Osmička Holí (31-1-2018)

Poslední lednový den se nám Tarotem ukazuje ve znamení Osmičky Holí. Jak je uvedeno v jejím podnadpisu, pojednává o tématu vyjasnění nějaké situace, pohledu na něco, s čím jsme bojovali, co nás trápilo, s čím jsme si nevěděli rady. Jako první je asi na místě si uvědomit, že takové situace existují, mají své místo v našich životech a tudíž […]

XI: Síla (30-1-2018)

Na dnešní den ukázal Tarot téma XI: Síla. Myšlena je síla skutečná, tedy trvalá a zároveň taková, která negeneruje odpor (protisílu) a tudíž boj. Už toto je dobré si uvědomit — síla generující boj ve skutečnosti není silou, je to snažení. Plyne z mylných představ o potřebě soupeřit, usilovat, ze strachu a pocitu oddělenosti. Je tedy […]

Král Disků (29-1-2018)

Dnešní Král Disků nám přichází povědět o fyzické aktivitě spojené se sklizní. Neboli o zhodnocování toho, co v sobě člověk vypěstoval. Jde tedy o umění se prodat, dá se říct. Protože něco vypěstovat je jedna věc, a prodat to je věc jiná, a teprve až nám jde obojí, máme vyhráno. A to je i první důležité […]

Trojka Pohárů (28-1-2018)

Trojku pohárů tu letos nemáme poprvé. Ta karta pojednává o bohatství, o kterém je dobré něco vědět, na což se nabízí hned několik otázek — Co je bohatství? Co vlastně znamená být bohatý? Jak zbohatnu? Jak se bohatým stanu? A jak potom o své bohatství pečovat? My odpovědi na ně často neznáme, a to je náš […]

X: Kolo štěstí (27-1-2018)

Poslední lednová sobota se nese ve znamení karty X: Kolo štěstí. Ta karta prozrazuje důležitá tajemství o životě a vlivech, které mu dávají podobu. A to první a nejdůležitější tajemstvím zní — na svůj život máš vliv jen ty sám. A to je pro mnohé překvapivé až kontroverzní tvrzení, protože my si tohle obvykle nemyslíme. […]

XXI: Universum (26-1-2018)

Dnes nám Tarot ukazuje poslední kartu Velkých Arkán. XXI: Universum je završením vývojového cyklu, během kterého v nás něco zrálo. Už víme, že vše hodnotné v životě musí projít procesem zrání, kde od počáteční touhy (chuti něco změnit nebo dokázat), následné vize (správně Vesmíru definující, co to bude) přes všechny tréninky (zpracované Automatickou pračkou) až do stavu […]

Princ Disků (25-1-2018)

Je tu čtvrtek a s ním přichází Princ Disků, karta o seberealizaci. Seberealizace je zásadní pilíř života, právě na ní musí být postaven. Seberealizace je vlastně přirozené využívání svých vrozených talentů. A ty jsme dostali do vínku právě proto, abychom měli na čem svůj život postavit a zároveň — uplatňovali svou jedinečnost v rámci celku. Nikdo nežijeme […]

Devítka Mečů (24-1-2018)

Dnes k nám přišla Devítka Mečů. Karta popisující velký fenomén lidské mysli — výčitky. Vyčítat nám jde velice dobře a ono není divu. Ono je totiž velice snadné podlehnout dojmu, že nám někdo ubližuje nebo ublížil, případně naopak my jsme ublížili někomu jinému. Výčitky ale nemají jen podobu „řešení“ nějakého zásadního životního prožitku nebo osoby v našem […]

Pětka Pohárů (23-1-2018)

Už jsme ji tu letos měli, hned ze začátku. Vrací se k nám Pětka Pohárů, karta o zklamáních a bolestných prožitcích. Jsou součástí života, musíme je tak brát a záleží na našem úhlu pohledu a přístupu, jak moc nás budou bolet. Neboli — jak moc svému sebeklamu budeme podléhat. Život je veskrze dobrý, to je třeba […]

Šestka Pohárů (22-1-2018)

Nový týden začíná Šestkou Pohárů, která popisuje rozkoš. Čím je i není, co je jejím zdrojem i co nás od jejího prožívání odděluje (a co s tím). Začít bychom měli tím, že rozkoš je v každém případě za odměnu, jelikož je vyjádřením čistoty našeho podvědomí, zbaveného všeho falešného. Schopnost žít s rozkoší je tedy podmíněna přirozenosti našeho vnímání. […]

