Tarot pro osobní rozvoj — XXI: Universum

Poslední karta Velkých Arkán představuje završení cesty Blázna, na níž sbíral své životní zkušenosti. Všechna tajemství (arkána), která mu jednotlivé archetypy postupně odkryly a která poté vstřebal, se zde spojila v celek. Puzzle životních principů se poskládalo, všechny dílky do sebe zapadly. Blázen se stal celistvou osobností, schopnou si život naplno užívat, protože pochopil pravidla hry […]

Tarot pro osobní rozvoj — XX: Aeon

Výrazu Aeon se obvykle přikládá význam ve smyslu éra, věk, věčnost, nesmrtelnost… Pro Tarot je ale pochopitelnější spíš jeho význam původní, a to „životní síla“ — vitalita, životaschopnost. Dnešní článek by měl vysvětlit, jakou roli hraje Aeon mezi archetypy Velkých Arkán, proč je téměř na konci jejich řady a co to má společného s našimi životy. Rozvojem své osobnosti […]

Tarot pro osobní rozvoj — XIX: Slunce

Slunce představuje v Tarotu zralost. Stav, do něhož svým rozvojem spějeme (i proto se Slunce nachází prakticky na konci řady Velkých arkán, za ním už jsou jen takové „logické samozřejmosti“). Jde o stav ryzí radosti a štěstí. Trvalého, nikoli přechodného, což je zajištěno tím, že se necítíme na ničem závislí, ničím omezovaní, ani se ničeho nebojíme. […]

Tarot pro osobní rozvoj — XVIII: Měsíc

Karta Měsíc se věnuje velice důležitému životnímu tématu — umění skládat zkoušky. Životní zkoušky jsou nedílnou součástí našich životů a je to s nimi jako se zkouškami ve škole — udávají trend dalšího postupu. Život je škola, která nekončí maturitou ani státnicemi, pokračuje pořád dál. Jako na školu bychom se tedy na něj měli naučit dívat, […]

Tarot pro osobní rozvoj — XVII: Hvězda

Hvězda je kartou o komunikaci s Vesmírem. Představuje ji jako zcela přirozenou formu každodenního žití, přesně v duchu poznatku „nejsem žádný Panáček, jsem Vysílač informací“. Hvězda se právě onomu „vysílání a přijímání informací“ do Vesmíru a z něj zpět věnuje. Vysvětluje, jak takové vesmírné vysílání vlastně funguje a k čemu je dobré. Hvězda je i karta symbolizující „čistou hlavu“, […]

Tarot pro osobní rozvoj — XVI: Věž

Žijeme ve věži postavené z nepravd. Sami jsme si ji postavili, a sami ji i musíme zbořit. Karta XVI. Věž je návodem pro vnitřní změnu vedoucí k osvobození. Tedy změnu k lepšímu, jak už dobře známe z karty XIII: Smrt. Bude dobré si nejdřív vysvětlit, proč má vůbec nějaká změna nastávat, proč nestačí, aby zůstávalo při starém. Byl by […]

Tarot pro osobní rozvoj — XV: Ďábel

Karta s číslem patnáct je svým názvem trochu provokující. Podobně jako třeba Smrt. A zároveň nabádá k otázce: „Co je vlastně ďábel?“. Odpovím-li na to, že „Ďábel je mistrem života.“, asi v mnohých probudím spíš překvapení než pochopení. To proto, že se opět konfrontujeme se základním pravidlem života — vše obvykle vypadá přesně naopak, než jaké to ve […]

Tarot pro osobní rozvoj — XIV: Umění

U čtrnácté karty Velkých Arkán často padají otázky — o jaké umění vlastně jde? K jakému umění se ta karta vlastně vyjadřuje? Hned v úvodu tedy prozradím, že se jedná o „umění dosáhnout změny“. Neboli „umění alchymie“, případně „umění kouzlit“. Alchymistu neboli kouzelníka se naučíme chápat jako člověka, který je schopen přirozeným způsobem uskutečňovat změny. A právě […]

Tarot pro osobní rozvoj — XIII: Smrt

Smrt je typická karta Tarotu, které se začátečníci polekají, kdykoli se objeví v jejich výkladu. A jak to tak v životě bývá, představuje tato karta přesný opak — odnaučuje se čehokoli bát. Vysvětluje, že se vždy bojíme jen proto, že se na něco nesprávně díváme. Strach nám tedy nahání jen náš vlastní úhel pohledu, který stačí změnit, […]

Tarot pro osobní rozvoj — XII: Viselec

Karta Viselce se nachází uprostřed řady Velkých Arkán, a není to jen tak samo sebou. Je jakýmsi předělem mezi světem fyzickým (hmotným) a informačním (myšlenkovým, duchovním). Viselec zaujme na první pohled tím, že visí hlavou dolů, vzhůru nohama. Svou otočenou polohou avizuje nesmírně důležitou skutečnost: život funguje naopak, než si myslíme. A Viselsec už to […]

