Milovat znamená chápat (vědět)

Láska není cit. My si to myslíme, ale to jsme úplně vedle. Mluvíme o lásce, ale nazýváme tak něco úplně jiného — obyčejnou sympatii, vazbu na něco/někoho, která nám vyhovuje. Skutečná láska nevychází z žádných citových ani jiných vazeb, ale z vědění. Láska je ve skutečnosti projev pochopení. Cítím se trvale dobře, protože znám životní zákony a tudíž chápu, […]

Bohatý = bohatě uvažující

Skutečné bohatství je bohatství ducha — naše vnitřní nastavení, které v nás udržuje pocit pohody, bezpečí a spokojenosti. Cítíme se dobře v tzv. „nejistotě“, tedy stavu, kdy k naší pohodě nejsou potřeba žádné jistoty a vnější okolnosti. Bohatý = přitažlivý. I tak by se dalo bohatství definovat. Člověk působí klidně, nic neřeší, nikam se nežene, nic nemá potřebu rozebírat, hodnotit a kritizovat. Čiší […]

Zdravý = správně fungující

Pojem „zdraví“ máme tendenci spojovat s tělesným stavem, případně duševním. Ale on ten pojem platí obecně. Označuje vše, co správně funguje. Kde je vše přesně tak, jak má být. Z pohledu životních zákonů je podmínkou správného fungování samovolnost — žádné pochyby, starosti, snažení, úsilí, kalkulace, vymýšlení. Prostě a jednoduše nic neřešíme. Každému nám funguje vše, co vůbec […]

Cítit se jedinečný= žít v souladu se sebou

Každý jsme jiný. A je to dobře, má to tak být. Každý jinak vypadáme, každý máme na něco jiného talent, jiné zájmy, hodnoty, vkus, každému nám vyhovuje něco jiného. Stejně tak každý něco neumíme, nevíme, nejde nám to, nemáme k tomu vztah… Jsme jako pastelky, každá má jinou barvu. Svět má být totiž pestrý, ne fádní. Všechna […]

Být soběstačný = cítit se jako zdroj

Soběstačnost znamená cítit se jako zdroj. A k tomu je potřeba jiná logika než ta člověčí (panáčkovská), protože vnímáte-li život smysly a hlavou, nikdy se jako zdroj cítit nemůžete. Zdroje vidíte všude okolo, např. za zdroje svých příjmů považujete práci nebo své zákazníky. Je to ovšem klam, protože skutečné zdroje vidět nejsou. Těmi skutečnými zdroji jsou vaše představy, které […]

Samostatnost je podmínkou životní pohody

Samostatnost je cítění, že vše zvládnu. Že neexistuje nic, s čím by mi někdo musel pomáhat. A jedině s tímto vnímáním se člověk dokáže cítit v životě bezpečně a žít pro radost, namísto věčných obav a řešení (potenciálních) problémů. Jakmile se člověk chuti fungovat samostatně vzdá, začne životní peklo. Radost nahradí povinnosti, chuť musení, pohodu nervy, abych něco nezvoral. Z žití se […]

Klid je nositelem kvality (i její nutnou podmínkou)

Klid je pro život mnohem důležitější, než se zdá. Bez klidného přístupu totiž neexistuje kvalita. Buď je člověk v klidu, funguje v klidu, a pak si užívá to, co dělá i své žití jako takové. A právě v tom klidném užívání si sebe je obsažena kvalita — cítí se dobře a baví jej žít. Žije s radostí a pro radost. Jakmile ale klid zmizí, […]

Život plyne a správně funguje sám

Bezstarostnost vychází z pochopení, že život funguje sám. Nepotřebuje, abychm se i jeho chod nějak snažili, on nestojí. Život máme žít, ne vymýšlet. My to tak ale nevidíme, nám přijde, že když se o chod svého žité nestaráme, život stojí a nic se neděje. To je ovšem jen další z klamů, kterým podléháme a díky němuž si děláme — starosti. A je […]

Spokojený jsem, když souzním sám se sebou

Spokojenost je ve své skutečné podobě vyjádřením naprostého souznění se sebou a svým (dosavadním) životem. Obě ty složky jsou nutné, jen pak dokáže člověk skutečně prožívat spokojenost, aniž by k ní potřeboval nějaký aktuální důvod. Spokojenost je nutnou podmínkou kvalitativní změny. Spokojený potřebuji být nejdřív, ne „až pak“. Dokud uvažuji způsobem, že „až se něco změní/splní, bude […]

Sebe-vědomý = vím, čím jsem a jak funguji

Sebevědomý není ten, kdo si věří, ale kdo ví. Až ten, kdo ví, čím je a jak funguje on sám a celý život, si totiž věří pořád. nemá žádné hranice, kdy jej jeho důvěra opustí. Skutečné sebevědomí je tedy vědění, díky němuž se v životě cítíte bezpečně. Přesně víte, jak co funguje, co se kdy děje, a jak se […]

Štěstí je umění žít pro radost

ŠJtěstí je schopnost žít pro radost. Bavit se žitím jako takovým, bez ohledu na to, v jaké situaci zrovna jsem. Řečeno jinak — skutečné štěstí je stav, kdy si dokážu užít libovolnou situaci. Je mi úplně jedno, jakým dojmem ta situace působí, protože už nic nepovažuji za problém, újmu, hrozbu, chybu… Pak se skutečně žitím bavím […]

Co jsou skutečné hodnoty a proč

Stav zralosti by se dal také vyjádřit jako stav správné přitažlivosti. Takové, kdy život funguje sám, protože v něm vše samovolně proudí (nikde se nic nebrzdí). Takový má život i být, jsme jím vedeni do stavu, kdy nám víc a víc životních komponent funguje samovolně, aniž bychom si s nimi potřebovali dělat jakékoli starosti. Starosti jsou tedy produktem nesprávného […]

Co je zralost a proč si přát takový být

Zralost je stav přirozeného vnímání. Tedy bez dojmů a vlastních názorů. Vidíme věci takové, jaké jsou, nikoli jakým dojmem na nás působí. Zralost je zároveň stav, kdy věci fungují, protož eprávě správný pohled je nutnou podmínkou fungování. Vše, co vidím zkresleně, mě bude jednak vyvádět z klidu a pohody, druhak mi to nebude správně fungovat. Zralosti jde dosáhnout […]

top