Chci s radostí dávat ze sebe, ne jen konzumovat

Devítka Pohárů je kartou o radosti (a jejím sdílení s ostatními). A to je opět podstatné životní téma, protože to je téma seberealizace, která je základním pilířem našeho žití. Na ní náš život stojí, podobně jako chaloupka na kuří noze — bez té nohy je po všem. Na seberealizaci tudíž musíme svůj život postavit, jinak nás […]

21: Žiji přítomností

Žít přítomností znamená žít spokojeně. Tudíž si můžeme jednoduše udělat obrázek o tom, jak na tom se svým štěstím jsme. Běháme-li myšlenkami v obavách, co bude anebo vracením se k tomu, co se kde stalo, co jsme udělali nebo řekli, stejně jako co udělal/řekl někdo jiný, šťastní nejsme. Ani svobodní, spokojení — nežijeme svůj život. Žijeme iluzi života, […]

20: Žiji cílevědomě

Abychom pochopili, jak vypadá a o čem je cílevědomý život, nejdříve si popíšeme život bez cíle. Hezky si na tom uvědomíme, co možná sami (nevědomky) žijeme, aniž by nás napadalo, že je na tom něco nedobrého. Život bez cíle je motání se v kruhu. Protože každý život, ať vypadá jakkoli, je cesta. Bludiště od ničeho k ničemu […]

06: Návod na maximální přitažlivost

Vesmír je komunikační nástroj. Na to nesmíme nikdy zapomínat. A člověk je vědomím neboli vysílačem, který s Vesmírem neustále komunikuje. Tvůj život je potom prožívaný obraz této komunikace. Kvalita tvé komunikace = kvalita tvé přitažlivosti. Tuto kvalitu tvoří nejen její obsah, ale i její forma, čímž myslím i všechno „to okolo“. V tomto článku to celé vysvětlím a začneme tím, že si připomeneme svůj […]

05: Ladíme svou přitažlivost

Tento díl seriálu začneme jednou upřímnou pravdou, která bude pro někoho možná rozčarováním. Mnozí čtenáři knih a článků o osobním rozvoji podléhají dojmu, že když se něco dozvědí a pochopí to, mají to tím pádem zvládnuté a začne jim podle toho život fungovat. To je ale omyl. Knihy o osobním rozvoji a o plnění si svých […]

04: Tajemství spolehlivého fungování

Přitažlivost je synonymem pro chuť dávat. Ničím jiným ani přitažlivost není. Proto bude nyní tak jednoduché jí porozumět, protože prakticky v tomto jediném spočívá. Chuť dávat neboli přitažlivost vychází z vnitřního pocitu, že ti nic nechybí, a že tudíž dávat můžeš. A právě proto i dávat chceš. Kdokoli v sobě naopak nosí nějakou nespokojenost, automaticky se jeho vyzařování mění […]

03: Zaručený úspěch

Poté, co ředitel zeměkoule najde pro svou firmu správný předmět podnikání, postaví sám sebe před nový stěžejní úkol. Má své firmě zajistit trvalý úspěch. A to je nejlepší udělat ještě předtím, než vůbec společně začnou něco vyrábět. Jak na to? Už víme, že firma je — až na svého ředitele — dokonalá. Její úspěch tedy stojí […]

02: Co budeme vyrábět?

Stěžejním úkolem ředitele dokonalé firmy je zjistit, co bude jeho firma vyrábět. Ono to sice zní na první pohled jednoduše, bezproblémově i lákavě — mít dokonalou firmu. Člověk si hned začne představovat, čím vším se obklopí, co všechno si koupí, jak bude bezstarostně nakupovat a utrácet. Jenže právě tyto představy jsou velikánským omylem, cestou do pekel. Takto uvažuje […]

19: Dělám jen co mě naplňuje, nač mám talent

Dělat jen to své, k čemu jsme se narodili — o to teď jde. A chceme-li se k tomu správně postavit, musíme začít pochopením, že každý bez výjimky jsme se talentovaným narodil. Talent je vrozená vlastnost, a každý ji tudíž máme. Na svět všichni přicházíme k něčemu konkrétnímu optimálně vybaveni. Součástí té vybaveností je i potřeba se věnovat […]

18: Jsem vděčný, vnímám plnou podporu Vesmíru

Vděčnost je další nezbytnou součástí našeho vyzařování, jímž je přitažlivost vůči všemu dobrému podmíněna. Vděčnost je vyjádřením několika podstatných pochopení o životě: Vše uvedené vychází z pochopení životních zákonů. A vděčnost vyjadřuje, že už to nejen chápu, ale že to i cítím. Životní principy ve mě dozrály, přetavily se z vědění v cítění. A díky tomu v sobě nosím […]

