Slabosti a toužení jsou naše kontrolky — Dozraj!

Říká se tomu slabosti. Jsou to všechny pocity nejistoty, marnosti, prázdna, vyhoření, ale také žádostivost (myslíme na peníze, jídlo, alkohol, sex, fantazírujeme o životě…). V životě se nemyslí. Život se žije srdcem, tedy svými aktuálními pocity. Člověk má být zcela ponořený do toho, kde je, a užívat si to, co tam právě má a dělá. Má žít v tzv. režimu […]

Obavy a starosti mě vedou vpřed

Vše je naopak. Tento základní životní princip je dobré si neustále opakovat, protože jde o stavební kámen žití. Dokud si to nezapíšeme za uši, budeme neustále klamáni. A nejen klamáni, i sváděni z cesty, která vede v před, tam, kam jít chceme, k tomu, co toužíme žít, co s námi souzní. Ale jsme-li oklamatelní, odbočíme špatně a zabloudíme. Že je ve všem […]

Strach, pochybnosti, smutek… jsou kámoši jak hrom

Na životě je všechno dobré, nic špatného v něm nenajdete. Mluvím o životě jako takovém, ne o dojmech z něj ani o tom, co pak člověk pod vlivem svých dojmů dokáže páchat. Platí to i o všech pocitech jako strach, pochybnosti, stud, smutek, hněv, osamělost… I ony jsou úplně dobré, jsou to naši kamarádi, kteří plní obdobnou roli jako třetí sudička v pohádce — dávají […]

Umění žít vypadá ďábelsky

Tarot má pro vysvětlení tématu „umění žít“ kartu Ďábla. Naznačuje tím, že půjde o něco vskutku ďábelského, a je dobré pochopit proč. Umění žít spočívá ve znalosti vesmírných zákonů. A jelikož se ty zákony vymykají lidské logice, bude člověka kontakt s tím, kdo uvažuje úplně jinak, provokovat. Vesmírná logika se na vše dívá v podstatě naopak než lidská, proto člověk uvažuje […]

Lásku musíme vyzařovat, ne chtít

Dvojka Pohárů je kartou o lásce. O schopnosti ji prožívat a důvodech, kdy ji prožívat jde a které tomu naopak brání. Je možná dobré si nejdřív říct, že na každé kartě Tarotu je tak hutný obsah, že je potřeba jej vstřebávat postupně. Tarot je určený k opakovanému čtení, čímž člověku docházejí hlubší významy a širší souvislosti témat na kartách. Skládá se […]

Bohatství je schopnost zhodnocovat vlastní prožitky

Devítka Disků v Tarotu mluví o zisku, a mluví o něm jako o nově nabyté moudrosti. Je tím vyjádřena základní vlastnost i smysl života — hojnost, neboli snaha člověka neustále obohacovat. Hojnost je inteligentní proud situací, jimiž nás život zásobuje, aby nám umožňoval zrát. Posouvá naše hranice, aby byl náš život čím dál bohatší a přinášel víc a víc dobrého. Ono to má […]

Tvořivost a chuť růst jsou přirozené potřeby

Princ Holí představuje správný pohled na tvořivost a touhu růst. Vysvětluje, že každý přirozeně nastavený člověk tyto potřeby cítí, jsou motorem jeho žití. Zablokováním ovšem člověk o toto přirozené cítění přichází, protože s každým blokem (nereálným názorem) cítění slábne a je nahrazováno dedukcemi (je potlačováno srdce a hlava začíná spouštět své dedukce). V této souvislosti jde tedy hlavně o to pochopit, […]

Tarot je kompas, ne věštec

Tarot vypadá stejně tajemně jako život. Jedni na něj koukáme s nepochopením a kriticky, jiní s údivem a očekáváními. Tarot ale není ani jedno, ani druhé. Není to ani nesmysl, aby měly svíčkové báby čím zabíjet večery, ani věštec, který nám řekne, jestli potkáme svou vysněnou lásku. Tarot nic nevěští proto, že život není fatální. Není předem vymyšlený, proto […]

Život je proudící bohatství formou moudrosti

Devítka Disků v Tarotu mluví o zisku, a mluví o něm jako o nově nabyté moudrosti. Vyjadřuje tak jeden ze základních významů života — obohacování člověka tím, že jej učí se správně na život dívat. Hojnost je inteligentní proud situací, jimiž nás život zásobuje, aby nám umožňoval zrát. Naše prožitky nám přinášejí možnost posouvat své hranice, aby byl náš život […]

Změna? Skrz hlavu to nejde.

