Vděčnost je motorem bohatství

Jednou z nejdůležitějších vlastností lidského podvědomí je vděčnost. Máme-li ji správně nastavenou, jsme vděční úplně za vše, bez výjimky — vděčnost je náš trvalý vnitřní stav, na pozadí ji neustále cítíme. Právě tím je skuteční vděčnost liší od té „normální“, kdy je člověk vděčný jen sem tam, protože si vůbec neuvědomuje, co mu život přináší v jeho […]

Bohatství je schopnost zhodnocovat vlastní prožitky

Devítka Disků v Tarotu mluví o zisku, a mluví o něm jako o nově nabyté moudrosti. Je tím vyjádřena základní vlastnost i smysl života — hojnost, neboli snaha člověka neustále obohacovat. Hojnost je inteligentní proud situací, jimiž nás život zásobuje, aby nám umožňoval zrát. Posouvá naše hranice, aby byl náš život čím dál bohatší a přinášel […]

Své záměry si plním sebeodbržďováním

Život je nastavený tak, že chcete-li skutečně správný výsledek, musíte ho k sobě nechat přijít. Musí se dostavit sám, bez jakéhokoli vašeho snažení o něj. Říká se tomu zákon přitažlivosti. Člověk pracuje jen sám na sobě tak, aby se stal se svým záměrem kompatibilním — sebeoddbržďuje se. Jeho přitažlivost se ladí tak, aby byl pro svůj […]

Tvořivost a chuť růst jsou přirozené potřeby

Princ Holí představuje správný pohled na tvořivost a touhu růst. Vysvětluje, že každý přirozeně nastavený člověk tyto potřeby cítí, jsou motorem jeho žití. Zablokováním ovšem člověk o toto přirozené cítění přichází, protože s každým blokem (nereálným názorem) cítění slábne a je nahrazováno dedukcemi (je potlačováno srdce a hlava začíná spouštět své dedukce). V této souvislosti jde […]

Tarot je kompas, ne věštec

Tarot vypadá stejně tajemně jako život. Jedni na něj koukáme s nepochopením a kriticky, jiní s údivem a očekáváními. Tarot ale není ani jedno, ani druhé. Není to ani nesmysl, aby měly svíčkové báby čím zabíjet večery, ani věštec, který nám řekne, jestli potkáme svou vysněnou lásku. Tarot nic nevěští proto, že život není fatální. Není předem […]

Život je proud lekcí nabízejících dozrání

Život je kontinuální proud lekcí. K čemuž je v prvé řadě dobré si uvědomit proč — aby bavil. Jedině lekcemi se člověk dokáže měnit k lepšímu, čímž je zajištěno, že jej život baví a naplňuje. Nic totiž nedokáže dlouhodobě bavit a naplňovat, aniž by se to vyvíjelo k lepšímu, proto to tak je v životě zařízreno. Ty lekce nejsou ledajaké, […]

Život je proudící bohatství formou moudrosti

Devítka Disků v Tarotu mluví o zisku, a mluví o něm jako o nově nabyté moudrosti. Vyjadřuje tak jeden ze základních významů života — obohacování člověka tím, že jej učí se správně na život dívat. Hojnost je inteligentní proud situací, jimiž nás život zásobuje, aby nám umožňoval zrát. Naše prožitky nám přinášejí možnost posouvat své hranice, […]

Hojnost přichází jako odezva na Vděčnost

Když se řekne Hojnost, je dobré se zeptat: „Co to vlastně je?“ Je totiž velice užitečné znát správnou odpověď, člověku to dokáže otevřít oči. Hojnost je všudypřítomné bohatství, ve všech formách. Tedy v rovině zdravotní, citové, finanční, materiální, vztahové, seberealizační… Řečeno lidověji — všeho mám stále dostatek a vše mi perfektně funguje. Do života mi samovolně […]

Mé zdánlivé nedostatky jsou má perspektiva

Trpíváme tendencí na sobě vidět chyby. I je naopak nevidět (tudíž je vidíme okolo), přičemž obojí nám škodí. Ve skutečnosti je vše jinak, tak si to pojďme vysvětlit. Naše nedostatky jsou pouze zdánlivé. A rozhodně nám nechtějí říkat nic fatálního, protože život je vše, jen ne fatalistický. Život nás vždy jen upozorňuje, protože je náš […]

Bohatství je to, co jsem ze sebe vypěstoval

Mluví-li se o bohatství, obvykle si neuvědomujeme, že se bavíme o nás samotných. O tom, jací jsme. Připomeňme si zákon akce a reakce neboli „zákon přitažlivosti“, který správně zní: „Přitahují se vždy odpovídající kvality.“ A není možné, aby tomu bylo jinak, to se prostě nestane. Ještě jednou bych zdůraznil, že právě toto znění je správné, […]

Změna? Skrz hlavu to nejde.

