21: Žiji přítomností

Žít přítomností znamená žít spokojeně. Tudíž si můžeme jednoduše udělat obrázek o tom, jak na tom se svým štěstím jsme. Běháme-li myšlenkami v obavách, co bude anebo vracením se k tomu, co se kde stalo, co jsme udělali nebo řekli, stejně jako co udělal/řekl někdo jiný, šťastní nejsme. Ani svobodní, spokojení — nežijeme svůj život. Žijeme iluzi života, […]

20: Žiji cílevědomě

Abychom pochopili, jak vypadá a o čem je cílevědomý život, nejdříve si popíšeme život bez cíle. Hezky si na tom uvědomíme, co možná sami (nevědomky) žijeme, aniž by nás napadalo, že je na tom něco nedobrého. Život bez cíle je motání se v kruhu. Protože každý život, ať vypadá jakkoli, je cesta. Bludiště od ničeho k ničemu […]

19: Dělám jen co mě naplňuje, nač mám talent

Dělat jen to své, k čemu jsme se narodili — o to teď jde. A chceme-li se k tomu správně postavit, musíme začít pochopením, že každý bez výjimky jsme se talentovaným narodil. Talent je vrozená vlastnost, a každý ji tudíž máme. Na svět všichni přicházíme k něčemu konkrétnímu optimálně vybaveni. Součástí té vybaveností je i potřeba se věnovat […]

18: Jsem vděčný, vnímám plnou podporu Vesmíru

Vděčnost je další nezbytnou součástí našeho vyzařování, jímž je přitažlivost vůči všemu dobrému podmíněna. Vděčnost je vyjádřením několika podstatných pochopení o životě: Vše uvedené vychází z pochopení životních zákonů. A vděčnost vyjadřuje, že už to nejen chápu, ale že to i cítím. Životní principy ve mě dozrály, přetavily se z vědění v cítění. A díky tomu v sobě nosím […]

17: Jsem spolehlivý, sám sobě věrný

Spolehlivost je vlastnost, která ukazuje, jací skutečně jsme. Jak to s naším žitím vypadá, jestli stojíme nohama na zemi, anebo fungujeme jako hadr na holi — kam vítr, tam my. Oním „větrem“ jsou myšleny veškeré nečekané impulsy, kterým jsme denně vystavováni, vnější i vnitřní. Zprávy, nabídky, situace, které nás nutí se nějak rozhodnout a zachovat i […]

16: Jsem srdečný, protože nemám problémy

Problémy má každý, komu něco chybí nebo brání. Resp. kdo si to myslí. Takový člověk se stává bojovníkem, usilujícím o nápravu. Za něčím se žene, nebo si aspoň stěžuje na svůj neuspokojivý stav, případně na ty, o kom si myslí, že za to mohou. Z člověka, který s životem bojuje, se stává ten, komu o něco […]

15: Upřímně vyjadřuji, co cítím

Nezbytnou komponentou našeho vyzařování je upřímnost. Určuje jeho čistotu a tím i sílu naší přitažlivosti. Neupřímností vyjadřuji, že „nevím, co vlastně chci“. A proto je můj postoj, mé přání, můj záměr jalový. Sám mu nevěřím, protože nevěřím sám sobě. Jsem nejistý a tudíž — nezralý a nepřitažlivý. Upřímnost vyžaduje často odvahu. Ale to nemění nic […]

14: Žiji tím, co je

Žít svou fantazií nebo vzpomínkami je útěk od reality. Nežijete, vy si na to jen hrajete. Na vině je vaše neschopnost stát na vlastních nohách. špatně uvažujete, v dané záležitosti nebo životní oblasti se necítíte jako dávající, ale naopak něco — od života nebo druhých — chcete. Jsme opět u zákona akce a reakce, kterému je […]

13: Nic mi nechybí

Že mi nic nechybí neznamená, že mám všechno. To jen znamená, že jsem spokojený s tím, co je. Netrpím pocitem, že kdyby něco bylo jinak, bylo by to lepší. Je to tedy stav úplné spokojenosti s tím, co je, nezávislé na ničem konkrétním. Stav spokojenosti je zároveň nutnou podmínkou správné přitažlivosti, protože dáváte jasně najevo, že na ničem […]

12: Nikdy nic nevzdávám

Nevzdávám se proto, že k tomu nikdy neexistuje důvod. Vše, co si přeji, mohu mít, mám na to vesmírné právo. Jsem na světě právě proto, abych žil, jak toužím, a mohl mít vše tak, jak mi bytostně vyhovuje. Jít si za svým je životně důležité, tomu se všichni máme naučit. Nevzdávat se má svá pravidla Nevzdat se, […]

