Na žití je potřeba umět koukat

Život šálí náš zrak. Dokonce úplně všude, kam se podíváme. To ovšem není chyba, to se děje proto, že oči nejsou na posuzování života stavěné. Používáme nesprávný orgán, podobně jako když používáme hlavu a její dedukce. Oči a hlava jsou určeny k úplně jiným účelům, ale člověk to neví. Zvykl si koukat a z toho, co vidí, […]

Svobodně jde žít, mám-li v sobě pořádek

Čtyřka Disků mluví o správných hranicích ve vztazích. O potřebě mít všechny své vztahy nastaveny na té správné hranici, jelikož jen tak budou fungovat. Je možná ideální začít tím, že úplně vše v životě je vztah. Vztah k sobě, své duši, svému tělu, péče o tu duši a o tělo, životospráva je vztah, aktivní pohyb je vztah, […]

Aby věci fungovaly, musí je pohánět láska

Správně věci fungují, fungují-li úplně samy. Takto jednoduše je svět vymyšlený. Nic nevyžaduje snažení, úsilí, plánování, popostrkování, kontrolu… Naopak, tohle věci spolehlivě brzdí. Jak už to tak v životě ale bývá — to, co vypadá na papíře triviálně, se ve skutečnosti ukáže jako to nejobtížnější. V případě správného fungování je potřeba úplně vše odbrzdit. Zbavit se veškerých […]

Správné je si nemyslet nic. O ničem. Pak žijeme.

Život je hra, jejíž pointa jde vyjádřit mnoha způsoby. Jeden takový zní — Život připravuje scény (okolnosti, situace), které provokují lidskou mysl si o nich něco myslet. A jde o to tomu nutkání nepodlehnout a nezačít si myslet nic. Tak se to hraje. Na což se mnozí určitě zeptají — „Jaký to dává smysl?“ Což […]

Opakem čistého záměru je účelovost

Aby věci fungovaly i přinášely, co mají, potřebujeme k nim přistupovat s takzvaným čistým záměrem. Což tak nějak člověk tuší. Každý chápeme, že lhát, podvádět, krást, vyhrožovat, podplácet a podobně nebude to pravé a štěstí to člověku taky nepřinese. On ten čistý záměr má ovšem mnohem širší a nenápadnější záběr. Je velice snadné své záměry znečistit, zcela […]

Najít sám sebe a začít čarovat

Osvobodit svého ducha znamená najít sám sebe. Člověk je totiž něčím jiným, než si myslí, protože je něčím jiným, než co vidí. On je vlastně celý život postaven tak, že to nejdůležitjěší není vidět. A právě to je ten vtip, který nás klame. Jsme zvyklí se zabývat tím, co vidíme, a proto nám úplně uniká […]

Žití je za odměnu, že osvobodíme svého ducha

Nic není náhoda. Proto, aby byl život hra. Má svá jasná pravidla a vše je s ohledem na ta pravidla nastavováno a řízeno. Jednou z podmínek, aby byl život hra je, že každý člověk potřebuje být nastaven „napůl“. To není špatně, nic mu nechybí. Takto je ideálním hráčem, protože život je o tom, aby se ta druhá […]

Zvednout svůj standard jde jen skrz skutečné hodnoty

Životní úroveň je způsob, jakým se denně cítíme a jak nám věci v životě fungují. Začínám tím proto, že si mnozí svou životní úroveń spojujeme s penězi, rodinou, postavením ve firmě, majetkem apod., ale to s ní mená vůbec nic společného. Resp. tyto věci ji rozhodně nezvednou. Ono to totiž funguje naopak — tyto věci mají do života […]

Svou životní úroveň nastavuji svým chováním

Životní úroveň je jedním z pojmů, který si mylně spojujeme s kde čím. Obvykle s penězi, majetkem, oblékáním, rodinou, vzděláním, postavením… Je to ale jinak — kdyby závisela úroveň neboli kvalita našeho žití na čemkoli jiném než na nás samotných, byl by život vymyšlený špatně. Což není. Jde tedy o to si uvědomit, že kvalitu svého žití má […]

Zázraky se dějí, musím jim jen připravit podmínky

Život je zázrak sám o sobě. A vše v něm dokáže zázračne fungovat, zázračně se uzdravovat, měnit i uskutečňovat. Koncept uskutečňování zázraků je základní pointou žití, člověk je k tomu veden a nepřetržitě podporován — život dělá vše proto, aby každý tyto zázraky denně žil. Jelikož má život i bavit, muselo se vymyslet, jak ten zázrakový koncept […]

