Získávat jde jedině prožíváním provokací

Život je proces vedoucí člověka tak, aby rostl. Růst neboli vývoj neboli změny jsou pointou žití, je to celé jen o tom. Člověk to buď pochopí, a začne jej žití bavit, anebo nepochopí, a bude s žitím bojovat. Proč bojovat? To je otázka, na kterou dává odpověď Devítka Disků — protože onen růst neboli vývoj probíhá formou provokací. Jinak […]

Situace nechtějí řešit, jen ustát

Problémy neexistují. I tak by se dalo začít povídání o Pousteníkovi, který ukazuje, jak se ke svým prožitkům správně stavět. Život je nastavený tak, aby sám fungoval. Proto se nikdy po člověku nechce, aby něco řešil. Ono to tak může často vypadat, ale to je právě ono zdání, kterým na světě vše klame. Takže tomu zdání je potřeba […]

Úspěch je umění žít užitečně

Šestka Disků je v Tarotu proto, aby vysvětlila, co je to úspěch. Vysvětluje tedy, jak úspěšně žít, co se pod tím vlastně skrývá. Žít úspěšně znamená žít užitečně. Trávit svůj čas tím, co nám slouží. Opakem je jeho zabíjení. Na to je dobré navázat vysvětlením, že užitečné žití = pěstování. To je zákon. Jedině, když něco […]

Život jde stavět jedině na své důvěře. Co to ale je?

Celý život stojí a padá s naší důvěrou. To ona je jeho základním stavebním kamenem, o ni musí být život opřený, aby skutečně pevně stál a přinášel pohodu. A teď jde o to pochopit, co to ta důvěra vlastně je, kde se bere. V Tarotu o ní mluví Eso Mečů, které říká — důvěra je tvé myšlení a uvažování. Neboli — tvé názory. […]

Životní pohoda je projevem schopnosti nic nehodnotit

Každý si přejeme žít v pohodě, ale obvykle si neuvědomujeme, že nám v tom nic nebrání. Že zde neexistují lidé ani okolnosti, které by nás té pohody chtěly zbavit. Životní pohoda je realita, objektivní, tedy skutečná a trvalá. Je tedy pouze možné vnímat svět jinak, než jaký je, a tím se o tu pohodu připravovat. Životní pohoda neboli řečí Dvojky […]

I „blbé dny“ do života patří

Stejně jako jsou dny dobré, patří k životu i naopak ty, kdy se necítíme být v kondici. Nemusí to být dny vyloženě depresivní, často jen cítíme, že nám chybí energie, nic se nám nechce, cítíme se prázdní, bez chuti něco dělat, náš život jako by postrádal smysl. Je dobré vědět, že i takové dny do života přirozeně patří. Nemáme […]

Síla čistého záměru = schopnost se uskutečnit

Trojka Holí v Tarotu vysvětluje zásadní životní princip — schopnost něco uskutečnit. Dalo by se to vyjádřit také jedním slovem jako — úspěch. Úspěch je stav, kdy se vám něco podařilo anebo se vám daří tak nějak kontinuálně. A Trojka Holí vysvětluje, že to nikdy není jen tak, věcí náhody. Náhody se nedějí, takže to musí mít […]

Aby život opravdu fungoval

Eso Disků reprezentuje v Tarotu fungující život. Na kartě to je vystiženo ředou aha-efektů, které je dobré si uvědomovat. V prvé řadě to je fakt, že život má bavit. Žít se tedy má pro zábavu, protože život je hra. Jako ve školce — žádné starosti, ale bavíme se a do toho se sem tam najíme anebo odpočíváme. […]

Chtít něco dokázat

O seberealizaci často psávám, že je základním pilířem úspěšně fungujícího života. Znamená to, že právě na ní je potřeba svůj život postavit. Uděláme-li tu chybu a začneme svůj život stavět na jiných základech (přátelé, partner, rodina, děti, koníčky…), stanou se z nás slaboši a závisláci, což nám bude život denně servírovat, abychom si to konečně uvědomili — budeme […]

Bohatý jsem tak, jak se cítím

Bohatství je stav podvědomí. Znamená to, že jsem bohatý přesně tak, jak se cítím. Je to tak úplně se vším, i mé zdraví se odvíjí od toho, jak se zdravý cítím, jak o svém zdraví automaticky uvažuji, jak se na ně dívám, co očekávám. Desítka Disků o tom píše hned nahoře v podnadpisu — vědomí bohatství. Čímž chce říct […]