Škola rozvoje přitažlivosti je opravdovou cestou seberozvoje, protože člověka i jeho život skutečně změní. Pracuje totiž přímo se zdrojem kvalit — s podvědomím (které se dá klidně nazvat i duší). Proč to tak zdůrazňuji? Protože chcete-li něco změnit, nemůžete na to jít, jako když se něco chcete naučit. To je obvyklá chyba, díky které se hodně […]

Neměnit svá očekávání

Plně důvěřovat znamená očekávat pořád to stejné — úspěch. Okolnosti se mění jako aprílové počasí, ale vaše očekávání zůstávají stejná. Nepanikaříte, když se okolnosti tváří úplně jinak než ve váš prospěch. Nečekané zvraty nepovažujete za problémy, ale jen že se ukazuje jiná cesta k vašemu cíli. Ke schopnosti očekávat jen to nejlepší patří i pochopení, že […]

Za devatero horami a temnými lesy…

Umět jít za svým cílem, to je poselství Krále Mečů, který ví, o čem život je. Je to mistr v chození si za svými cíli, a jelikož je to král elementu Vzduch neboli „myšlení“, má v o tom hlavě jasno. První, co o tom ví, je fakt, že jedině tak má život smysl. Resp. jedině tak bude […]

Život se mění kvantovým skokem

Princezna Disků v Tarotu avizuje změny ve fyzickém světě. Něco nového se rodí, přijde změna k lepšímu. K tomu bych chtěl v tomto povídání zdůraznit, že každá změna ve fyzickém světě přichází až po změnách ve světě nefyzickém (duchovním, myšlenkovém). To je velice důležité poznání, protože tento zákon nejde obejít. Nevíte-li to ale, snažíte se o nemožné. Je […]

Žít znamená nebojovat

Pružnost je schopnost žít. Život nepružného člověka se každou chvíli zastaví, jelikož nečekané situace a změny vnímá jako komplikace a problémy. Pak se chová tím jediným způsobem, který zná — začne s nimi bojovat. Nedokáže jít dál, není schopen se nad své představy povznést a posunout, a tak přešlapuje na místě se svojí vidinou problému a […]

Život je hra s Tygrem Strachu

Život je hra. Tak to je, a v Tarotu toto pochopení zastupuje Princezna Holí. Ne nadarmo má jako svou oblíbenou hračku tygra, který se ve skutečnosti jmenuje Tygr Strachu. Jmenuje se tak proto, že právě to — hrátky s vlastními strachy — je ona životní hra. Život je tudíž hrou pro ty, kdo jsou schopni si se […]

Dělat věci pořádně, o tom to je

Život je kouzelný proto, že tu existují dvě logiky. Jedna, kterou se řídí život a celý Vesmír (říkávám jí proto logika „vesmírná“), a potom druhá, kterou používá člověk neboli jeho hlava (říkávám jí logika „člověčí“ nebo také „panáčkovská“). Život je hra, založená právě na existenci těch dvou logik. Ony jsou totiž přesně opačné. Jako černá […]

Rezignace není řešení, ale útěk

Děje se to velice často, protože to je součástí života jako takového. Člověk někam jde, něco dělá, něco si plní, řeší nějakou svou životní oblast a — ono se nedaří. Nějaký čas to zkouší, ale nikam to (opakovaně) nevede a tak — rezignuje. Dospěje do stavu, kdy ztratí motivaci a vzdá to. Obvykle následuje krok […]

Vše je možné, ale nic není zadarmo

Nic není zadarmo. Život je pole hojnosti a lásky, obojí můžeme neomezeně užívat, ale… …musíme se to čerpat naučit. A právě tím, že je potřeba se učit, dostává vše cenné svou hodnotu. Být to zdarma, znehodnotilo by to samo sebe. Vše je tedy dostupné, ale za odměnu. Za ochotu v sobě hodnoty pěstovat. Je to tedy […]

Neřešit prostředky, o to jde

Život je dokonale vtipný. Ve všem je skrytý klam, který svádí hlavu uvažovat nesprávně — mířit na nesprávný terč (řešit, co je nepodstatné a co řešit nesmím). To možná úplně nejzásadnější tajemství zní: Neřeš prostředky, řeš jen zážitky. Neboli „Řeš jen CO, a vůbec neřeš JAK“. A ještě jinak řečeno — Nededukuj! Neplánuj, nepodmiňuj, nekalkuluj, […]

1 6 7 8 9 10 24
top