11: Užívám si i nedokonalosti

Dokonalí být nemáme, což má jeden pro život naprosto zásadní důvod i význam, který je potřeba chápat. Tím důvodem a významem je — láska. Cítit se komfortně a spokojeně v dokonalosti dokáže úplně každý, na tom nic není. Jenže život je o něčem jiném — o lásce. A ta musí mít prostor pro své projevy. Prostorem […]

10: S Vesmírem o všem vědomě komunikuji

Komunikace s Vesmírem je tou nejdůležitější činností pro náš život, protože jak víme, jsme vysílačem informací. Vědomým vysíláním svých představ si cíleně řídíme svůj život = udržujeme si nad ním kontrolu. Udáváme, jak co chceme mít, kam se co má vyvíjet, co chceme i nechceme prožívat. Život vzniká právě a pouze tím, že Vesmír reaguje na to, co […]

09: Myšlenky přeměňuji v cítění

Cesta ke každému cíli začíná vizí — jasnou představou, kam chci dojít, co si chci splnit, do jakého stavu se chci dopracovat. Správně nadefinovaná vize = postavení se na políčko „Start“ a zvolání — „Jsem připraven!“ Tím svou cestu odstartujete a zbývá se nechat ke svému cíli dovést. Jde o automatický proces, kdy jste krok […]

08: Užívám si svou důvěru

Důvěra, to je ten klíč úplně ke všemu hodnotnému. Důvěra otevrá všechny dveře, určuje, zda jsem či nejsem přitažlivý. A zda tudíž dokážu žít v souladu s tím, jak žít toužím. Kde chybí důvěra, není pomoci. A proto je dobré mít jasno v tom, co to ta důvěra vlastně je. My si obvykle pod těmi nejdůležitějšími pojmy, pro […]

07: Za výzvy jsem vděčný

Co je to výzva? Zkouška. Dá se říct, že celý život je sérií zkoušek, jimiž testuje, jaký jsi. Jak se zachováš, rozhodneš, jak budeš uvažovat. A zároveň tě ty zkoušky rozvíjejí, obohacuji, posilují a uzdravují. Rozvíjejí tvou přitažlivost, život ti pak přináší víc dobrého, protože to přitahuješ. Přitažlivost = výsledek tvých názorů Životní zkoušky testují […]

06: Uvažuji zdravě

Prakticky každý člověk je duševně nemocný. Mimo. Každého názory jsou částečně správné a částečně vůbec neodpovídají skutečnosti. Není se zač stydět ani si co vyčítat, má to tak být, protože jednou ze složek životní cesty je seberozvoj. A je dobré si uvědomovat, co vlastně seberozvoj je. Seberozvoj je nahrazování nesprávných názorů za správné. Praktický přínos […]

05: Zasloužím si to nejlepší

Život je složen ze dvou komponent. Jedna z nich je daná, druhou sami ovlivňujeme. Tou daností jsou naše talenty, vzhled i životní dráha. Je to tak proto, že všichni dohromady zde tvoříme celek, který aby fungoval, potřebuje, abychom do něj každý svým dílem přispíval. Není žádná náhoda, že jeden je učitel, jiný stavitel, další pěstuje obilí, […]

04: Mým cílem je bezstarostná nejistota

M ít cíl je životní nutnost, protože spokojenost je podmíněna tím, že někam spějete. Bez cíle jen přežíváte, váš život nikam nesměřuje, nikam se nevyvíjí, je to cesta, která nikam nevede. Cílem všech cílů je štěstí. Toto známe z naší školy, v sekci o vizích se tím detailně zabýváme. Kromě jiného i chápeme, co takové štěstí je: […]

03: Všude, kam se vydám, budou překážky. Naštěstí.

Je jedno, zda používáme výraz překážka nebo výzva. Oba jsou správně. Nesprávně je až to, že v tom vidíme problém. To je první špatný úhel pohledu, který mění naše cítění, očekávání i chování. Mění je přesně naopak. Namísto abych se těšil a byl namotivovaný, mě to odrazuje a já chci vše, jen ne tohle. Cítím nejistotu, […]

02: Seberozvoj je založen na sebepřekonávání

Život má za cíl nás bavit. A aby to dokázal, musí se někam vyvíjet. Každý vývoj je založen na změnách, bez nich k vývoji dojít nemůže, beze změn zůstává vše stejné. A to nenaplňuje, to nudí. Změna = konec nudy a stagnace Každá životní změna tedy přichází proto, aby nás život přestal nudit. Aby se posunul […]

1 2
top