Tři karty (3 karty)

V jednoduchosti je často síla. Platí to i o tomto výkladu, který úplně jednoduše odpovídá na vaši otázku. Namísto jedné karty vám ale odpoví kartami třemi, čímž získáte přehled o důležitých aspektech zkoumaného tématu. Odpověď je pak mnohem jasnější. Tři karty

Ankh (9 karet)

Ankh znamená „život“ a výklad s tímto názvem nás učí životu porozumět. Nabízí pohled na zkoumanou situaci anebo vztah z duchovního hlediska, neboli z perspektivy principů, jimiž se daná záležitost řídí — které určují její vývoj a podobu. Ankh

Mám nebo ne? (7 karet)

Výklad ukazuje chronologický vývoj zkoumané záležitosti, u které nás zajímá, co vyvolá, když se nějak zachováme a když to neuděláme. Získáme tak vhled do následků, ke kterým naše rozhodnutí povede i kam se bude situace vyvíjet samovolně. Mám nebo ne?

Klíč (8 karet)

Výklad dává jednak vhled do situace. Ukazuje, co do ní vlastně vnášíme a co nám dává. Jak věc vnímáme a jak se díky tomu projevujeme. A na to nám výklad radí, jak se k situaci stavět — co nás učí a jaký postoj k ní máme dokázat zaujmout. Klíč

Rozbor vztahu (8 karet)

Výklad ukazuje důležité aspekty vztahu (libovolného, nejen partnerského, dokonce ani nemusí jít o vztah mezi dvěma lidmi, ale jakýkoli — zdravotní, k financím apod.), které ukazuje z perspektivy obou zúčastněných. Jak o vztahu uvažují, jak se ve vztahu cítí, co je vztah učí i jak se v něm projevují (jaké vztah probouzí v zúčastněných chování). Rozbor vztahu

Sebeúcta (7 karet)

Výklad odkrývá naše vnitřní (podvědomé) nastavení. Ukazuje jeho stav neboli čistotu, přirozenost. Čím přirozeněji jsme nastaveni, tím víc cítíme a méně řešíme hlavou. Tím víc cítíme pohodu a životní radost a méně něco řešíme, s něčím bojujeme, kalkulujeme, podléháme obavám, lpění, pocitům prázdnoty… Sebeúcta

Co mě to učí (5 karet)

Výklad odkrývá vnější i vnitřní vlivy zkoumané záležitosti. Odkrývá její (skrytou) pointu, tedy důvod, proč ji vlastně prožíváme. A nakonec se dozvíme, co nás ta situace učí pochopit — obvykle něco, o čem jsme navyklí nesprávně uvažovat. Co mě to učí?

Král Disků

Král Disků doplňuje Krílovnu. Zatímco ona je symbolem ženské neboli pasivní složky hmotné zralosti, Král symbolizuje její mužskou, neboli aktivní složku. Je v tom opět vtip. Aby bylo něco vyvážené (tedy aby to správně fungovalo), je potřeba tomu srovnat aktivní i pasivní (neboli mužskou a ženskou, yin a yang) složku. Výsledkem je potom harmonie, podmínka správného […]

Královna Disků

Královna Disků přichází vysvětlit, jak to na světě vlastně chodí. Jaký přístup je potřeba, aby se události, naše záměry, touhy a cíle plnily. Jejímu umění se teprve učíme, proto bych měl správněji psát — co se musíme naučit, aby se naše záměry a touhy spolehlivě plnily. Královna Disků představuje nutnou složku tzv. „spolupráce s Vesmírem“. A […]

Princ Disků

Princ Disků odkrývá v Tarotu téma seberealizace. A opět tím navazuje na svou sestru Princeznu, podobně jako ona navázala na své předchůdkyně Desítku, Devítku… Seberealizace je pilíř života, na kterém je nutné své žití postavit. Seberealizací vlastně říkáme — „Toto jsem já!“ Toto je má jedinečnost, mé talenty, má osobnost i hlavní důvod, proč jsem na světě. […]

Princezna Disků

Princezna Disků v Tarotu vysvětluje téma zrození. Neboli příchod něčeho nového. Něco, co v nás zrálo, dozrává a klube se na svět. Vývojová etapa končí a brzy se dostaví její výsledek (který zároveň nastartuje etapu novou). Z mého obrázku to není patrné, ale Princezna Disků je těhotná. Právě její těhotenství je symbolem blížícího se zrození. Ale nejen zrození, […]

