Zvednout svůj standard jde jen skrz skutečné hodnoty

Životní úroveň je způsob, jakým se denně cítíme a jak nám věci v životě fungují. Začínám tím proto, že si mnozí svou životní úroveń spojujeme s penězi, rodinou, postavením ve firmě, majetkem apod., ale to s ní mená vůbec nic společného. Resp. tyto věci ji rozhodně nezvednou. Ono to totiž funguje naopak — tyto věci mají do života […]

Zdroje všeho dobrého nosím v sobě, nemá smysl od života něco chtít

Toužení je soužení. Asi tak je dobré začít povídání o skutečných hodnotách. Toužící člověk je ten, komu něco chybí. Lidé, jimž nechybí nic, jsou spokojení, a tak v nich žádné toužení neprobíhá. Život je vymyšlený dobře, a platí to i z pohledu hodnot a životní pohody. Zařídil to jednoduše — všem nám dal hned na začátku, narodili […]

Chceš být bohatý nebo šetřivý?

Je dobré si uvědomovat, jak uvažujeme i v těch úplně nejbanálnějších každodenních situacích. Protože právě tam vznikají úplně nenápadně vzorce našeho chování, které nekončí jen tím chováním. Dávají jasnou podobu naší budoucnosti. Každý vzorec vnímání a chování má svou jasnou „energetickou podobu“ — kvalitu. A ta „kvalita energie“, kterou jsme v sobě uložili, je naše přitažlivost — […]

Zralost je stav totálního pochopení

Být zralý znamená vše už chápat. Nejen jak to na světě chodí, ale zároveň i proč právě takto. Je to stav, kdy už člověk přestal hodnotit, jelikož mu je úplně jasné, že není co ani proč. Všechny snahy hodnotit neboli dělat si názory jsou pravým opakem pochopení — bojem. Naivním, kdy si vymýšlím vlastní verze […]

Bohatství je umění vše s vděčností pouštět

Bohatství je věčné téma, protože na něm vše v životě stojí i padá. Zásadní je ovšem způsob, jakým o bohatství přemýšlíme — co si pod tím bohatstvím představujeme. Je teď možná dobré připoenout jeden základní živtní zákon — „Vše ve světě fyzickém je výsledkem (zrcadlem) duchovného nastavení.“ Chce se tím žíct, že veškeré zdroje leží duchovní […]

Na vše mám, to si jen namlouvám, že ne

Často si myslíme, že na něco nemáme. On ale každý člověk na vše má. Resp. nic nikomu nebrání, aby na to měl, protože „na něco mít“ je jen o ochotě tomu dát vše potřebné. Tím podstatným slovem tu je ona ochota. Ochota = já chci. Neochota = já nechci (protože v něčem vidím problém). I „chtěl […]

Bohatství = kvalita pocitů

Skutečné bohatství je bohatství duchovní. Pokud si pod tím nedokážete nic představit, myslí se tím „bohatá duše“. A pokud ani tohle žádnou konkrétní představu neprobudí, znamená to — kvalitu mých pocitů. Jak kvalitně se cítím, tak jsem bohatý. Takto jednoduše to funguje, naše pocity jsou kontrolkami, které ukazují, jak na tom s bohatstvím jsme. „Skutečné bohatství“ […]

Bohatý = sebepřijatý

Umět si něco užívat je podmíněno zralostí. A tady je užitečné si uvědomit, co se zralostí vlastně myslí. Zralost je stav, kdy danou věc nestavíte nad sebe. Kdy v ní nevidíte větší hodnotu než v sobě. Tohle pochopení otevírá oči, vysvětluje, proč vše, nač pořád myslíme, za čím nebo kvůli čemu se honíme, snažíme, usilujeme, přetvařujeme, po […]

Rostu s každým dnem

Život je proces, který nám automaticky každý den přináší dárky. Nic jiného než dárky nedostáváme, nic jiného než nabízení dárků se nikdy nikde neděje. Dárek ale nestačí nabídnout, dárek vyžaduje i aktivitu od příjemce, musí si jej rozbalit. Až pak ten dárek splnil svůj účel — něco přinesl, obohatil. Píšu o tom, abychom si uvědomili […]

Kdo šetří, nemá za tři

Láká vás Slevomat a akční ceny? Potěší vás, když něco koupíte se slevou, když ušetříte? Hledáte, kde pořídit co nejlevněji? Zajímá vás vždycky hned, kolik co stojí? Pak jste chudí, bez ohledu na to, kolik vyděláváte a máte. Jste chudáci svou mentalitou, protože bohatému nic laciného radost nedělá, on vůbec nechce šetřit, on chce opak. […]

