Změna přitažlivosti ve spojení s Měsícem

Jsme součástí přírody a s tím souvisí i naše životy ve smyslu našeho neustálého rozvoje. Život je rozvoj, život je škola. Události, které prožíváme, nejsou nikdy nahodilé, vedou nás po cestě neustálého poznávání nového, obohacování se a získávání nových schopností a zkušeností. Čím dál víc nám toho v životě funguje samo. Proces našeho rozvoje je úzce spojený […]

bohatství

Životní úroveň je úroveň, na jaké o všem uvažuji

Když se o bohatství někde mluví nebo píše, obvykle nás při tom napadají peníze, případně to, co za ně lze pořídit. Od stejných úvah obvykle odvozujeme i svou představu životní úrovně — jdeme na to majetkově. Takové pohledy jsou ale povrchní, nejdou vůbec k jádru věci a tudíž se ani neblíží realitě. K té se přiblížíme mnohem […]

teď a tady

Šťastný jsem, umím-li žít teď a tady

Přestože úsloví „teď a tady“ zná snad každý, pro většinu z nás je to jen pojem bez hlubšího obsahu. Obvykle jen cítíme, že tak určitě nežijeme, že často běháme myšlenkami sem a tam, v prosotru i v čase. Pojďme si v tom udělat jasněji, ukažme si, jak to s tím běháním myšlenek je a proč se tak děje. Mnohem lépe […]

volnost

Přání (záměr) vyžaduje volnost

Když si něco přejeme splnit nebo změnit, často se to vydáváme hledat. Uděláme si z toho momentální životní téma. Nejčastěji práci, partnera, finance… Myslíme na to, rozebíráme to s blízkými, vymýšlíme možnosti a strategie, snažíme se „tomu chodit aktivně naproti“, ve snaze zvýšit pravděpodobnost úspěchu. Zní nám to logicky, navíc nás k tomu vnitřně tlačí potřeba věc vyřešit. […]

iluze

Proč si generujeme problémy?

Do problému se každý z nás dostane pouze jedním jediným způsobem — nesprávnou reakcí. Ocitneme se v situaci, která od nás očekává reakci A, ale my se zachováme způsobem B, C, D, E, F… Proč? Situace nás totiž oklame. Umění úspěšně žít spočívá ve schopnosti se klamat nenechat. Zachovat se vždy tak, jak od vás situace očekává. […]

princip samovolnosti

Má-li něco fungovat, musím to umět nechat proudit

Celý Vesmír je poháněn zákonem samovolnosti. Ten říká, že vše funguje jedině tehdy, když svou představu o tom nechávám samovolně proudit. Někdy se tento zákon nazývá „zákon nulového úsilí“ nebo „zákon odpoutanosti“. Oba alternativní názvy mají něco do sebe. Nulové úsilí naznačuje, že o nic, co si přeji, nesmím nijak usilovat, snažit se, honit se […]

meditace

Meditace = péče o mou přitažlivost

Meditace má řadu forem. Obvykle při ní jde buď o to si něco „sugerovat“, jde tedy o autosugesci, anebo „jen sledovat a klidnit“ své myšlenky. O obou formách chci dnes napsat to podstatné, protože je v tom mnohem víc, než se zdá. A je dobré to vědět, rozumět, o co vlastně jde. Meditace je vesmírně jednoduchá […]

nejdůležitější jsem já

Péče o sebe je na prvním místě

Dnes uvedu na pravou míru jednu podstatnou věc — žebříček priorit. Mnozí nevíme, že na jeho vrcholu, na pozici „priorita číslo 1“, mám být vždy a za všech okolností já. To není sobectví, to tak jen vypadá. Ve skutečnosti to je správně nastavená sebehodnota. Jedině tehdy, kdy se stavím nad vše ostatní, uvažuji přirozeně. Také […]

nejsem žádný Panáček

Přestávám uvažovat jako Panáček

Kvalita tvého žití je obrazem způsobu, jakým jsi se naučil vnímat svět. Tvůj názor na každý detail je předlohou, jak tvůj život vypadá. Nikdo nedokážeme prožívat něco jiného, než to, jak uvažujeme, to ani není možné. Představy každého člověka přesně kolíkují jeho možnosti a prožívané stavy — zdraví, kondici, city, příjmy, mezilidské vztahy, soběstačnost, míru schopnosti […]

nástroje pro rozvoj přitažlivosti

Nástroje pro rozvoj přitažlivosti

Připomeňme si, že Vesmír se skládá z energie a informací. Nástroje pro rozvoj přitažlivosti pracují s těmi informacemi, které dávají všemu v našem životě kvalitu — určují, jaké to je. Přímo ovlivňují podvědomí a tím mění jeho obsah a tím naše pocity, vyzařování, přitažlivost. Existují sice techniky, ke kterým nástroje vůbec nepotřebujete, nicméně pro dosahování kvalitních výsledků považuji […]

vědění

Nejdřív to vždy vypadá jako sci-fi

Splnit si své přání, touhu, dokázat žít tak, jak si přeji, bez musím, nesmím, nemůžu. Jít za svou vizí a dojít úspěšně k cíli. Žít svobodně, nezávisle, bez sebeomezování. Bavit se sám sebou, svým žitím. To je hlavním smyslem života, cesty, na které člověk objevuje a rozvíjí sám sebe a své skryté schopnosti. Ta cesta je […]

Růžové brýle = správný pohled na svět

Navykli jsme si usilovat. Každý aspoň trochu a aspoň někdy, dokonce i ti, kdo o sobě tvrdí, že to nedělají. Mnozí si myslíme, že úsilí je potřeba, že právě na něm je založen úspěch. Jsme podvědomě zdeformovaní. Bez projevů síly, vzájemného srovnávání, vnucování se, podlézání si, paktování a konkurování si nedokážeme svou existenci představit. Svoji […]

trénink

Trénink je dárek

Vesmír všemi svými silami podporuje naplnění našich tužeb. Je to jeho vlastnost, je tu od toho, abychom každý mohl být sám sebou, žít spokojeně, šťastně, zdravě, dělat, co nás naplňuje a k čemu máme vrozené talenty. Abychom mohli mít vše tak, jak si to přejeme mít. Po všech stránkách se o nás dokonale stará. Aby se to […]

Miluji svou mysl, zdroj mé svobody

Každý člověk se skládá ze dvou složek, tělesné a duševní. Aby žil spokojeně, měl by se k oběma chovat jako správný hospodář či investor — pravidelně o ně pečovat. Tím zajistíte s minimem úsilí maximální efekt. V případě těla jde o jeho správné fungování, abyste se cítili zdraví a vitální. Pak vás vaše tělo nebude nijak omezovat v tom, […]

top