Desítka Disků

Desítka Disků rozvíjí téma předchozí Devítky. Jednoduše řečeno říká — dokážeš-li se každodenním žitím obohacovat, cítíš se bohatý a čím dál bohatší. Tímto přirozeným způsobem člověk samovolně zraje a bohatne, pouze tím, že si užívá to, co mu život sám posílá do cesty a on si uvědomuje, jak to v něm zanechává stopu —že sbírá cenné […]

Devítka Disků

Devítka Disků navazuje na Osmičku v tom smyslu, že ukazuje, jakým způsobem je v životě zakomponován systém kontinuálního obohacování. Dává tak hlubší vhled do mechanismu fungování života, který byl vymyšlen tak, aby nás žití bavilo a naplňovalo (čímž nás mimo jiné vede k bezstarostnosti). Připomeňme si, že život i celý svět jsou vymyšleny dokonalou inteligencí, z čehož plyne […]

Osmička Disků

Osmička Disků se věnuje tématu důvěry a trpělivosti. A tedy i prozíravosti, protože důvěrou a trpělivostí je prozíravost podmíněna (na nich staví). Možná bude dobré začít tím, co je opakem prozíravosti — úsilí. Úsilí je snaha dosahovat věcí silou. Snažením, honěním se, spekulováním, vymýšlením strategií a taktik, intrikařením… To nikam nevede a důvod je jednoduchý […]

Sedmička Disků

Sedmička Disků mluví o opačné situaci, než předchozí karta — Šestka. Jejím tématem je neúspěch a jeho příčiny. Sedmička Disků je zároveň poslední kartou Tarotu, která popisuje „negativní“ stavy a prožitky. Hned v úvodu karta říká, že za vším negativním, za všemi neúspěchy, stojí strach. Existenční, ze selhání, z nezdaru, nedostatku… Neboli překážky, o kterých se domníváme, […]

Šestka Disků

Šestka Disků přichází vysvětlit, co znamená úspěch. V čem spočívá, co je k jeho dosažení nutné, co je jeho příčinou, co k němu vede a jak úspěchu docílit. To vše karta vysvětluje pohledem na jeho skutečné zdroje, tedy přírodní sily a podvědomí, které s nimi potřebuje být v souladu. Právě to je úspěch — soulad podvědomí s přírodními silami. Naučíme-li se […]

Pětka Disků

Pětka Disků nám chce něco povědět o problémech. Neboli o situacích, ve kterých vidíme zádrhel, což nás zneklidňuje, a následkem toho nedokážeme myslet na to, co si přejeme ani pustit věc z hlavy. Pořád se tím zabýváme a tím vývoj událostí buď brzdíme, nebo rovnou směrujeme tam, kam nechceme. A až to je problém. Problém nevzniká […]

Čtyřka Disků

Čtyřka Disků vysvětluje princip jednoty, a potažmo i důvody, proč se v životě cítit naprosto bezpečně. A k tomu do třetice odkrývá princip harmonie neboli správně nastavených hranic. Pojďme se postupně na ty principy podívat a udělejme si v nich jasno. Jednota = propojení První z principů Čtyřky Disků je pochopení, že nejsme navzájem oddělení a náhodně se zde […]

Trojka Disků

Trojka Disků přináší vysvětlení, na čem musí náš život stát. Existuje jen jediná možnost, jak jej mít postaven správně, a tím jediným správným přístupem je — seberealizace. To platí úplně pro každého, a pokud to takto nemáme, máme problém, který s sebou povlečeme jako kouli na noze — bude se nám neustále připomínat. Kdo nemá svůj […]

Dvojka Disků

Dvojka Disků přináší dvě důležitá poselství o životních zákonitostech. Obě jsou uvedena hned v podnadpisu karty a my si je zde podrobně rozebereme. Obě spolu úzce souvisejí, popisují, jak je vlastně život nastaven a proč. Začnu od konce, a nejdřív se podívám na téma „vývoj“ neboli „princip pěstování“. Není těžké přijmout, že se měníme, vyvíjíme, i […]

1 2 3 7
top