Život vyžaduje jediné — kvalitní přístup

Žít šťastně a úspěšně je velice snadné. Těžké je naopak žít neúspěšně. To člověk nahrazuje nekvalitu svého přístupu emocemi, dramaty, úsilím, honěním se, blouděním, dohadováním a bojem. Život ale nic z toho vůbec nepotřebuje. Je vymyšlen jednoduše, funguje sám, v klidu a pomalu. Vše sám organizuje, hlídá, o vše se stará, aby nikde nic nechybělo ani nekolidovalo. […]

Zábavu a naplnění najdeš jedině ve výzvách

Každý se chceme bavit. A život je hra, tedy na tuto naši potřebu myslí — je zábavně vymyšlený. Vtip je v tom pochopit, jak zábava vlastně vzniká, jelikož kamenem úrazu bývá právě nepochopení tohoto fenoménu. Lide hledávají štěstí všude možně. Někdo je vidí v penězích a majetku, jiný v koukání na televizi se stovkami programů, další sní o […]

Zdroje všeho dobrého nosím v sobě, nemá smysl od života něco chtít

Toužení je soužení. Asi tak je dobré začít povídání o skutečných hodnotách. Toužící člověk je ten, komu něco chybí. Lidé, jimž nechybí nic, jsou spokojení, a tak v nich žádné toužení neprobíhá. Život je vymyšlený dobře, a platí to i z pohledu hodnot a životní pohody. Zařídil to jednoduše — všem nám dal hned na začátku, narodili […]

Chceš být bohatý nebo šetřivý?

Je dobré si uvědomovat, jak uvažujeme i v těch úplně nejbanálnějších každodenních situacích. Protože právě tam vznikají úplně nenápadně vzorce našeho chování, které nekončí jen tím chováním. Dávají jasnou podobu naší budoucnosti. Každý vzorec vnímání a chování má svou jasnou „energetickou podobu“ — kvalitu. A ta „kvalita energie“, kterou jsme v sobě uložili, je naše přitažlivost — […]

Miluji své slabiny i prohry

Nikdo není dokonalý. Ani být nemá, jsme úplně ideální takoví, jací jsme. Ano, odporuje to rozumu, který bude tvrdit, že by šlo leccos vylepšit. To je ovšem velice naivní a krátkozraká logika. Existují jen samé dobré důvody, proč dokonalí nebýt. Nejen, že právě v nedokonalostech se otevírá prostor pro lásku, ale všechny naše zdánlivé „nedostatky“ jsou […]

Život nás vede ke zralosti, tak tam jděme

Život není náhoda, on má úplně jasný koncept, cíl i smysl. Pohání jej zákony, které se starají, aby každý člověk prožíval přesně to, co potřebuje, aby smysl života naplňoval — aby se k němu blížil. Řečeno jinak — život je cesta, která přesně ví, kam se jde. Je to cesta inteligentní a aktivní, což v praxi znamená, […]

Svoji sílu potřebuji cítit, a to se pěstuje

Začnu připomenutím známého zákona — vše skutečné je duchovní. Platí to tedy i o síle člověka — tou pravou a skutečnou silou, která nezradí a spolehlivě funguje, je síla duchovní. Co se tím myslí? Odvaha a sebedůvěra. Což je silný pocit, čisté cítění. Necítíme strach, ale klid, chuť a potřebu něco dokázat, uskutečnit, nastolit. Věříme […]

Život je hra na hojnost, která neomrzí

Život je škola hrou. Znamená to, že nás má něco učit, a zároveň bavit. Takto je to vymyšleno, a pokud tak žijeme, díváme se na život správně. Ono ale není vůbec snadné se na život správně dívat, protože život klame dojmem. To je totiž základní vlastnost té hry — klam všude, kam se podíváš. Klamy, […]

Hojnost je výsledek reálného vnímání

Člověk se narodil se záměrem stát se zcela soběstačným. Život, který sem přišel žít, tedy musí být vymyšlený tak, aby si sám se sebou vystačil. A také tak vymyšlený je. Život člověka vede tím, že připravuje jednotlivé kroky jeho cesty. A  ty mu denně posílá do cesty. Děje se to úplně automaticky a totálně inteligentně […]

Roste jen ten, kdo prožívaným situacím rozumí

Existuje přímá úměra mezi tím, jak hluboce dokážeme vnímat prožívané situace a kolik toho z nich dokážeme čerpat. Ono čeprání se dá také vyjádřit jako „obohacení“. Jelikož je život procesem našeho obohacování, je ta hloubka vnímání zásadní. Určuje, o kolik budeme po prožitku bohatší. Je tedy dobré si uvědomit, že vůbec nejde o to, co prožijeme, […]

1 2 3 14
top