Osmička Pohárů

Osmička Pohárů reprezentuje v Tarotu stavy, kdy se nám zdá život prázdný. Nudíme se, sžíráme, nic jako by nedávalo smysl, nikam nevedlo. Žití v našich představách ztrácí smysl, a jako první je v takové chvíli na místě si uvědomit — to nám tak jen připadá. Ale nepřipadá nám to tak jen pro nic za nic, zbůhdarma. Ono to […]

Sedmička Pohárů

Sedmička Pohárů popisuje stav vnitřní disharmonie. Probouzejí se v nás nepříjemné pocity a karta nás učí ten stav pochopit. Chce, abychom si uvědomili důležitý fakt — že těch pocitů se zbavíme jedině, odstraníme-li jejich příčinu. Že před nimi nejde utéct, že pokud se jejich zdrojů nezbavíme, budou se pořád vracet. Zní to opět samozřejmě, jenže my […]

Šestka Pohárů

Šestka Pohárů by se dala v porovnání s předchozí Pětkou vyjádřit jako „ze tmy do světla“. Od sebesvazujících zranění k otevřeným projevům citů a prožívání rozkoše. Od bolavých vzpomínek i vyhlídek k bezbřehé lásce k životu. Zatímco člověk nosící v sobě citové rány z minulosti se na život kouká s obavami a nedůvěrou (protože jeho hlava mu každou chvíli tvrdí, že jej něco […]

Pětka Pohárů

Pětka Pohárů je první kartou „modré barvy“ Tarotu, která už na první dojem avizuje citový nesoulad. Jak říká její podnadpis, jde o zklamání a bolest, a zároveň — a to je velice důležité — o sebeklam. Zklamání a bolest na duši cítíme z již prožitého. A mnohdy z prožitého už hodně dávno. Přesto to v nás stále je, vrací […]

Čtyřka Pohárů

Čtyřka Pohárů popisuje správné citové nastavení z pohledu jeho vyrovnanosti. Ta je základní složkou osobnosti, protože charakterizuje stěžejní povahové rysy člověka. Z tohoto pohledu se dělíme na: Výše napsané zní celkem jasně a samozřejmě. Je dobré si uvědomit, že jde opět o vesmírné pravidlo, které nám v praktickém žití říká: Ber lidi takové, jací jsou, a podle toho […]

Trojka Pohárů

Trojka Pohárů vysvětluje, co je vlastně život a jak funguje. Pochopením jejího poselství nám dojde, co prožíváme a proč. A to je nesmírně cenné, protože my to obvykle moc netušíme. A právě proto, že žijeme život, který nechápeme, s ním často bojujeme. Život je kontinuální škola. A ta škola nás sama vede, všechny naše prožitky jsou […]

Dvojka Pohárů

Dvojka Pohárů dává správný pohled na mezilidské vztahy. V prvé řadě ukazuje, že naše vztahy k ostatním jsou zrcadlem našeho vztahu k sobě samotným. Sami k sobě se chováme úplně stejně jako k ostatním lidem. Jak se projevujeme navenek vůči druhým odpovídá tomu, jak se projevujeme vnitřně vůči sobě. O druhých uvažujeme úplně stejně, jako v duchu sami o sobě. Naše […]

Eso Pohárů

Eso Pohárů otevírá „modrou“ barvu Tarotu, tedy element vody. Voda reprezentuje naše city a tím, že jsou v Tarotu zastoupeny, se jasně dává najevo — patří mezi základní kameny našeho žití. Na nastavení citů naše žití stojí i padá. Své city promítáme do všeho, co denně prožíváme, do všech vztahů, situací, postojů i rozhodnutí. Naše city […]

Král Mečů

Král Mečů přináší druhou polovinu tajemství správně nastaveného žití. Doplňuje Královnino poselství, které bylo o upřímnosti a otevřenosti, čímž představila nezbytné podmínky, abychom se v životě cítili dobře a bezpečně. Řečeno jinak — Král Mečů představuje mužský princip správného žití, zatímco Královna představuje princip ženský. Mužskost znamená aktivitu (aktivní složku), ženskost pasivitu (pasivní složku). A teprve […]

Královna Mečů

Královna Mečů přináší učení o upřímnosti a otevřenosti. Říká nám, že jedině takto se svých podvědomých bloků, které nás brzdí a škodí nám, zbavíme. Na obrázku karty je Královna, která si sundala svou masku — odkryla svou pravou tvář, ukázala se světu taková, jaká je. A tím — se nad ní rozestupují mračna, která její […]

