Zdrojem všeho dobrého je moudrost

Budeme-li se chtít bavit o čemkoli skutečném, musíme se bavit o ZDROJI dobrého. Cítíte-li se aktuálně dobře, neznamená to, že jste zdrojem toho, jak se cítíte vy. To mohou být (a často i jsou) okolnosti. A ty se mohou měnit, s čímž se změní i vaše nálada. Stejně to je se zdravím, financemi, vztahy atd. Prostě se vším. Teprve máte-li pod kontrolou […]

Bohatství je to, co jsem ze sebe vypěstoval

Mluví-li se o bohatství, obvykle si neuvědomujeme, že se bavíme o nás samotných. O tom, jací jsme. Připomeňme si zákon akce a reakce neboli „zákon přitažlivosti“, který správně zní: „Přitahují se vždy odpovídající kvality.“ A není možné, aby tomu bylo jinak, to se prostě nestane. Ještě jednou bych zdůraznil, že právě toto znění je správné, a je z něj tedy i jasné, že […]

Dělat věci pořádně, o tom to je

Život je kouzelný proto, že tu existují dvě logiky. Jedna, kterou se řídí život a celý Vesmír (říkávám jí proto logika „vesmírná“), a potom druhá, kterou používá člověk neboli jeho hlava (říkávám jí logika „člověčí“ nebo také „panáčkovská“). Život je hra, založená právě na existenci těch dvou logik. Ony jsou totiž přesně opačné. Jako černá versus bílá […]

Rezignace není řešení, ale útěk

Děje se to velice často, protože to je součástí života jako takového. Člověk někam jde, něco dělá, něco si plní, řeší nějakou svou životní oblast a — ono se nedaří. Nějaký čas to zkouší, ale nikam to (opakovaně) nevede a tak — rezignuje. Dospěje do stavu, kdy ztratí motivaci a vzdá to. Obvykle následuje krok — „nalezení jiné […]

Neřešit prostředky, o to jde

Život je dokonale vtipný. Ve všem je skrytý klam, který svádí hlavu uvažovat nesprávně — mířit na nesprávný terč (řešit, co je nepodstatné a co řešit nesmím). To možná úplně nejzásadnější tajemství zní: Neřeš prostředky, řeš jen zážitky. Neboli „Řeš jen CO, a vůbec neřeš JAK“. A ještě jinak řečeno — Nededukuj! Neplánuj, nepodmiňuj, nekalkuluj, nevzpomínej, nerozebírej, nefantazíruj […]

Nekontroluji život, ale sebe

Mít či nemít svůj život pod kontrolou? Samozřejmě, že mít. Ovšem, aby to bylo vtipné, jinak, než se o to obvykle snažíme. Život si tvoříme svými postoji neboli názory a očekáváními. Aby nám to ale k něčemu bylo, potřebujeme se i v praxi podle toho chovat — své úvahy si musíme pečlivě hlídat. Nebýt „salonními“ seberozvojáři, kteří toho kupu vědí, ale […]

Svou kvalitu rozvíjím přijímáním

Připomeňme si na úvod zákon přitažlivosti — tvoje kvalita přitahuje odpovídající kvalitu. A uvědomme si, co se tím říká. Kromě jiného i to, že můžeš zkoušet, co chceš, vymýšlet, co chceš, ale — k ničemu to nebude. Nikam se neposuneš, protože veškeré tvé snažení, zkoušení a vymýšlení vychází z tvé stávající kvality. A tudíž vše, co plodí stávající kvalita, bude kvalitou […]

O nic mi nejde

Starosti do života nepatří. My si je děláváme, ale to jen proto, jak o životě uvažujeme. kdykoli nás popadnou černé myšlenky, nepříjemné pocity nebo potřeba něco kritizovat, mýlíme se. Je dobré si uvědomit souvislost mezi svým neklidem a situací, která jej spustila. Uvědomíme si, že nám vždy o něco šlo. Něco nás vyrušilo, obtěžovalo, zdrželo, někdo něco řekl […]

Žiji vděčně a odpoutaně

Říká se tomu skutečné hodnoty. Co to je? Je dobré to vědět, protože to je pro život a jeho fungování naprosto zásadní. Skutečné hodnoty jsou zdroje správné přitažlivosti. Což není nic jiného než „správné nastavení svého podvědomí“. Takové, abyste do svého života přitahovali vše tak, aby vám po všech stránkách fungoval. Aby vám přinášel, co si přejete, […]

