Král Disků

Král Disků doplňuje Krílovnu. Zatímco ona je symbolem ženské neboli pasivní složky hmotné zralosti, Král symbolizuje její mužskou, neboli aktivní složku. Je v tom opět vtip. Aby bylo něco vyvážené (tedy aby to správně fungovalo), je potřeba tomu srovnat aktivní i pasivní (neboli mužskou a ženskou, yin a yang) složku. Výsledkem je potom harmonie, podmínka správného […]

Královna Disků

Královna Disků přichází vysvětlit, jak to na světě vlastně chodí. Jaký přístup je potřeba, aby se události, naše záměry, touhy a cíle plnily. Jejímu umění se teprve učíme, proto bych měl správněji psát — co se musíme naučit, aby se naše záměry a touhy spolehlivě plnily. Královna Disků představuje nutnou složku tzv. „spolupráce s Vesmírem“. A […]

Princ Disků

Princ Disků odkrývá v Tarotu téma seberealizace. A opět tím navazuje na svou sestru Princeznu, podobně jako ona navázala na své předchůdkyně Desítku, Devítku… Seberealizace je pilíř života, na kterém je nutné své žití postavit. Seberealizací vlastně říkáme — „Toto jsem já!“ Toto je má jedinečnost, mé talenty, má osobnost i hlavní důvod, proč jsem na světě. […]

Princezna Disků

Princezna Disků v Tarotu vysvětluje téma zrození. Neboli příchod něčeho nového. Něco, co v nás zrálo, dozrává a klube se na svět. Vývojová etapa končí a brzy se dostaví její výsledek (který zároveň nastartuje etapu novou). Z mého obrázku to není patrné, ale Princezna Disků je těhotná. Právě její těhotenství je symbolem blížícího se zrození. Ale nejen zrození, […]

Desítka Disků

Desítka Disků rozvíjí téma předchozí Devítky. Jednoduše řečeno říká — dokážeš-li se každodenním žitím obohacovat, cítíš se bohatý a čím dál bohatší. Tímto přirozeným způsobem člověk samovolně zraje a bohatne, pouze tím, že si užívá to, co mu život sám posílá do cesty a on si uvědomuje, jak to v něm zanechává stopu —že sbírá cenné […]

Devítka Disků

Devítka Disků navazuje na Osmičku v tom smyslu, že ukazuje, jakým způsobem je v životě zakomponován systém kontinuálního obohacování. Dává tak hlubší vhled do mechanismu fungování života, který byl vymyšlen tak, aby nás žití bavilo a naplňovalo (čímž nás mimo jiné vede k bezstarostnosti). Připomeňme si, že život i celý svět jsou vymyšleny dokonalou inteligencí, z čehož plyne […]

Osmička Disků

Osmička Disků se věnuje tématu důvěry a trpělivosti. A tedy i prozíravosti, protože důvěrou a trpělivostí je prozíravost podmíněna (na nich staví). Možná bude dobré začít tím, co je opakem prozíravosti — úsilí. Úsilí je snaha dosahovat věcí silou. Snažením, honěním se, spekulováním, vymýšlením strategií a taktik, intrikařením… To nikam nevede a důvod je jednoduchý […]

Sedmička Disků

Sedmička Disků mluví o opačné situaci, než předchozí karta — Šestka. Jejím tématem je neúspěch a jeho příčiny. Sedmička Disků je zároveň poslední kartou Tarotu, která popisuje „negativní“ stavy a prožitky. Hned v úvodu karta říká, že za vším negativním, za všemi neúspěchy, stojí strach. Existenční, ze selhání, z nezdaru, nedostatku… Neboli překážky, o kterých se domníváme, […]

Šestka Disků

Šestka Disků přichází vysvětlit, co znamená úspěch. V čem spočívá, co je k jeho dosažení nutné, co je jeho příčinou, co k němu vede a jak úspěchu docílit. To vše karta vysvětluje pohledem na jeho skutečné zdroje, tedy přírodní sily a podvědomí, které s nimi potřebuje být v souladu. Právě to je úspěch — soulad podvědomí s přírodními silami. Naučíme-li se […]

Pětka Disků

Pětka Disků nám chce něco povědět o problémech. Neboli o situacích, ve kterých vidíme zádrhel, což nás zneklidňuje, a následkem toho nedokážeme myslet na to, co si přejeme ani pustit věc z hlavy. Pořád se tím zabýváme a tím vývoj událostí buď brzdíme, nebo rovnou směrujeme tam, kam nechceme. A až to je problém. Problém nevzniká […]