Nejen nespravedlnost a neštěstí jsou jen iluze

Aeon je v Tarotu nositelem nového pohledu na svět — reálného, zbaveného všech iluzí. On je totiž celý svět vymyšlen tak, aby vše bylo jinak, než se zdá. Tím celý život dostává vtip, je potřeba překonávat iluze a tím sílit, růst, obohacovat se a bavit. Každá hra potřebuje něco, na čem je její pointa postavena. Život je hra […]

Nejde o to, kolik toho dělám, ale co dělám

Král Mečů učí umění cílevědomosti, neboli schopnosti dosahovat svých cílů. Dotahovat věci do úspěšného konce. Fungovat tak, aby to přinášelo efekt, aby věci bavily i přinášely užitek a vše pro život potřebné. Cílevědomost tedy není jen jasná představa cíle, ale je v tom i schopnost toho cíle dosáhnout, uskutečnit svůj záměr. Aspekt, na který se chci teď zaměřit, je […]

Život začíná za hranicemi iluzí

Vidět reálně znamená přestat se koukat. Dokud totiž koukáš, dedukuješ z toho, co vidíš. A to jsi vedle jako jedle, věci jsou úplně jinak, než si myslíš, protože jsou všechny o tom, co vůbec nevidíš. Tarot na to má kartu Aeon, předposlední kartu Velkých Arkán. Je možná dobré si připomenout, co vůbec slovo Arcanum znamená — Tajemství. Ano, […]

Cítit svou hodnotu

Schopnost cítit svou hodnotu je zásadním kritériem žití, protože právě to určuje, jakými „brýlemi“ se na vše díváme. Každý vše posuzuje podle sebe, náš pohled na sebe je předlohou, jakou se potom díváme na vše ostatní. Cítíme-li se slabí, pak nám ostatní přidou silní, úspěšní a obecně vzato lepší než my. I svět jako takový nám přijde velký […]

Když žiješ od ničeho k ničemu

Život má svá jasná pravidla, což zanmená, že vše má svůj jasný řád i podobu. Řeknu-li to jinak — na vše existuje jen jeden správný přístup a potom nekonečno nesprávných. A do třetice to vyjádřím tak, že existuje jen jediná možnost, aby věci fungovaly a naplňovaly, a potom nekonečno alternativ, kterým bude vždy něco chybět. Že našemu přístupu k životu […]

V životě jde o překypování.

Všechna Esa v Tarotu mají jedno společné — představují zralost. Stav naplnění. V praxi se to projevuje tak, že člověku nic nechybí. Cítí se dobře, bezpečně, spokojeně, soběstačně, stojí pevně nohama na zemi, nic s ním nezatřese, dokáže si jít svou cestou aniž by trpěl pocity ohroženosti. Vnitřní hádky skončily, protože se vyčistil od svých nereálných názorů — […]

Chaos je hra. A správné odpovědi najdu sám v sobě.

Seberozvoj vede člověka k rozvoji intuice. Učí se ji používat a čím dál víc se na ni spoléhat — důvěřovat jí, vnímat ji jako samozřejmost. Je dobré si připomenout, co intuice vlastně je. Je to náš šestý smysl, kterým jsme napojeni přímo na zdroj veškeré moudrosti, veškerého vědění, a tedy i na správné odpovědi v každé životní situaci. Jde tedy […]

Umění — ale jaké? Co mám umět?

Karta Umění evokuje už samotným svým názvem otázku — Jaké umění? Co se mám naučit? Jde to umění své vlastní transformace, což se dá možná i trochu názorněji vyjádřit jako — Umění (o)pouštět. Načež by měla logicky navazovat další otázka — Proč jde o umění? Co je na tom těžkého? Těžké je na tom, že to opět (jako […]

Šťastně končí každá cesta, která je pochopena

Na světě je vše vymyšleno dobře a nic špatného se nikdy nikomu neděje. To ovšem neznamená, že se dít nemůže — i tato varianta může nastat, ovšem pouze v případě, že si ji člověk vymyslí. Že začne o okolnostech, které prožívá, negativně fantazírovat. Pak se bude nejen cítit špatně, ale i život se jeho představám a očekáváním přizpůsobí — bude se […]

Slabosti a toužení jsou naše kontrolky — Dozraj!

Říká se tomu slabosti. Jsou to všechny pocity nejistoty, marnosti, prázdna, vyhoření, ale také žádostivost (myslíme na peníze, jídlo, alkohol, sex, fantazírujeme o životě…). V životě se nemyslí. Život se žije srdcem, tedy svými aktuálními pocity. Člověk má být zcela ponořený do toho, kde je, a užívat si to, co tam právě má a dělá. Má žít v tzv. režimu […]

1 2 3 12
top