17: Jsem spolehlivý, sám sobě věrný

Spolehlivost je vlastnost, která ukazuje, jací skutečně jsme. Jak to s naším žitím vypadá, jestli stojíme nohama na zemi, anebo fungujeme jako hadr na holi — kam vítr, tam my. Oním „větrem“ jsou myšleny veškeré nečekané impulsy, kterým jsme denně vystavováni, vnější i vnitřní. Zprávy, nabídky, situace, které nás nutí se nějak rozhodnout a zachovat i […]

16: Jsem srdečný, protože nemám problémy

Problémy má každý, komu něco chybí nebo brání. Resp. kdo si to myslí. Takový člověk se stává bojovníkem, usilujícím o nápravu. Za něčím se žene, nebo si aspoň stěžuje na svůj neuspokojivý stav, případně na ty, o kom si myslí, že za to mohou. Z člověka, který s životem bojuje, se stává ten, komu o něco […]

15: Upřímně vyjadřuji, co cítím

Nezbytnou komponentou našeho vyzařování je upřímnost. Určuje jeho čistotu a tím i sílu naší přitažlivosti. Neupřímností vyjadřuji, že „nevím, co vlastně chci“. A proto je můj postoj, mé přání, můj záměr jalový. Sám mu nevěřím, protože nevěřím sám sobě. Jsem nejistý a tudíž — nezralý a nepřitažlivý. Upřímnost vyžaduje často odvahu. Ale to nemění nic […]

Eso Disků je o schopnosti si materializovat život, jaký chci žít

Eso Disků je „ryzí síla elementu Země“. Lidštěji řečeno — je o schopnosti si materializovat život takový, jaký chceme žít. Šťastný, spokojený, samovolně fungující, přesně odpovídající našemu vnitřnímu nastavení — takový, který si přejeme žít, protože vyhovuje našemu naturelu. Eso Disků vysvětluje, jak se takový život žije, čím si takové žití zajistíte. Jeho poselství jde […]

14: Žiji tím, co je

Žít svou fantazií nebo vzpomínkami je útěk od reality. Nežijete, vy si na to jen hrajete. Na vině je vaše neschopnost stát na vlastních nohách. špatně uvažujete, v dané záležitosti nebo životní oblasti se necítíte jako dávající, ale naopak něco — od života nebo druhých — chcete. Jsme opět u zákona akce a reakce, kterému je […]

13: Nic mi nechybí

Že mi nic nechybí neznamená, že mám všechno. To jen znamená, že jsem spokojený s tím, co je. Netrpím pocitem, že kdyby něco bylo jinak, bylo by to lepší. Je to tedy stav úplné spokojenosti s tím, co je, nezávislé na ničem konkrétním. Stav spokojenosti je zároveň nutnou podmínkou správné přitažlivosti, protože dáváte jasně najevo, že na ničem […]

01: Jsi ředitelem zeměkoule

Pro nadpis článku jsem použil známou frázi, která ovšem neodpovídá úplně přesně skutečnosti. Ta je taková, že jsi dokonce ředitelem celého Vesmíru. A co je Vesmír? Vesmír je dokonalá firma. Jak dokonalá firma vypadá? Vše v ní funguje samo, přesně a nejlíp. Dokonalé procesy plodí dokonalé výsledky. Jediné, co v té firmě nefunguje dokonale, je její šéf. Ty. Tvá nedokonalost […]

12: Nikdy nic nevzdávám

Nevzdávám se proto, že k tomu nikdy neexistuje důvod. Vše, co si přeji, mohu mít, mám na to vesmírné právo. Jsem na světě právě proto, abych žil, jak toužím, a mohl mít vše tak, jak mi bytostně vyhovuje. Jít si za svým je životně důležité, tomu se všichni máme naučit. Nevzdávat se má svá pravidla Nevzdat se, […]

00: Úvod

Nikdo nejsme na nic sám. Nikdo nejsme od ničeho a nikoho ani na chvíli oddělený. Svět není dějištěm náhod ani generátorem komplikací. Nikdo a nic ti v ničem nebrání. Zdroje ničeho nepocházejí odnikud zvenčí, aby ses za nimi musel plahočit. To vše je jen zdání. Vypadá to tak, tuto scénu vnímáme každý svými smysly, pohlížíme tak […]

Snaha „mít své jisté“ je jen velká brzda.

Sedmička Disků je karta Tarotu zaměřená na umění žít v nejistotě. Tato schopnost dělí lidi na ty, kteří se nejistoty bojí a ty, kteří si ji naopak užívají (chápou její kouzlo i bohatství). Bé je správně. Ovšem k tomu, abychom Bé žili, musíme být vhodně vnitřně nastaveni. Nejde se cítit dobře, jistě a šťastně v nejistotě, jsem-li uvnitř […]

1 2 3 7
top