06: Návod na maximální přitažlivost

ico-black-vVesmír je komunikační nástroj. Na to nesmíme nikdy zapomínat. A člověk je vědomím neboli vysílačem, který s Vesmírem neustále komunikuje. Tvůj život je potom prožívaný obraz této komunikace.

Kvalita tvé komunikace = kvalita tvé přitažlivosti. Tuto kvalitu tvoří nejen její obsah, ale i její forma, čímž myslím i všechno „to okolo“. V tomto článku to celé vysvětlím a začneme tím, že si připomeneme svůj cíl:

Cílem ředitele zeměkoule je, aby byl šťastný a přitahoval vše, co chce.

Už víš, že člověk není panáčkem, ale vědomím, které neustále vysílá do Vesmíru (do své dokonalé firmy) informace, na které mu zpět přicházejí odpovídající reakce. Tato věta popisuje celý život, ve kterém o nic jiného nejde, takhle je život jednoduchý. Co ale jednoduché není, co je nutné se naučit? Vysílat jen to, co si skutečně přeješ, jinak nikdy nebudeš žít tak, jak chceš. K tomu není co dodávat, tak to prostě je.

Přesně tohle chceš umět. To je tvým cílem, k tomu spěješ, tím se bavíš. A to se ti i splní. Výsledkem tvého snažení bude, že se budeš parádně cítit a vše, co si přeješ, bude chodit samo k tobě. Už toho víš spoustu a dnes se ve svém vědění posuneš ještě mnohem dál. Dnes se dozvíš, jak vypadá maximální přitažlivost.

Maximální přitažlivost je, když…

Maximální přitažlivost je skvělá věc. To určitě chápeš. Pojďme se na ni podívat zblízka. Co ji způsobuje? Už víš, že přitažlivost je permanentní stav — každý neustále něco přitahujeme, protože podvědomí, které je zdrojem naší přitažlivosti, neustále něco vysílá. Podvědomí je motorem tvého života, tvé přitažlivosti.

Jako každý správný motor má i podvědomí svůj plynový pedál, který určuje, jak moc se točí, jak silně pracuje a tudíž přitahuje. Motor tvého podvědomí se navíc dokáže točit oběma směry. Má tedy dvě maximální rychlosti, dvě maximální přitažlivosti:

 1. maximálně přitahuješ to, co si přeješ
 2. maximálně přitahuješ pravý opak

Šlápneme na plyn

Plynovým pedálem podvědomí jsou prožívané emoce. Negativní emoce roztáčejí motor tvého života směrem, který popisuje výše uvedený bod 2 (tam, kam nechceš), pozitivní emoce roztáčejí motor tvého života směrem, popsaným bodem 1 (tam, kam si přeješ).

Jelikož jde o plynulý plynový pedál, je rychlost otáčení závislá na kvalitě prožívaných emocí. A právě na to se zaměříme a vysvětlíme si, které emoce jsou maximálně kvalitní, a tedy maximálně účinné. A pak s nimi i maximálně prakticky naložíme — naučíš se je v sobě aktivně rozvíjet, abys je brzy začal cítit. Denně, neustále a hlavně automaticky. Stanou se tvým životním stylem.

Náš cíl vydefinuji ještě takto: cílem ředitele dokonalé firmy je, aby jeho firma pracovala maximálně efektivně. S nulovým úsilím chceme dosahovat dokonalých výsledků. Ani trochu nepřeháním. Pracovat bude tvoje firma a ty namísto úsilí budeš používat jen vlastní přitažlivost. Přesně o tohle nám jde.

Těšit se…

První půlka tajemství maximální přitažlivosti je napsáno v nadpisu. Jde o těšení se. Pojďme si je vysvětlit:

Těšit se umí každý. Ehm, svým způsobem. A právě v tom je jádro pudla. Existuje totiž dvojí těšení:

 • Těšit se na něco konkrétního, jasného, jistého, hotového, zajištěného nebo aspoň připraveného a potvrzeného, to umí skutečně každý. Není problém se těšit v restauraci, že ti donesou oběd. Není problém se těšit na koncert, na který máš lístek. Není problém se těšit na výplatu. která má svůj jasný termín. Není prostě problém se těšit na nic, o čem jsi si jistý, že to přijde. Takovéhle těšení zvládá každý. Jenže…
 • Těšit se na něco, co zatím nikde neexistuje, co není ničím podloženo, potvrzeno, zajištěno, prostě co vůbec není jisté, to je úplně jiná liga. Tohle totiž chce silnou důvěru.

My samozřejmě budeme rozvíjet to druhé těšení, protože právě ono je nutným předpokladem úspěchu. Nemusíš přitom dělat nic nového, neustále praktikuj trénink spočívající v tom, že každý den chvíli vysíláš své vize a potom správně zpracováváš situace, které ti jako odezva Vesmíru přijdou zpět. K tomu pouze přidáme jeden důležitý prvek:

 • Těš se na vše, co přijde i ze všeho, co už přišlo.
  Mezi tím, co už máš a nač teprve čekáš, co plánuješ, nedělej vůbec žádný rozdíl!

