Život má být nepředvídatelný

Život plyne sám. Má to tak být, protože žití je reagování na nečekané situace. Žijete tedy pouze tehdy, fungujete-li tímto způsobem. Život je inteligentně fungující proces. Má svůj vlastní...

Přitažlivý = přirozený

Včera jsem strávil celý den se svojí kamarádkou/klientkou. Byl to úžasný den, protože jsem měl před očima člověka, který už „je jiný“. Má přepnuto, kouká na věci jinak, než...

Jedinou změnou je sebezměna

Není všechno změna, co se tak tváří. Člověk často považuje za změnu třeba to, že odněkud uteče. Tím ale nic nezměnil, protože nezměnil to jediné, co vždy potřeba změnit...

Žiji svou vlastní kvalitou

Člověk má cítit svou vlastní kvalitu, tak to má být. Musím si natolik uvědomovat své hodnoty a svou jedinečnost, že se právě díky tomu uvědomění cítím vlice dobře. Tak...

Cesta versus možnosti

Život je cesta, proto každému člověku nabízí po ní jít. Narodíme se nejen se svými talenty, ale i cestou, která nás dokáže dovést ke zralosti a schopnosti žít v hojnosti...

Platí se duchem, ne penězi

Vše je ve skutečnosti duchovní, protože žijeme v duchovním světě. Duch je tedy na pozadí úplně všeho, to on vše pohání a dává tomu podobu i kvalitu. Fyzično je jen...

Důvěra = životní nádhera

Chce-li člověk žít nádherný život, potřebuje k němu cítit silný láskyplný vztah. Musí se na něj umět koukat, protože život běžnou optikou vypadá jinak. Milovat znamená vědět. Chápat život. Pak...

1 2 3 4 26
top