Cítit svou hodnotu

Schopnost cítit svou hodnotu je zásadním kritériem žití, protože právě to určuje, jakými „brýlemi“ se na vše díváme. Každý vše posuzuje podle sebe, náš pohled na sebe je předlohou, jakou se potom díváme na vše ostatní. Cítíme-li se slabí, pak nám ostatní přidou silní, úspěšní a obecně vzato lepší než my. I svět jako takový […]

Bohatství leží v hloubce. I štěstí.

Opakem hloubky je povrchnost. A vše, co je povrchní, je laciné, protože to vůbec neřeší to podstatné, ale první dojem. Vše povrchní je jenom „jako“. Hraní si na něco, vidění hodnot v tom, kde nic hodnotného není. Míře hloubky, s jakou dokážeme vnímat, odpovídá hodnota našeho žití. Čím jasněji rozlišujeme mezi skutečným a hraným, čím opravdověji a […]

Desítka Pohárů (21-1-2018)

Pro třetí neděli v roce Tarot ukázal Desítku Pohárů, budeme se tedy bavit o tématu bohatství. Hned v podnadpisu karty je kromě něj zmíněna i nasycenost, a začnu tím, že vysvětlím souvislost mezi oběma těmito pojmy. Je nesmírně důležité chápat, že jedině nasycený má potenciál obohacovat i druhé. To si často neuvědomujeme, a proto chceme po lidech […]

Desítka Pohárů

Desítka Pohárů nás učí, co je vlastně bohatství. My to totiž nevíme a tak při hledání bohatství koukáme často špatně. Bohatství je trvalý pocit S bohatstvím to je úplně stejné jako se všemi ostatními hodnotami — je to pocit. A každý pocit je buď chvilkový, čili na něčem závislý (cítíme jej díky aktuálním okolnostem = podnětu […]

Všechno dobré do mého života proudí samo

Dnes bych rád připomněl význam Desítky Pohárů. Ta karta je jedinečná tím, že popisuje proces rozvoje své osobnosti. Na jejím obrázku je deset pohárů hojnosti, jimiž samovolně proudí bohatství ve všech jeho podobách a formách. Což je cílový stav, do něhož seberozvojem spějeme. Jde nám o to, aby vše dobré a hodnotné do našeho života […]

top