Těš se tedy v podstatě permanentně. Jak to můžeš dělat, aniž bys sám sebe považoval za blázna? Jednoduše:

 • Chápeš mechanismus, jakým Vesmír funguje. Je to onen známý princip, že celý Vesmír funguje jen formou odezvy na tvé vysílání. Když do něj tedy pravidelně vysíláš, co si přeješ, Vesmír ti automaticky posílá zpět vše, co potřebuješ, abys toho dosáhl, abys to tak měl. Dostáváš buď rovnou výsledky, anebo výzvy (tréninky), které potřebuješ zvládnout (vyčistit jimi své bloky), abys to, co si přeješ, k sobě už dokázal pustit, abys tomu nijak nebránil, přestal to blokovat.
 • Chápeš tudíž, že neustále dostáváš to, co si přeješ. PROTO můžeš být permanentně šťastný a těšit se ze všeho, co přijde i co právě prožíváš, protože vždy prožíváš dar. V podobě výsledku anebo tréninku. Ať tedy momentálně prožíváš cokoli (za předpokladu, že aktivně trénuješ), jsi na své cestě za svým cílem, svou vizí.
 • Chápeš-li předchozí dva body, dokážeš se těšit ze všech výzev, ze sebepřekonávání, protože je vnímáš jako dary (namísto toho, co sis myslel dřív — že se ti děje něco špatného, že prožíváš nepříjemnou situaci, den nebo období).

TOHLE je tedy permanentní těšení se včetně smysluplných důvodů, proč to dělat. Budeš-li si toto uvědomovat, nenajdeš jediný důvod prožívat něco jiného než těšení se, permanentní radost neboli cíl všech cílů — štěstí. Protože, jak už víš, štěstí je způsob, jakým vnímáš svět. A právě tohle je to jediné správné vnímání.

…a projevovat vděčnost

Druhá polovina tajemství maximální přitažlivosti, je vděčnost nebo ještě lépe projevování vděčnosti.

Víš-li, že celý Vesmír, celá tvoje dokonalá firma pro tebe ze všech sil pracuje a dělá vše, co jí přikážeš, nemůžeš být jinak než vděčný. Tuto skutečnost si čím dál víc uvědomuješ, a tím čím dál větší vděčnost cítíš i projevuješ. Tvým úkolem je v sobě vděčnost, podobně jako těšení se, aktivně rozvíjet, až se z nich stanou každodenní součásti tvého života, permanentní pocity, návyk.

Co je opakem těšení se a projevů vděčnosti?

Stojí určitě za to si uvědomit, co je protipólem k oběma komponentám maximální přitažlivosti, co způsobuje „maximální nepřitažlivost“, neboli přitažlivost opaku, než co si přeješ. Jsou to:

 • opakem těšení se jsou nedůvěra, obavy, strach
 • opakem vděčnosti je machrování, zneužívání, intriky, spekulace

Nic, čemu nedůvěřuješ, ti nemůže správně fungovat. Přináší ti to starosti namísto radosti. Vše, čeho se obáváš, sido života přitahuješ stejnou silou, jako vše, nač se těšíš. Pouze jsou to věci, které si rozhodně nepřeješ.

Machruje každý, kdo si na něco hraje. Kdo nemá odvahu být sám sebou, a tak se přetvařuje, dělá ze sebe někoho jiného, něco, čím není, nač nemá. A to každý hned vycítí, od takového člověka dá každý, kdo to má v hlavě srovnané, ruce pryč. Lidé takovému člověku nevěří a mívají z něj i strach. Takový člověk se snaží druhé využívat, zneužívat, něco po nich chtít. Snaží se žít na jejich úkor, vymýšlí, jak k něčemu lacino přijít, zneužívá situace i lidi ve svůj prospěch… Je to intrikán, spekulant, šmelinář. Takový člověk neustále o něco usiluje a tohle usilování je jeho životním stylem. V podstatě si někde v hloubi nevěří, myslí si, že život je boj a tak denně bojuje. Se všemi a o všechno.

Maximální přitažlivost krok za krokem:

 1. Vizualizuj si každý den chvíli svá přání.
 2. Těš se na to, jak Vesmír zareaguje a co ti pošle do cesty.
 3. Ať přijde výsledek, anebo trénink, obojí si s chutí užívej jako dar.
 4. Buď za tyto dary vděčný, pak budeš stále dobře naladěný.
 5. Za vše, co pro tebe Vesmír dělá i za vše, co už máš, vyjadřuji v duchu upřímnou vděčnost. Buď vděčný za své tělo, svou mysl, své talenty, své schopnosti, svoji přitažlivost, své bydlení, své finance, své přátele, svého partnera, svou práci, své zákazníky, za všechny lidi, které potkáváš, za své tréninky a svůj růst, za to, že můžeš dělat, co tě baví… prostě za všechno. Denně si to celé opakuj a přes den každou chvíli připomínej.Ještě zbývají dva nepovinné body:
 6. Užívej si, jak druzí vnímají a obdivují tvoji pohodu. Vyzařuješ ji a tím druhé nabíjíš.
 7. Uvědomuj si, že díky své trvalé pohodě prožíváš synchronicitu — vše, co prožíváš, do sebe automaticky zapadá. Cítíš, že není proč ani kam se hnát, že vše je dokonale organizováno, že jsi neustále přesně tam, kde máš na své cestě ke svému cíli být a že vše, co se s tebou děje, je v tvém zájmu a posouvá tě to tam, kam chceš jít a dojít.

Je dobrá chvíle se zeptat sebe samého: Chci to tak? Chci takhle žít? Pokud zní odpověď „Ano“, už teď víš, že ti v tom nic nebrání a máš k dispozici kompletní návod, jak to začít dělat. Můžeš s tím tedy začít hned teď, protože pohoda, jak všem pořád slibuji, začíná už na začátku, ne až na konci. Nechci po nikom, aby se k pohodě protrápil, od toho na světě nejsem. Pohoda musí být na prvním místě. A tato pohoda vychází z poznání a pochopení života a jeho mechanismů.


<Předchozí

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top