Král Disků

Král Disků doplňuje Krílovnu. Zatímco ona je symbolem ženské neboli pasivní složky hmotné zralosti, Král symbolizuje její mužskou, neboli aktivní složku. Je v tom opět vtip. Aby bylo něco vyvážené (tedy aby to správně fungovalo), je potřeba tomu srovnat aktivní i pasivní (neboli mužskou a ženskou, yin a yang) složku. Výsledkem je potom harmonie, podmínka správného […]

Královna Disků

Královna Disků přichází vysvětlit, jak to na světě vlastně chodí. Jaký přístup je potřeba, aby se události, naše záměry, touhy a cíle plnily. Jejímu umění se teprve učíme, proto bych měl správněji psát — co se musíme naučit, aby se naše záměry a touhy spolehlivě plnily. Královna Disků představuje nutnou složku tzv. „spolupráce s Vesmírem“. A […]

Princ Disků

Princ Disků odkrývá v Tarotu téma seberealizace. A opět tím navazuje na svou sestru Princeznu, podobně jako ona navázala na své předchůdkyně Desítku, Devítku… Seberealizace je pilíř života, na kterém je nutné své žití postavit. Seberealizací vlastně říkáme — „Toto jsem já!“ Toto je má jedinečnost, mé talenty, má osobnost i hlavní důvod, proč jsem na světě. […]

Princezna Disků

Princezna Disků v Tarotu vysvětluje téma zrození. Neboli příchod něčeho nového. Něco, co v nás zrálo, dozrává a klube se na svět. Vývojová etapa končí a brzy se dostaví její výsledek (který zároveň nastartuje etapu novou). Z mého obrázku to není patrné, ale Princezna Disků je těhotná. Právě její těhotenství je symbolem blížícího se zrození. Ale nejen zrození, […]

Desítka Disků

Desítka Disků rozvíjí téma předchozí Devítky. Jednoduše řečeno říká — dokážeš-li se každodenním žitím obohacovat, cítíš se bohatý a čím dál bohatší. Tímto přirozeným způsobem člověk samovolně zraje a bohatne, pouze tím, že si užívá to, co mu život sám posílá do cesty a on si uvědomuje, jak to v něm zanechává stopu —že sbírá cenné […]

Devítka Disků

Devítka Disků navazuje na Osmičku v tom smyslu, že ukazuje, jakým způsobem je v životě zakomponován systém kontinuálního obohacování. Dává tak hlubší vhled do mechanismu fungování života, který byl vymyšlen tak, aby nás žití bavilo a naplňovalo (čímž nás mimo jiné vede k bezstarostnosti). Připomeňme si, že život i celý svět jsou vymyšleny dokonalou inteligencí, z čehož plyne […]

Osmička Disků

Osmička Disků se věnuje tématu důvěry a trpělivosti. A tedy i prozíravosti, protože důvěrou a trpělivostí je prozíravost podmíněna (na nich staví). Možná bude dobré začít tím, co je opakem prozíravosti — úsilí. Úsilí je snaha dosahovat věcí silou. Snažením, honěním se, spekulováním, vymýšlením strategií a taktik, intrikařením… To nikam nevede a důvod je jednoduchý […]

Sedmička Disků

Sedmička Disků mluví o opačné situaci, než předchozí karta — Šestka. Jejím tématem je neúspěch a jeho příčiny. Sedmička Disků je zároveň poslední kartou Tarotu, která popisuje „negativní“ stavy a prožitky. Hned v úvodu karta říká, že za vším negativním, za všemi neúspěchy, stojí strach. Existenční, ze selhání, z nezdaru, nedostatku… Neboli překážky, o kterých se domníváme, […]

Šestka Disků

Šestka Disků přichází vysvětlit, co znamená úspěch. V čem spočívá, co je k jeho dosažení nutné, co je jeho příčinou, co k němu vede a jak úspěchu docílit. To vše karta vysvětluje pohledem na jeho skutečné zdroje, tedy přírodní sily a podvědomí, které s nimi potřebuje být v souladu. Právě to je úspěch — soulad podvědomí s přírodními silami. Naučíme-li se […]

Pětka Disků

Pětka Disků nám chce něco povědět o problémech. Neboli o situacích, ve kterých vidíme zádrhel, což nás zneklidňuje, a následkem toho nedokážeme myslet na to, co si přejeme ani pustit věc z hlavy. Pořád se tím zabýváme a tím vývoj událostí buď brzdíme, nebo rovnou směrujeme tam, kam nechceme. A až to je problém. Problém nevzniká […]

Čtyřka Disků

Čtyřka Disků vysvětluje princip jednoty, a potažmo i důvody, proč se v životě cítit naprosto bezpečně. A k tomu do třetice odkrývá princip harmonie neboli správně nastavených hranic. Pojďme se postupně na ty principy podívat a udělejme si v nich jasno. Jednota = propojení První z principů Čtyřky Disků je pochopení, že nejsme navzájem oddělení a náhodně se zde […]

Trojka Disků

Trojka Disků přináší vysvětlení, na čem musí náš život stát. Existuje jen jediná možnost, jak jej mít postaven správně, a tím jediným správným přístupem je — seberealizace. To platí úplně pro každého, a pokud to takto nemáme, máme problém, který s sebou povlečeme jako kouli na noze — bude se nám neustále připomínat. Kdo nemá svůj […]

Dvojka Disků

Dvojka Disků přináší dvě důležitá poselství o životních zákonitostech. Obě jsou uvedena hned v podnadpisu karty a my si je zde podrobně rozebereme. Obě spolu úzce souvisejí, popisují, jak je vlastně život nastaven a proč. Začnu od konce, a nejdřív se podívám na téma „vývoj“ neboli „princip pěstování“. Není těžké přijmout, že se měníme, vyvíjíme, i […]

Eso Disků

Eso Disků reprezentuje v Tarotu stav, kdy se člověk cítí bohatý. Naprosto, samozřejmě, ani jej nenapadá, že by to mohlo být jinak. Tento stav vnitřního bohatství (kdy je silně a jasně cítíme) je dán naším vnitřním nastavením, které nás změnilo tím způsobem, že otočilo naše představy o zdrojích. Cítíme se jako zdroj. To je to. Už […]

top