Dokázat vděčně pouštět

Vděčné pouštění, tak to má v životě vypadat, o to v něm jde. Tohle umění je projevem pohody, celistvosti, otevřeného srdce, spokojenosti i správného cítění. Nic nestavím nad nic a hlavně ne nad sebe. Žiji v přítomnosti, spokojeně, bez pocitu, že by bylo lepší, kdyby… Člověk se ale pouštět obvykle bojí. Když platí, utrácí. Když jej někdo opouští, […]

Zdrojem všeho dobrého je moudrost

Budeme-li se chtít bavit o čemkoli skutečném, musíme se bavit o ZDROJI dobrého. Cítíte-li se aktuálně dobře, neznamená to, že jste zdrojem toho, jak se cítíte vy. To mohou být (a často i jsou) okolnosti. A ty se mohou měnit, s čímž se změní i vaše nálada. Stejně to je se zdravím, financemi, vztahy atd. Prostě […]

Bohatství je to, co jsem ze sebe vypěstoval

Mluví-li se o bohatství, obvykle si neuvědomujeme, že se bavíme o nás samotných. O tom, jací jsme. Připomeňme si zákon akce a reakce neboli „zákon přitažlivosti“, který správně zní: „Přitahují se vždy odpovídající kvality.“ A není možné, aby tomu bylo jinak, to se prostě nestane. Ještě jednou bych zdůraznil, že právě toto znění je správné, […]

Dělat věci pořádně, o tom to je

Život je kouzelný proto, že tu existují dvě logiky. Jedna, kterou se řídí život a celý Vesmír (říkávám jí proto logika „vesmírná“), a potom druhá, kterou používá člověk neboli jeho hlava (říkávám jí logika „člověčí“ nebo také „panáčkovská“). Život je hra, založená právě na existenci těch dvou logik. Ony jsou totiž přesně opačné. Jako černá […]

Rezignace není řešení, ale útěk

Děje se to velice často, protože to je součástí života jako takového. Člověk někam jde, něco dělá, něco si plní, řeší nějakou svou životní oblast a — ono se nedaří. Nějaký čas to zkouší, ale nikam to (opakovaně) nevede a tak — rezignuje. Dospěje do stavu, kdy ztratí motivaci a vzdá to. Obvykle následuje krok […]

Neřešit prostředky, o to jde

Život je dokonale vtipný. Ve všem je skrytý klam, který svádí hlavu uvažovat nesprávně — mířit na nesprávný terč (řešit, co je nepodstatné a co řešit nesmím). To možná úplně nejzásadnější tajemství zní: Neřeš prostředky, řeš jen zážitky. Neboli „Řeš jen CO, a vůbec neřeš JAK“. A ještě jinak řečeno — Nededukuj! Neplánuj, nepodmiňuj, nekalkuluj, […]

Nekontroluji život, ale sebe

Mít či nemít svůj život pod kontrolou? Samozřejmě, že mít. Ovšem, aby to bylo vtipné, jinak, než se o to obvykle snažíme. Život si tvoříme svými postoji neboli názory a očekáváními. Aby nám to ale k něčemu bylo, potřebujeme se i v praxi podle toho chovat — své úvahy si musíme pečlivě hlídat. Nebýt „salonními“ seberozvojáři, kteří […]

Svou kvalitu rozvíjím přijímáním

Připomeňme si na úvod zákon přitažlivosti — tvoje kvalita přitahuje odpovídající kvalitu. A uvědomme si, co se tím říká. Kromě jiného i to, že můžeš zkoušet, co chceš, vymýšlet, co chceš, ale — k ničemu to nebude. Nikam se neposuneš, protože veškeré tvé snažení, zkoušení a vymýšlení vychází z tvé stávající kvality. A tudíž vše, co plodí […]

O nic mi nejde

Starosti do života nepatří. My si je děláváme, ale to jen proto, jak o životě uvažujeme. kdykoli nás popadnou černé myšlenky, nepříjemné pocity nebo potřeba něco kritizovat, mýlíme se. Je dobré si uvědomit souvislost mezi svým neklidem a situací, která jej spustila. Uvědomíme si, že nám vždy o něco šlo. Něco nás vyrušilo, obtěžovalo, zdrželo, […]

Žiji vděčně a odpoutaně

Říká se tomu skutečné hodnoty. Co to je? Je dobré to vědět, protože to je pro život a jeho fungování naprosto zásadní. Skutečné hodnoty jsou zdroje správné přitažlivosti. Což není nic jiného než „správné nastavení svého podvědomí“. Takové, abyste do svého života přitahovali vše tak, aby vám po všech stránkách fungoval. Aby vám přinášel, co […]

1 2
top