Desítka Pohárů (21-1-2018)

Pro třetí neděli v roce Tarot ukázal Desítku Pohárů, budeme se tedy bavit o tématu bohatství. Hned v podnadpisu karty je kromě něj zmíněna i nasycenost, a začnu tím, že vysvětlím souvislost mezi oběma těmito pojmy. Je nesmírně důležité chápat, že jedině nasycený má potenciál obohacovat i druhé. To si často neuvědomujeme, a proto chceme po lidech […]

Dvojka Disků (20-1-2018)

Je tu sobota, a s ní přichází Dvojka Disků. Karta, která v podstatě říká — klídek. Hned v jejím prvním odstavci na konci najdete zmínku — pozvolná změna k lepšímu, změny v materiálním světě. Čímž se chce říct, že nic nejde rychle, hned, žádná instantní řešení neexistují. My si často rychlá řešení přejeme, obzvlášť teče-li nám do bot. Ale to jsme […]

Šestka Holí (19-1-2018)

Dnešek je ve znamení Šestky Holí, neboli úspěchu. Šestka Holí jej definuje a úplně první, co o něm říká — že je přirozený. Odehrává se tedy sám, jako odezva na to, jak k životu přistupujeme, jak o něm uvažujeme. Což znamená i pochopení, že žádné honění se za čímkoli k úspěchu určitě nepovede. Hned první odstaveček na […]

Eso Pohárů (18-1-2018)

A máme ji tu zase. V neděli k nám přišla bezpodmínečná láska prostřednictvím Esa Pohárů, a čtyři dny na to je tu znovu. Asi chce, abychom si o ní řekli víc, tak na koukneme ještě trochu jinak než minule. Na úvod jen připomenu, že bezpodmínečná neboli skutečná láska není cit. Je to reálný způsob dívání na svět. […]

Dvojka Holí (17-1-2018)

Na dnešek nám vyšla Dvojka Holí. Tato karta učí, jak zvládat důležité situace, což je možná důležitější, než se na první pohled zdá. Ona důležitost nám naplno dojde až s pochopením, že všechny důležité situace se zvládají stejným způsobem. Dvojka Holí tedy představuje návod, jak to správně dělat (i že to jde správně zvládat jedině takto). […]

Trojka Pohárů (16-1-2018)

Dnešní Trojka Pohárů značí hojnost. Neboli stav samovolně proudícího bohatství, které člověka po všech stránkách zásobuje tak, aby mohl žít bezstarostně. Úplně první,co bychom si měli uvědomit v souvislosti s životní bezstarostností, je důvod, proč tak má život vypadat. proč je jako bezstarostný vlastně nastaven. Tím dobrým důvodem, proč to tak je, je schopnost sdílet své vlastní […]

Sedmička Disků (15-1-2018)

A máme ji tu zase. Přesně před týdnem byla kartou dne Sedmička Disků a dnes se vrátila. Sákryš, řekne si panáček. Hurá!, řekne si ten, kdo ví, co se v jeho životě děje a proč. Právě tento paradox nebo možná lépe „totální rozdíl v uvažování a chování“ je dobré si připomínat. Je to nutnost, protože člověk nevědoucí […]

Eso Pohárů (14-1-2018)

Tato neděle je ve znamení Esa Pohárů. Opět se zde tedy projevuje naprosto ryzí vliv elementu, v tomto případě vody neboli citů. Jak takové ryzí city vypadají, co je jejich zdrojem i co nám to do života přinese, jakmile si je správně nastavíme, to přesně karta vysvětluje a učí. Karta hned v úvodu definuje, co to ryzí city […]

Pětka Mečů (13-1-2018)

Jako téma dne určil Tarot pro dnešek Pětku Mečů. Z hlediska pochopení života přináší nesmírně cenné poznání, protože pojednává o tom, co stojí za vším negativním co prožíváme, čím se cítíme ohroženi. Tím původcem všeho nepříjemného — zdrojem všech iluzí — je strach. Je to právě a pouze on, který probouzí naši hlavu, která potom začíná […]

VIII: Vyrovnání (12-1-2018)

Vyrovnání je karta, popisující základní vlastnost Vesmíru a zákon, jemuž vše v něm podléhá, tedy i člověk. A tudíž by měl toto pravidlo nejen znát, ale řídit se jím na každodenní bázi. Ten zákon říká — Vesmír se automaticky udržuje v harmonii. Vše se v něm neustále vyrovnává, aby mohl život fungovat. Na první pohled to pravidlo možná […]

1 2
top