Čtyřka Disků

Čtyřka Disků vysvětluje princip jednoty, a potažmo i důvody, proč se v životě cítit naprosto bezpečně. A k tomu do třetice odkrývá princip harmonie neboli správně nastavených hranic. Pojďme se postupně na ty principy podívat a udělejme si v nich jasno. Jednota = propojení První z principů Čtyřky Disků je pochopení, že nejsme navzájem oddělení a náhodně se zde […]

Trojka Disků

Trojka Disků přináší vysvětlení, na čem musí náš život stát. Existuje jen jediná možnost, jak jej mít postaven správně, a tím jediným správným přístupem je — seberealizace. To platí úplně pro každého, a pokud to takto nemáme, máme problém, který s sebou povlečeme jako kouli na noze — bude se nám neustále připomínat. Kdo nemá svůj […]

Dvojka Disků

Dvojka Disků přináší dvě důležitá poselství o životních zákonitostech. Obě jsou uvedena hned v podnadpisu karty a my si je zde podrobně rozebereme. Obě spolu úzce souvisejí, popisují, jak je vlastně život nastaven a proč. Začnu od konce, a nejdřív se podívám na téma „vývoj“ neboli „princip pěstování“. Není těžké přijmout, že se měníme, vyvíjíme, i […]

Eso Disků

Eso Disků reprezentuje v Tarotu stav, kdy se člověk cítí bohatý. Naprosto, samozřejmě, ani jej nenapadá, že by to mohlo být jinak. Tento stav vnitřního bohatství (kdy je silně a jasně cítíme) je dán naším vnitřním nastavením, které nás změnilo tím způsobem, že otočilo naše představy o zdrojích. Cítíme se jako zdroj. To je to. Už […]

Král Pohárů

Král Pohárů nám přichází vysvětlit, v čem spočívá skutečná síla člověka. Hned v podsnadpisu karty jsou uvedeny základní principy, kolem kterých se jeho poselství točí. V prvé řadě jde o pochopení, že skutečný = trvalý. Vše skutečné, je trvalé, platí to o lásce, štěstí, bohatství, radosti a stejně tak o síle. Vše, co je přechodné, skutečné není, […]

Královna Pohárů

Královna Pohárů nás učí opravdovosti. Tedy schopnosti být sami sebou, nic neskrývat, nic v sobě nepotlačovat, za nic se nestydět, nic nepřekrucovat, do ničeho se nemanipulovat, nic sobě ani druhým nenalhávat, nemlžit… Opravdovost nás dělá čitelnými, pro okolí, ale hlavně pro sebe samé. Jakmile sami se sebou začneme bojovat tím, že své přirozené cítění zkoušíme korigovat poučkami, […]

Princ Pohárů

Princ Pohárů nás učí chápat, že touhy jsou motorem našeho života. Že právě v jejich uskutečňování najdeme naplnění, v ničem jiném. Tato skutečnost je jakousi prodlouženou rukou Princezny Pohárů, která přišla s pochopením, že sebepřijímáním neboli čištěním svého vztahu k sobě získáváme sílu, radost i schopnost stát na svých nohách a žít v souladu s naším vnitřním nastavením. Princ Pohárů na to […]

Princezna Pohárů

Princezna Pohárů je karta, která v Tarotu vysvětluje nesmírně důležité životní téma — osvobození. Své vlastní osvobození, řečeno zcela přesně, a to je pro náš život skutečně akt zcela zásadní. Podnadpis karty mluví o osvobození „citovém“, což je správně. Jen je dobré chápat, že citovým osvobozením se osvobodíme úplně, zbavíme se všech svazujících pout, závislostí a životních […]

Desítka Pohárů

Desítka Pohárů nás učí, co je vlastně bohatství. My to totiž nevíme a tak při hledání bohatství koukáme často špatně. Bohatství je trvalý pocit S bohatstvím to je úplně stejné jako se všemi ostatními hodnotami — je to pocit. A každý pocit je buď chvilkový, čili na něčem závislý (cítíme jej díky aktuálním okolnostem = podnětu […]

Devítka Pohárů

Devítka Pohárů odkrývá princip spokojeného žití. Ukazuje, na čem je nutné mít svůj život postavený. Máme-li to tak, vše jede jako po másle. Máme-li to jinak, bojujeme. I zde platí základní vesmírný zákon — vše funguje správně jen jedním jediným způsobem. A o tom jednom jediném správném způsobu, který zajistí spokojené žití a fungování, karta […]

1 2 3
top