Na žití je potřeba umět koukat

Život šálí náš zrak. Dokonce úplně všude, kam se podíváme. To ovšem není chyba, to se děje proto, že oči nejsou na posuzování života stavěné. Používáme nesprávný orgán, podobně...

Opakem čistého záměru je účelovost

Aby věci fungovaly i přinášely, co mají, potřebujeme k nim přistupovat s takzvaným čistým záměrem. Což tak nějak člověk tuší. Každý chápeme, že lhát, podvádět, krást, vyhrožovat, podplácet a podobně nebude...

Chceš být bohatý nebo šetřivý?

Je dobré si uvědomovat, jak uvažujeme i v těch úplně nejbanálnějších každodenních situacích. Protože právě tam vznikají úplně nenápadně vzorce našeho chování, které nekončí jen tím chováním. Dávají jasnou podobu...

Miluji své slabiny i prohry

Nikdo není dokonalý. Ani být nemá, jsme úplně ideální takoví, jací jsme. Ano, odporuje to rozumu, který bude tvrdit, že by šlo leccos vylepšit. To je ovšem velice naivní...

1 2 3 26
top