Žití je za odměnu, že osvobodíme svého ducha

Nic není náhoda. Proto, aby byl život hra. Má svá jasná pravidla a vše je s ohledem na ta pravidla nastavováno a řízeno. Jednou z podmínek, aby byl život hra je, že každý člověk potřebuje být nastaven „napůl“. To není špatně, nic mu nechybí. Takto je ideálním hráčem, protože život je o tom, aby se ta druhá […]

Zázraky se dějí, musím jim jen připravit podmínky

Život je zázrak sám o sobě. A vše v něm dokáže zázračne fungovat, zázračně se uzdravovat, měnit i uskutečňovat. Koncept uskutečňování zázraků je základní pointou žití, člověk je k tomu veden a nepřetržitě podporován — život dělá vše proto, aby každý tyto zázraky denně žil. Jelikož má život i bavit, muselo se vymyslet, jak ten zázrakový koncept […]

Svou budoucnost tvořím dnes. Otázka ale zní — Čím?

Že podobu svému budoucímu životu určujeme svým dnešním chováním je známá věc. To tedy nepřekvapí. Dobrá otázka ovšem zní — Čím konkrétně ji dnes tvoříme? Je to takzvaně otázka na tělo, na skutečnou podstatu tvoření. Na skutečnou pointu, od níž se odvíjí trend vývoje všeho, co je součástí našich životů. Nejde tedy o to „něco“ […]

Život je cesta. Je tedy o každodenních krocích.

Život je cesta. Žití je tedy něco jako turistika po cestě života. Pointou je tedy ta chůze, krok za krokem se posouvat vpřed. Životní cesta se před člověkem sama odvíjí. Nemusíme tedy nic vymýšlet, ani nemáme. Situace, ke kterým se má člověk správně postavit, se samy ukazují a jde jen o správnou reakci na ně. […]

Láska je schopnost dávat věcem co potřebují

Láska je schopnost se na věci správně dívat. A tím správným pohledem je — cítění. Jdu-li na věc s citem, znamená to, že nepřemýšlím. Řídím se srdcem, cítím, jak na to jít, co říct, co dělat, jak se k věci postavit. Citítm také, co věc potřebuje, protože mé cítění vidí skutečnou podstatu věci. Láska je schopnost vnímat […]

Správně funguje jen bezpodmínečná láska

Podmínkou fungování je správný vztah k tomu. A to je i celé, o tom život je — nastavit si správný vztah ke všemu, co k žití patří. Tím správným vztahem je bezpodmínečná láska. Tedy taková, která nehodnotí. Nehodnotí sebe, nehodnotí okolí, nehodnotí život, nehodnotí situace, nehodnotí svět, nehodnotí nic. Jakmile hodnotím, jednak si vymýšlím, a druhak nemiluji. […]

Nefackuje mě život, ale můj přístup k němu

Někdy to vypadá, že nás život fackuje. Přijde situace, která zapůsobí jako náraz do zdi. Jsme zvyklí vinit okolnosti, protože si dostatečně neuvědomujeme souvislosti mezi tím, jak se k žití stavíme a situacemi, které nám do života přicházejí. Není možné prožít nic, co si sami nezpůsobíme. Život není ani trochu zlý, jen opravdový a strojově přesný. […]

Nejdřív zrát, pak se do něčeho pouštět

Člověk se rád do kde čeho pouští. Vede jej k tomu nadšení, anebo potřeba něco řešit. V obou případech si obyvkle neuvědomuje, že to, co jej žene, nebo řekněme motivuje, je — nezralost. Nezralost je charakteristická emocemi. Pozitivními, negativními, to je jedno. Jsou tam emoce, a to je jasná kontrolka — chybí ti nadhled, který je ovšem […]

Láska není emoce, ale otevřené srdce

Celý svět i život jsou o lásce. O tu jde, ať se koukneme kamkoli, ať prožijeme cokoli. Lásku při tom svém koukání buď cítíme, anebo necítíme. To je v kostce celé, celý život, jeho pointa, od níž se pak vše odvíjí. Vše, kde lásku cítíme, nás naplňuje klidem, pohodou, jsme přitažliví, druhým je s námi dobře a […]

Žít musím srdcem, tedy odvážně a spokojeně

Životní zákony jsou pravidla, jimž podléhá veškeré dění. Tedy i tvoření, neboli uskutečňování svých záměrů. Ta pravidla jsou vymyšlena tak, že je nejde nijak obejít, přelstít, porušit, ani zneužít. U posledně zmíněného „zneužití“ se chci trochu zastavit. Souvisí s ním skutečnost, že život nesmí být předvídatelný. Kdyby totiž byl, dalo by se toho zneužívat, a — […]

Tvořit dokážu jen to, co mi přijde samozřejmé

Člověk je na světě od toho, aby uskutečňoval své záměry. Je k tomu předurčen, má pro to všechny předpoklady. Zároveň každému z nás něco „chybí“, aby měl život smysl — potřebujeme se učit, vnitřně růst, aby v nás naše tvořivé schopnosti dozrály — až pak je budeme schopni používat. Stav, kdy v člověku něco dozrálo, se pozná jednoduše — […]

Nevyvíjet tlak, aneb vše funguje jedině samovolně

Jednou z nezbytných podmínek fngování je samovolnost. Ptáme-li se proč, odpověď zní — protože je známkou zralosti (už na to mám). Život je koncipovaný tak, aby nic nebylo zadarmo. I aby nic nešlo očůrat. Proto je vše podmíněno zralostí, tedy stavem, kdy danou záležitost nebo životní oblast vůbec neřešíme. Nemyslíme na ni, nevymýšlíme co a jak […]

Budoucnost musí být černá = nejasná

Nepředvídatelnost je jedna z vlastností života. Je dobré to vědět, protože se pak můžeme začít zbavovat svých tendencí plánovat, vymýšlet, snít, toužit, kalkulovat a všelijak jinak řešit svoji budoucnost. Budoucnost musí být černá. Nikoli ve smyslu „špatná“, ale „neznámá“. Důvod, proč tak je život koncipovaný, je praktický — kdyby bylo možné budoucnost plánovat, šlo by toho […]

top