Pořád rostu, a tím se otvírám

Aby život fungoval, potřebujeme umět růst. To je jediná možnost, vše ostatní je snažení přinášející rozčarování. Umět růst znamená dokázat čerpat z toho, co život sám přináší. On totiž v jednom kuse něco přináší, ale to samo o sobě nestačí. Ono je potřeba to, co život přinesl, zhodnotit. Zhodnotit znamená — Přijmout + Správně zpracovat. A tím se […]

Žiji v trvalém proudu hojnosti

Všudypřítomná hojnost je realita. Ale aby to bylo vtipné, není vidět. Proto to na pohled vypadá naopak — jako všudypřítomné nic. Když se k tomu přidá, že život vypadá, jako by stál, jako by se nic samo od sebe nedělo, je zaděláno na panáčkovskou logiku — musím se snažit. Musím makat, vymýšlet, plánovat, řešit, starat se… […]

Svět vnímám s pochopením

Nejspíš to znáte — když dva dělají totéž, není to totéž. Otázka je, jestli tomu i skutečně rozumíte. Jestli v tom rčení vnímáte jeho skutečný význam. V životě není až tak důležité, co člověk dělá, ale JAK U TOHO UVAŽUJE. Neboli naší řečí — co vyzařuje. Právě to totiž určuje odezvu — co se k němu vrátí. Jak to […]

Žiji bez duchů, nepěstuji je

Duchové a nevhodné do života nepatří. Jednak zabírají místo skutečnému, druhak nám rozhodně nijak neslouží, udržují nás bezpečně dál a dál v nevyhovujícím. Je dobré si ujasnit, co obojí, tedy duch a nevhodné, vlastně znamená. K tomu je dobré si představit život jako skříň, ve které má vše svou poličku. Jednu. Práce má svou jednu poličku, můj koníček má jednu […]

Miluji život a život miluje mne

Milovat život vyžaduje se na něj umět dívat reálně. Nedramatizovat si jej. Nepřibarvovat ani nepřebarvovat. Vnímat jej čistě, takový, jaký skutečně je. Pak bude nekonečně nádherný i bohatý, a neustále dál a dál obohacující. Na životě není co vylepšit, ani není důvod to zkoušet. Je vymyšlen dokonalou inteligencí neboli Vesmírem, proto. Jde se na něj ale dívat jinak […]

Jsem pružný, nevymýšlím problémy

Nová logika, pokud ji člověk přijme a vstřebá, mu přinese spoustu benefitů. Zbaví nás všeho negativního, protože to vše jsou jen naše dedukce. Přestože to už obvykle víme, jsou ty dedukce tak silné, že jim dál podléháme. Naše podvědomí nás dál krmí obrazy, na které naše mysl reaguje vymýšlením problémů a potřebou je řešit nebo aspoň rozebírat. […]

Nepěstuji kostlivce

Kostlivec je vše, s čím se člověk nesmířil. Co nepřijal nebo s čím se nerozloučil. Kostlivec je duch ve smyslu „fantazie“ — fantazírujeme o tom, jaké by to bylo, kdyby… Kostlivci mají mnoho podob. Například to může být bývalý partner, ke kterému se pořád v myšlenkách vracíme. On už dávno žije jinde a jinak, ale my na něj dál myslíme […]

Vím, co je podstatné. Proto jednám správně.

Svůj stín nepřekročíš. Neboli — nikdy nebudeš žít lépe ani jinak, než žiješ, protože ti to tvé vnitřní nastavení nedovolí. Přesně určuje, co a jak a kolik budeš v životě mít. Život ovšem není fatální. Je tu možnost. Existuje možnost zrát. Posouvat své hranice a být tak schopen žít čím dál bohatší život. Odstraňovat kompromisy, zbavovat se závislostí a všeho […]

Mám sám sebe, tudíž vše

Být sám sebou. Svobodný, nezávislý, nespoutaný, jedinečný. Cítit hluboký soulad se svým nitrem. Cítit se silný, spokojený, věřit sobě a životu, spoléhat sám na sebe, být sám sobě všeho zdrojem. Pak jste sví. Našli jste se, zbavili se všech dogmat, posudků, snah se někam zařadit, s něčím se ztotožňovat, o něco se snažit, nějak se tvářit. Stejně tak […]

top