Seberozvojem zpátky ke spontánnosti a nadšení

Člověk je jako dítě specifický svým bezprostředním projevem. Říká se tomu spontánnost. Je dána tím, že malý člověk v sobě ještě nenosí žádná pravidla, poučky, morálku — žádné názory. O svou spontánnost postupně přichází kontaktem se světem „dospělých“, kteří už v těch názorech, tedy pravidlech a poučkách, dávno jedou. Stali se obětí svého intelektu, který trpí potřebou se […]

Čtyři stupně uvědomění

Nejdřív je tu nevědomost, úplná naivita. Dětství, které v Tarotu představuje hned jeho první karta — Blázen. Bláznovstvím se myslí žádné zkušenosti, žádná praxe, i nulová hloubka vnímání. Bláznovství posléze vystřídá chytrost — intelekt, názory vlastní i převzaté z okolí, kterými se pak snažíme ono bláznosvství kočírovat. Vymýšlíme pravidla, co se má a co nemá, co je a není správné, jaký […]

Žít jako idol…

Dnes mi přišel zvlátní email. Paní mě prosí, jestli bych mohl napsat o Jamesi Bondovi, ale o ženě. Zvláštní to je proto, že nejsem spisovatel, jen učitel. K psaní tedy nemám potřebné vlohy, proto to po mně lidé obvykle nechtějí. Nicméně jsem si hned vzpomněl na jednu dívku, která je takový agent 007 v sukních — jmenuje se Cate Archer. […]

Tvořit dokážu jen to, co mi přijde samozřejmé

Člověk je na světě od toho, aby uskutečňoval své záměry. Je k tomu předurčen, má pro to všechny předpoklady. Zároveň každému z nás něco „chybí“, aby měl život smysl — potřebujeme se učit, vnitřně růst, aby v nás naše tvořivé schopnosti dozrály — až pak je budeme schopni používat. Stav, kdy v člověku něco dozrálo, se pozná jednoduše — […]

Seberealizace je užitečná, jen když dělám, co opravdu dělat mám

Základním pilířem života i jeho smyslem je seberealizace. Na ní musí život stát, jinak bude kulhat. je ovšem potřeba chápat, co to ta seberealiazce je, protože to rozhodně neznamená „něco dělat“. Seberealizace, stejně jako užitečnost, musí splňovat určité podmínky. Jinak je to známé „páchání dobra“. Začněme připomenutím, že se nic neděje náhodou. Tedy není ani náhody, […]

Nikdy nikdy nikdy nic nevymýšlej

Hlava v našem životě plní vtipnou roli. Do všeho mluví, a své rady dokládá logickými argumenty. Ten skrytý vtip spočívá v tom, že nám radí zásadně špatně. Tak, jak to hlava vidí, to nikdy není. Asi nás hned napadá — proč to tak je? K čemu máme hlavu, která přesvědčivě argumentuje, a přitom se vždy mýlí? Odpověď zní — právě […]

Rozhodně nechci zůstávat stejný

Každý život je příběh. Dokonalý, lepší nevymyslíte. A jako každý příběh potřebuje mít zápletky, aby o něčem byl. Bez zápletek žádný příběh není. Proto by bylo divné, kdyby i náš život byl jen tak, o ničem. Chyba nastane, když ty zápletky začneme vnímat jako problémy. Vůbec jsme nepochopili, že se máme učit, a učení bez zápletek také žádné neexistuje. Vždy […]

Cestu vpřed otevírá odvaha (sebepřekonání)

Každý jsme v něčem vyrostl, a to nás přednastavilo pro další život. V tom životě ale nemáme pokračovat jen s tím, co se v nás nastavilo v dětství a dospívání, my máme i potřebujeme jít dál, rozvíjet se, aby se i náš život mohl vyvíjet a tím za něco stál. Nastavení, které se v nás usadilo během dětství a dospívání, se potřebuje rozvíjet. Samo o sobě představuje ohrádku, […]

Důvěra = láska + vědění

Život funguje správně sám, ale ne zas tak úplně sám. Potřebuje k tomu vhodné podmínky, které mu musím nastolit já. Člověk se nenarodil, aby se staral, ale aby důvěřoval. A právě ta důvěra je oněmi podmínkami, za nichž život perfektně funguje, stará se, abych žil v klidu, spokojeně a bezstarostně. Důvěra je dvousložková záležitost. Jednou její složkou je Vědění, […]

Život se mění zráním, nijak jinak

Každému nám něco funguje samo, a něco naráží a kulhá. To je úplně v pořádku, není se zač stydět ani si co vyčítat. Namísto toho pochopme, že jsme se narodili proto, abychom to kulhající změnili — je to smysl našeho žití, naše cesta, která nám přinese lásku, radost a hojnost. Dokud se na své zdánlivé nedostatky díváme jako na […]

