Král Holí

Král Holí je rozený vítěz. Má k tomu všechny předpoklady a my si v tomto článku ukážeme, které to jsou, abychom i my dokázali rozenými vítězi být. Není s kým soupeřit Prvním pravidlem rozeného vítěze je pochopení, že nikdy není s kým soupeřit. Z toho totiž automaticky plyne, že nikdy nic nebylo špatně. Všichni, kdo to nevědí, se snaží a […]

Královna Holí

Královna Holí představuje silnou, přirozeně přitažlivou osobnost — přirozenou autoritu. Člověka, se kterým je vám jednoduše dobře. Je klidný, přátelský, vstřícný, otevřený, svůj, chápavý, spokojený. U otázky autorit je dobré se zastavit. Uvědomit si, že existují dva typy: Královna Holí si prošla vnitřní transformací Síla osobnosti, kterou Královna Holí vyzařuje, je výsledkem její vnitřní transformace. […]

Princ Holí

Princ Holí představuje člověka, který se umí bavit životem. Který si jej skutečně užívá, a je dobré si vysvětlit, jak to dělá. Princova schopnost radostně žít se odvíjí od jeho chápání, že život je dokonale vymyšlená kontinuální škola, která jej baví a zároveň rozvíjí a obohacuje. Princ Holí tudíž vnímá život naprosto pozitivně, a právě […]

Princezna Holí

Princezna Holí učí, jak zdolávat výzvy. Nejprve vysvětluje, jak výzva vypadá, podle čeho ji poznáme. A končí tím, jak ji správně zúročíme. Že jsme každý nějakým způsobem omezený (podvědomě zablokovaný) dávno víme. Měli bychom už také vědět, že to je v pořádku, že naše odblokovávání je součástí našeho života — je to přirozený proces obohacování se, […]

Desítka Holí

Desítka Holí nás odnaučuje chtít mít události pod kontrolou. Vysvětluje, že tím jdeme jen sami proti sobě, protože život funguje správně bez nás, bez našich snah jej vymýšlet, kontrolovat a řídit. Tyto potřeby se v nás probouzejí vlivem kalkulací a spekulací, kterými nás živí naše hlava — ona se snaží všechno logicky zdůvodňovat a potvrzovat, vymýšlí […]

Devítka Holí

Devítka Holí nás učí, jak se zbavit svých slabostí. Uděláme to pochopením, že žádné slabosti nemáme. Že si to jen myslíme, protože to, co považujeme za své slabé stránky, jsou ve skutečnosti zdroje našich zkušeností, které jsou nezbytné pro náš růst. Každý potřebujeme v životě získávat zkušenosti, jedině tak je zajištěn náš vývoj — zrajeme, sílíme, […]

Osmička Holí

Osmička Holí učí, jak vnést do věci jasno. Je to tedy karta která učí řešit veškeré „problémy“ neboli nefungující situace, ve kterých hraje hlavní roli spor nebo nepochopení (jiné „problémy“ ani neexistují). Předně říká, že na vině je nesprávný pohled na věc, a ta záležitost nefunguje zdůvodu nesprávného pohledu na ni. A tudíž čeká, až […]

Sedmička Holí

Sedmička Holí Vysvětluje, co je odvaha. Kde se v nás bere, od čeho se odvíjí, co je jejím zdrojem. V prvé řadě bychom si tedy měli uvědomit, že odvaha má svůj jasný původ. Že odvážný člověk je odvážný z jasné příčiny — on se odvážný cítí, nenutí se k tomu. Odvaha je výsledkem vnitřního nastavení — odpovídá stavu podvědomí. […]

Šestka Holí

Šestka Holí učí principu, zajišťujícímu úspěch. Potvrzuje zákon „úspěch je zákonitý výsledek správného postupu„. Neboli — nic se neděje náhodou, vše podléhá přesným pravidlům a vše, co se stane, je odezvou na impulsy, které vysíláš. Součástí onoho správného postupu vedoucího k úspěchu je i tzv. čistý záměr, který právě Šestka Holí definuje — Uvažuj poctivě a […]

Pětka Holí

Pětka Holí symbolituje situaci nebo stav, kdy se něco s něčím pere. Nebo přesněji řečeno — když se s něčím pereme my. Když jdeme na věci silou. To je vždy špatně, protože nic ve Vesmíru silou nefunguje. Jakmile začnu sílu vyvíjet, peru se s celým Vesmírem. Jdu sám proti sobě, zákon akce a reakce působí proti mně. Onou silou, […]

Čtyřka Holí

Čtyřka Holí ukazuje správný pohled na vnitřní tlaky. Ty cítíme, když se něco nového učíme, anebo když s něčím bojujeme. Čtyřka Holí učí, že v obou případech jsou ty tlaky v pořádku. Vnitřní tlaky nejsou ničím negativním, jsou naopak nutnou součástí našeho vývoje. Není se tedy nikdy čeho bát a hlavně — nemáme se jim ani vyhýbat, ani […]

Trojka Holí

Trojka Holí odkrývá podstatu přirozeného úspěchu. Vysvětluje, že aby žil člověk úspěšně, aby jeho život fungoval a aby vypadal přesně tak, jak člověk touží žít, není nikdy potřeba vyvíjet úsilí — o něco se snažit, usilovat, bojovat. Život je nastaven úplně jinak — naše záměry se uskutečňují úplně samovolně, jelikož jsou všemi vesmírnými silami podporovány. […]

Dvojka Holí

Dvojka Holí učí principu, který nám umožní zvládnout libovolnou situaci. Což je velice důležitý princip, když si uvědomíme jednu podstatnou skutečnost — všechny problémy vznikly jediným způsobem: člověk se dostal do situace, kterou nezvládl. Navažme vysvětlením, co znamená nezvládnout situaci. Je tím myšleno zachovat se v ní jinak, než člověk měl. Což má ještě své pokračování, […]

Eso Holí

Eso Holí reprezentuje v Tarotu (podobně jako i ostatní esa) ryzí energii příslušného živlu. V případě Holí jde o energii Ohně, což znamená aktivitu, sílu, odhodlání. Pojmem „ryzí energie“ je myšlen stav, kdy tato energie volně proudí, není ničím bržděná. Nebržděnost = samovolnost. Což je podmínka správného fungování, v duchu přírodního zákona „Vše funguje správně jedině samovolně.“ Samovolnost je […]

top