Princ Mečů

Princ Mečů navazuje na svou sestru Princeznu. Ta dozrála do stavu, kdy pochopila, že je nutná změna. Že kompromisy, ve kterých žila, jí štěstí nepřinesou, že rozloučení s nimi je životní nutnost. Princ Mečů je tím, kdo životní změnu dokáže uskutečnit. Tarot jeho prostřednictvím dává návod, jak na to. Vše je o myšlenkách V prvé řadě […]

Princezna Mečů

Princezna Mečů symbolizuje okamžik, kdy člověk prozřel. Kdy pochopil, že něco v jeho životě už tak, jak je nastavené, dál snášet nebude. Že kompromis, ve kterém žije, je neakceptovatelný. Uvědomila si, že skutečně nelze žít v něčem, co s ní nesouzní, do čeho se nutí, s čím nesouhlasí, co neodpovídá jejímu vnitřnímu nastavení. Princezně Mečů došlo, že skutečně nic, […]

Desítka Mečů

Desítka Mečů symbolizuje situace, do kterých život člověka vrhá, aby s ním silně zatřásly. Typická je třeba tzv. „krize středního věku“, kdy si má člověk uvědomit, na co všechno se díval špatně a změnit to. Tyto situace bývají vnitřně hodně vypjaté, protože staré myšlení útočí a naráží, znovu a znovu se probouzí se svými teoriemi, které […]

Devítka Mečů

Devítka Mečů nám vysvětluje, jak to je s krutostí. Kde a proč se v nás bere, jak vzniká a samozřejmě i jak se jí zbavit. Na obrázku karty vidíme devět zkrvavených mečů. Kapky okolo nich jsou ve dvojí barvě a představují krev a slzy. Symbolizují se tak rány na duši, které nám působí bolestná zranění a smutek. […]

Osmička Mečů

Osmička Mečů je kartou o nerozhodnosti. Popisuje, co se v takových chvílích děje, protože abychom pochopili, jak se máme chovat, je nutné v prvé řadě rozumět prožívané situaci. Nerozhodnost je stav, kdy naší hlavou běhají rozmanité myšlenky, nebo lépe řečeno — varianty. Hlava se snaží něco rozhodnout, ale nabízí se jí různé možnosti a ona netuší, pro […]

Sedmička Mečů

Sedmička Mečů představuje marnost. Na obrázku jsou malé meče, které zraňují meč velký. Tím velkým mečem jsem já a učím se, že jakkoli bojovat je vždy — marné. Že boj nikdy nikam nevede, navzdory tomu, že se mohu po bitvě cítit jako vítěz. Ve skutečnosti vítěz žádné bitvy vítězem není, protože si jen zadělal na […]

Šestka Mečů

Šestka Mečů učí, že vše je jednoduché. Život je jednoduchý i vše v něm, co denně prožíváme, je také takové. Komplikovanost je jen náš vlastní výmysl. Komplikovaně začneme přemýšlet pokaždé, když v naší hlavě zavládne chaos, který vyvolá paniku. Ztratíme klid a pohodu, a to (jak víme) nás staví mimo realitu. Probudí se naše fantazie a začneme […]

Pětka Mečů

Pětka Mečů odkrývá příčiny strachu. A ne nadarmo je spojuje se „starými ranami“, jak je možné si přečíst hned v podnadpisku karty. O strachu je dobré vědět několik podstatných skutečností: Staré rány Příčinou všech našich obav a nejistot jsou — staré rány, neboli prožitky, během nichž jsme se naučili špatně uvažovat. Každý jsme si své názory […]

Čtyřka Mečů

Čtyřka Mečů popisuje stav, kdy jsme něco nového pochopili. Kdy jsme se naučili na něco dívat jinak než dříve a — přestali s tím bojovat. Karta nám vlastně říká, že každý boj je způsoben naším nesprávným pohledem. Kdykoli nás něco vyvádí z klidu (straší, rozčiluje, dělá smutnými, probouzí nejistotu a pocity ohrožení…), vždy nás rozrušuje náš nesprávný […]

Trojka Mečů

Trojka Mečů popisuje tzv. stav ztráty jasnosti. Neboli situaci, kdy jsou naše myšlenky zastřené vidinou nějakého problému. Jakmile někde vidíme problém, začínáme si dělat — starosti. Ty mají spoustu podob — strach, pochybnost, žárlivost, smutek, existenční obavy, pocity ohrožení, vidiny blížící se katastrofy, nedostatku… Život je bezstarostný Ať jsou ale naše starosti způsobeny čímkoli a prožíváme […]

1 2 3
top