Vše je v pořádku, i naše slabiny

Každý jsme se narodil k nečemu ideální, a zároveň v řadě aspektů naopak. Jeden je zručný, druhý se dobře učí, třetí je systematik, čtvrtý kreativec, pátý je silný a vytrvalý… Ale zároveň nikdo nejsme zručný silný systematický a vytrvalý kreativní intelektuál-svalovec. Ať se na člověka podíváme z libovolného úhlu, neexistuje žádný ideál neboli vzor, jak má člověk vypadat a jaký má být. […]

Čím víc toho o životě vím, tím víc zůstávám v klidu

Říká se tomu životaschopnost — umění zůstávat v klidu. Důvěřovat životu s pochopením, že vše je vždy v pořádku, nikdy není důvod k panice, obavám, úsilí, snažení, odříkání… Řečí Aeona jde o „umění vnímat vše s nadhledem“, což se dá vyjádřit ještě jinak — nevidět věci černě. Zůstávat v klidu, ať situace vypadají jakkoli. Život je duchovní hra, během které se každou […]

Já si tvořím život, a okolnosti mě zkouší, jestli to dokážu

Život je vymyšlený dobře. Tím je možná dobré začít. Máme o něm všelijaké představy, ale to jsou jen naše dojmy. Skutečnost je taková, že vše funguje samo, dokud nezačneme vymýšlet problémy, neděje se nic špatného, dokud si to nezačneme myslet, a je o nás dokonale staráno, dokud se o to nezačneme sami snažit. Suma sumárum — svůj život dokážeme […]

Na život se musíme naučit koukat jinak

Život je úplně jiný, než se zdá. Kompletně jiný, dá se bez nadsázky říct, a je to tak proto, aby se bylo co učit. Aby bylo co objevovat, odkrývat, a postupně se tak měnila naše životní úroveň. Je k tomu dobré dodat, že životní úroveň se nikdy nezmění tím, že si něco pořídíme, zdědíme peníze, změníme práci, potkáme […]

Život vždy potřebuje mít jasný směr a cíl

Život je nejen škola, ale i cesta. Proto potřebuje někam spět — mít neustále nějaký jasný směr a cíl. Řečeno jinak — žít se má cílevědomě. O cílevědomosti mluví v Tarotu nejen Král Mečů, ale vyjadřuje se k ní i mečová Šestka. Vysvětluje, že nemáme-li jasný směr naší cesty, motáme se. Vládne chaos, který vůbec nemusí mít podobu na první pohled […]

Výzva přináší obohacení, jen to tak nevypadá. A to je ta hra.

Začnu klasicky — Štěstí je stav, kdy si člověk dokáže opravdu užít libovolnou situaci. Protože už v žádné nevidí problém, proto. Štěstí je tedy stav bezproblémového vnímání, což znamená — už chápu, co i proč se kdy děje, a tedy i že se to dít musí přesně tak. Musí to tak být (vypadat), je to nezbytná součást procesu duchovního […]

Získávat jde jedině prožíváním provokací

Život je proces vedoucí člověka tak, aby rostl. Růst neboli vývoj neboli změny jsou pointou žití, je to celé jen o tom. Člověk to buď pochopí, a začne jej žití bavit, anebo nepochopí, a bude s žitím bojovat. Proč bojovat? To je otázka, na kterou dává odpověď Devítka Disků — protože onen růst neboli vývoj probíhá formou provokací. Jinak […]

Situace nechtějí řešit, jen ustát

Problémy neexistují. I tak by se dalo začít povídání o Pousteníkovi, který ukazuje, jak se ke svým prožitkům správně stavět. Život je nastavený tak, aby sám fungoval. Proto se nikdy po člověku nechce, aby něco řešil. Ono to tak může často vypadat, ale to je právě ono zdání, kterým na světě vše klame. Takže tomu zdání je potřeba […]

Úspěch je umění žít užitečně

Šestka Disků je v Tarotu proto, aby vysvětlila, co je to úspěch. Vysvětluje tedy, jak úspěšně žít, co se pod tím vlastně skrývá. Žít úspěšně znamená žít užitečně. Trávit svůj čas tím, co nám slouží. Opakem je jeho zabíjení. Na to je dobré navázat vysvětlením, že užitečné žití = pěstování. To je zákon. Jedině, když něco […]

Abych byl bohatý, musím být samostatný a soběstačný

Bohatství je správné vnitřní nastavení. proto není vůbec o penězích ani majetku, což si mnozí mylně myslíme a pak se za nimi honíme. Není ani o vztazích, což si zase myslí jiní, a tak po vztazích touží a chtějí na nich stavět své štěstí. Je to úplně jinak. Bohatství je schopnost být spokojený jen tak, sám se sebou. Netrpět pocitem, že […]

1 2 3 10
top