Škola rozvoje přitažlivosti je opravdovou cestou seberozvoje, protože člověka i jeho život skutečně změní. Pracuje totiž přímo se zdrojem kvalit — s podvědomím (které se dá klidně nazvat i duší). Proč to tak zdůrazňuji? Protože chcete-li něco změnit, nemůžete na to jít, jako když se něco chcete naučit. To je obvyklá chyba, díky které se hodně natrápíte, aniž […]

Za devatero horami a temnými lesy…

Umět jít za svým cílem, to je poselství Krále Mečů, který ví, o čem život je. Je to mistr v chození si za svými cíli, a jelikož je to král elementu Vzduch neboli „myšlení“, má v o tom hlavě jasno. První, co o tom ví, je fakt, že jedině tak má život smysl. Resp. jedině tak bude naplňovat — když si […]

Život se mění kvantovým skokem

Princezna Disků v Tarotu avizuje změny ve fyzickém světě. Něco nového se rodí, přijde změna k lepšímu. K tomu bych chtěl v tomto povídání zdůraznit, že každá změna ve fyzickém světě přichází až po změnách ve světě nefyzickém (duchovním, myšlenkovém). To je velice důležité poznání, protože tento zákon nejde obejít. Nevíte-li to ale, snažíte se o nemožné. Je typické, že […]

Život je hra s Tygrem Strachu

Život je hra. Tak to je, a v Tarotu toto pochopení zastupuje Princezna Holí. Ne nadarmo má jako svou oblíbenou hračku tygra, který se ve skutečnosti jmenuje Tygr Strachu. Jmenuje se tak proto, že právě to — hrátky s vlastními strachy — je ona životní hra. Život je tudíž hrou pro ty, kdo jsou schopni si se svými […]

Vše je možné, ale nic není zadarmo

Nic není zadarmo. Život je pole hojnosti a lásky, obojí můžeme neomezeně užívat, ale… …musíme se to čerpat naučit. A právě tím, že je potřeba se učit, dostává vše cenné svou hodnotu. Být to zdarma, znehodnotilo by to samo sebe. Vše je tedy dostupné, ale za odměnu. Za ochotu v sobě hodnoty pěstovat. Je to tedy zařízeno velice […]

Život je nádherný (nám se jen takový nezdá)

Jednu z důležitých vlastností života popisuje zákon „Život bude přesně takový, jak se na něj naučíš dívat“. Život je jako chameleon, přizpůsobuje se našim představám, postojům, očekáváním. I v tom je úžasný. Není si nač stěžovat, protože jsem sám všeho autorem. Že si stěžujeme jen potvrzuje, že vůbec nevíme, co žijeme. Stejně tak když bojujeme — když se […]

Trilogie o lásce (3): Láska musí volně proudit

Vposlední části trilogie o lásce si přiblížíme, co nás učí Čtyřka Pohárů. V čem zásadním se liší její poselství od ostatních karet Pohárů, čím je tedy jedinečná a cenná. Čtyřka Pohárů učí vztahové vyrovnanosti. Neboli harmonii neboli umění udržovat správné hranice vztahu. I láska totiž — stejně jako vše v životě — podléhá zákonu harmonie, který říká: „Ta správná hodnota […]

Trilogie o lásce (2): Nic než láska neexistuje

Druhý díl trilogie o rozdílu mezi kartami Dvojka, Trojka a Čtyřka Pohárů pojednává o tom, co jedinečného nám přináší prostřední z nich — Trojka Pohárů. Podnadpis karty mluví o „citovém bohatství“ a my si vysvětlíme, co se tím konkrétně myslí. Citové bohatství je schopnost lásku cítit a všude vidět. Ono to spolu přímo souvisí, protože není možné lásku cítit, dokud ji všude […]

Trilogie o lásce (1): Láska je projevem sebehodnoty

Na nedávné přednášce padla dobrá otázka — „Jaký je v Tarotu rozdíl mezi Dvojkou, Trojkou a Čtyřkou Pohárů? Všechny jsou o lásce, ale uniká mi, v čem se ty karty vlastně liší.“ Vysvětlím ty tři karty postupně, dnes začnu Dvojkou Pohárů. A jako první připomenu, že celá modrá barva Tarotu neboli Poháry jsou o citové stránce života, což znamená o lásce. Poháry […]

Bohatství leží v hloubce. I štěstí.

Opakem hloubky je povrchnost. A vše, co je povrchní, je laciné, protože to vůbec neřeší to podstatné, ale první dojem. Vše povrchní je jenom „jako“. Hraní si na něco, vidění hodnot v tom, kde nic hodnotného není. Míře hloubky, s jakou dokážeme vnímat, odpovídá hodnota našeho žití. Čím jasněji rozlišujeme mezi skutečným a hraným, čím opravdověji a upřímněji se dokážeme […]

Jak na Nový rok, tak po celý rok

Známé přísloví říká, že jak do nového (roku) vstoupíme, takové to celé bude. Je v tom víc, než se zdá, hloubka toho sdělen spočívá v pochopení, že to, jak se k věcem stavím, jim dává jasnou podobu. Přesně tak bude vypadat jejich průběh i výsledek. S Novým rokem se nám otevírá příležitost se změnit. Změnit své postoje a začít lépe. […]

1 2 3 11
top