Tarot pro osobní rozvoj — XI: Síla

Karta XI. Síla objasňuje zákon tvoření. Jasně definuje, že jedinou silou, utvářející život, je naše vlastní uvažování neboli proudění informací, ktré vysíláme do světa. Všemu jím nastavujeme jasnou podobu i chování. Často se hovoří o „síle myšlenky“, ale já myslím, že je lepší mluvit o „síle podvědomí“. To proto, že síla vědomých myšlenek sama o […]

Tarot pro osobní rozvoj — X: Kolo štěstí

U Kola štěstí bychom měli podobně jako v případě karty VII: Vůz vnímat nikoli ono kolo, ale toho, kdo je drží v ruce. Protože nikdy nejde o kolo jako takové, ale o lodivoda, který drží pevně v rukách kormidlo plavidla, na kterém pluje svým životem. Je dobré připomenout, že svůj život máme každý plně ve své moci, že […]

Tarot pro osobní rozvoj — IX: Poustevník

Poustevník není zdaleka jen tím, kdo při potřebě uspořádat myšlenky a záležitosti zaleze do samoty, namísto aby běhal po známých a rozebíral své záležitosti s nimi. On toho umí (a učí) mnohem víc. Poustevník si dokáže dokonale povídat s Vesmírem, tma a samota jsou pro něj jen vhodnými podmínkami, za kterých ví, že je ideální to dělat. […]

Tarot pro osobní rozvoj — VIII: Vyrovnání

Podobně, jako mi při kartě Blázen naskakuje v hlavě spíš pojmenování Hrdina, u karty Vyrovnání se mi víc líbí název Harmonie. Právě o ní tato karta pojednává, vysvětluje, co ji narušuje, jak jí dosáhnout i jaký má význam pro kvalitu našeho žití. Samozřejmě nám jde o harmonii trvalou a zároveň na ničem nezávislou. Naše podvědomé bloky […]

Tarot pro osobní rozvoj — VII: Vůz

Karta Vůz představuje Blázna otrkaného zkušenostmi. Je to karta zaměřená na umění jít za svými cíli tak, aby se skutečně plnily i naplnily. Nezbytným pilířem tohoto umění je zodpovědnost. Bez ní nikdy k žádnému cíli nedojdete, nikdy vám nic nebude kloudně fungovat, pořád budete něco řešit, vracet se stále do stejného bodu (bloudit v kruzích) a cítit […]

Tarot pro osobní rozvoj — VI: Zamilovaní

Zamilovanost v sobě nese indície, určující, jak to s tou (mojí) láskou vlastně je. Odkrývají, na čem své vztahy stavím a zda to vůbec láska je, jestli to náhodou není něco úplně jiného. Zamilovaní jsou kartou o mezilidských vztazích (nikoli jen partnerských), ukazují, čím je tvořena jejich kvalita. Jsou to právě každodenní kontakty s druhými, v nichž se láska […]

Tarot pro osobní rozvoj — V: Velekněz

Velekněze nevnímám z významového hlediska jako skutečného partnera (mužský doplněk) Velekněžky. Za toho považuji Mága, který představuje mužskou tvořivou sílu, zatímco Velekněžka je symbolem tvořivé síly ženské. Velekněz je symbolem osobního rozvoje, tedy sebevědomí a skutečné síly. Učí se rozumět životu, jeho skrytým zákonům, aby si pak mohl uvědomit své schopnosti a dokázal s životem cíleně nakládat. […]

Tarot pro osobní rozvoj — IV: Císař

Císařovnu v Tarotu hned následuje její mužský doplněk, Císař. Zatímco Mág s Velekněžkou tvoří celek v podobě mužské a ženské tvořivé síly, Císařovna s Císařem tvoří jednotu ve smyslu ženského a mužského principu. Jaký je v tom rozdíl pochopíme z následujícího článku. Na úvod jen znovu připomenu, že mužský a ženský neznamená, že jde o vlastnosti týkající se jen mužů nebo […]

Tarot pro osobní rozvoj — III: Císařovna

Čtvrtou kartou Velkých arkán je opět žena, jejíž mužský doplněk se objeví na kartě následující. Císařovna představuje rovněž vlastnosti typicky ženské, ale na rozdíl od Velekněžčiny intuice je jejím typickým rysem něco jiného — přirozená schopnost bezpodmínečně milovat. Jak vypadá bezpodmínečná láska, kde se bere a jak ji v sobě pěstovat včetně pochopení, co je jejím […]

Tarot pro osobní rozvoj — II: Velekněžka

Třetí karta Tarotu je doplňkem karty předchozí — Mága. Tou kartou je Velekněžka a ono doplnění spočívá v tom, že zatímco Mág představuje mužskou tvořivou sílu, Velekněžka představuje totéž, ale v ženské rovině. Opět zde platí, že „mužská“ i „ženská“ nemáme chápat striktně jako vlastnost charakteristickou pouze pro dané pohlaví, obojí se týká jak mužů, tak žen. […]

1 2
top