Dvojka Pohárů

Dvojka Pohárů dává správný pohled na mezilidské vztahy. V prvé řadě ukazuje, že naše vztahy k ostatním jsou zrcadlem našeho vztahu k sobě samotným. Sami k sobě se chováme úplně stejně jako k ostatním lidem. Jak se projevujeme navenek vůči druhým odpovídá tomu, jak se projevujeme vnitřně vůči sobě. O druhých uvažujeme úplně stejně, jako v duchu sami o sobě. Naše […]

Eso Pohárů

Eso Pohárů otevírá „modrou“ barvu Tarotu, tedy element vody. Voda reprezentuje naše city a tím, že jsou v Tarotu zastoupeny, se jasně dává najevo — patří mezi základní kameny našeho žití. Na nastavení citů naše žití stojí i padá. Své city promítáme do všeho, co denně prožíváme, do všech vztahů, situací, postojů i rozhodnutí. Naše city […]

top