Abych byl bohatý, musím být samostatný a soběstačný

Bohatství je správné vnitřní nastavení. proto není vůbec o penězích ani majetku, což si mnozí mylně myslíme a pak se za nimi honíme. Není ani o vztazích, což si zase myslí jiní, a tak po vztazích touží a chtějí na nich stavět své štěstí. Je to úplně jinak. Bohatství je schopnost být spokojený jen tak, sám se sebou. Netrpět pocitem, že […]

Své žití myslím vážně

Myslet věci vážně, v tom je mnohem víc, než se zdá. Je v tom v podstatě všechno, protože je tím přesně dáno, jaký průběh i výsledky budeme prožívat. Myslíte-li něco vážně poznáte tím, že se na to těšíte. Zároveň tak nějak klidně, s důvěrou a chutí podstoupit ten proces. Užívat si sebe v tom, co opravdu chcete dělat. Chcete něco dokázat, i tak […]

Vnímám se jako hrdina, pak nebojuji, ale rostu

Život je proces, který člověku nabízí možnosti růst a bohatnout. Nic jiného se nikdy nikde nikomu neděje. Tento životní mechanismus ovšem nemůže fungovat, vnímá-li se člověk jako oběť okolností neboli jako ten, kdo musí každou chvíli něčemu čelit. To pak jde jeho uvažování proti toku i smyslu života jako takového. Řešením je tedy své uvažování otočit, pochopit, […]

Hojnost se rodí v nejistotě

Možná nejlépe se přínos nové logiky pro člověka ukazuje na nejistotě. Právě ta lidskou logiku alarmuje, člověk ztrácí pevnou půdu pod nohama, v hlavě se rodí obavy, starosti, dramata, černé vyhlídky, stres, a s tím i potřeba to řešit. Člověčí logika, aby nedramatizovala, potřebuje mít „jistoty“. To je její vlastnost. Mám-li našetřeno, dokážu neřešit peníze. Plot kolem pozemku mi […]

Nic si nemyslet znamená konečně nic naivně nehodnotit

Základním stavebním kamenem lidské logiky je dělat si na vše názor. Přijde nám to logické, samozřejmé, a proto to automaticky děláme. Fungujeme tak. To je ovšem velká a zásadní chyba, protože právě dělání si názorů neboli posuzování je zdrojem všech našich dramat. My si totiž vůbec neuvědomujeme, že naše názory a závěry vůbec neodrážejí realitu, ale naše dojmy […]

Přijímat se musí umět. A umět v životě znamená vědět.

Člověk je vybaven úžasnými schopnostmi, jen o tom neví. On toho vůbec spoustu neví, nejen o sobě, ale ani o životě. Je to tak schválně, aby bylo co objevovat, překonávat, rozvíjet, měnit — aby byl důvod žít, a to žití mělo nějaký smysl. Tajemství vzniká tak, že něco není zjevné — není to hned vidět, je to skryté. Tajemství […]

Přirozená autorita je, když…

Autoritu můžeme prosazovat buď silou, anebo přirozeně. Ten první případ používá nátlak, proto jde vždy o boj. Forem nátlaku existuje řada, a je jedno, jakou z nich používáme, jestli se snažíme křičet, argumentovat, přesvědčovat, manipulovat, anebo se zkoušíme naopak zalíbit nebo podbízet. V každém případě někomu něco nutíme, chceme, aby bylo po našem. Lidově se říkává „nejde to po dobrém ani […]

Důvěra je nástroj životních změn

Na vše je potřeba používat ten správný nástroj. Chceme-li něco ve svém životě změnit anebo si něco splnit, bude tím nástrojem důvěra. Právě na ní musíme zapracovat, aby se přizpůsobila naší představě o tom, jak chceme žít. Důvěra je ryzí pocit, jasné, ničím nerušené cítění. Tedy takové, kdy při pomyšlení na danou věc se nám vůbec nespouští […]

Přijímání je motor mých záměrů

Přijímání je přirozený postoj ke všem událostem. Je vyjádřením pochopení, že vše je vždy správně tak, jak to je. Což tak lidskou logikou často nevypadá, a právě to je ta hra. Život klame, a proto dokud se člověk nechává nachytávat dojmy, jimiž na něj kde co působí, sedá na lep a — neroste. Nemění se, nevyvíjí, a stejně tak […]

Vítězit je přirozená vlastnost člověka

Mluvíme-li o vítězství, je dobré začít vysvětlením, co vlastně vítězství je. Vítězství je dosažení svého cíle, ideálního výsledku. Navázat na to můžeme pochopením, co je ideální výsledek — to je takový, který nám skutečně po všech stránkách perfektně vyhovuje. Nejde tedy o kompromis, který vyhovuje jen částečně, jelikož jsou v něm různá ale. No a do třetice si povězme o vztahu […]

Nic nechtít znamená si už dokázat vše dávat

Žít má člověk sám pro sebe. Dělat věci, které jej baví,  proto, že jej baví a tak, jak je cítí (jak to jemu vyhovuje, pro svoji potěchu). Stejně tak má při tom pouřívat své zdroje neboli schopnosti a talenty, jimiž byl od přírody obdarován. Pak bude šťastný, protože bude žít — ve svém vnitřním světě. Bude do něj […]

Žít musím ze sebe, a sám pro sebe, pro svou radost

Žít má člověk sám pro sebe. Dělat věci, které jej baví,  proto, že jej baví a tak, jak je cítí (jak to jemu vyhovuje). Stejně tak má při tom pouřívat své zdroje neboli schopnosti a talenty, jimiž byl od přírody obdarován. Pak bude šťastný, protože bude žít — ve svém vnitřním světě. Bude do něj ponořený a svět okolní […]

Umět jít za všechny hranice znamená si už neklást překážky

Umění jít za všechny hranice je usměním plnit si své cíle. Jeden z životních zákonů totiž žíká, že žádné hranice neexistují, jen ty, o nichž jsi přesvědčen. Omezují nás skutečně jen naše vlastní názory, konkrétně vidiny problémů, podmiňování něčeo něčím, kalkulování a obavy z nejistoty. To jsou naši soupeři, naše pasti, které si sami vymýšlíme a pak se do nich […]

Lásku nemůžeš hledat, musíš ji cítit

Láska je dobrý pocit z toho, jak vnímáme život. Podmínky jsou ideální, protože úplně vše v životě je dobré, tedy to jde s láskou vnímat. Jde tedy jen o člověka, jaký pohled si na co udělá. Zdrojem své lásky jsme tudíž my sami, tím, jak se učíme dívat na sebe, na druhé lidi, na situace své vlastní i ty, které […]

top