23: Přitažlivost je naplňující životní styl

ico-black-vVe Vesmíru vše funguje podle přesného řádu, postaveného na několika triviálních principech. Vesmírný řád by se dal nazvat (a určitě ten název znáš) Zákonem přitažlivosti. Já mám pro něj ještě jiný a podle mě výstižnější název — Zákon neomezeného tvoření. Je výslednicí oněch principů, které veškeré vesmírné fungování zajišťují, které stojí na pozadí všeho dění. Znamená, že každý tvoří vše, co podvědomě vysílá. Generuje odpovídající stavy, vztahy a situace, a to i na libovolnou dálku (proto mi přijde výraz „přitahovat“ trochu zavádějící, přestože je úplně správný). Ty, jako člověk, jsi veden k pochopení tohoto zákona i jeho principů a schopnosti si podle nich život užívat — tvořit si jej jak chceš. Úspěšnost tvého žití je dána tím, do jaké míry podle přírodních zákonů funguješ.

Co konkrétně „úspěšný život“ znamená? Těšit se ze života, užívat si jej. Dělat, co tě baví a zároveň tím nějak sloužit druhým. Budovat si cíleně svůj život přesně tak, jak jej chceš žít = žít jak chceš a mít co chceš. Dosahovat všech svých cílů bezstarostně a bezúsilně. Být vyrovnaný, zdravý a spokojený. Být šťastný a žít v dostatku a bohatství. Žít v jednotě s druhými, mít s nimi dobré vztahy a navzájem si fandit a podporovat se.

Řečí energeticko-informační to znamená umět myslet nač chceš a nechat energii volně proudit a její tok pouze směrovat tam, kam chceš = nechat ji tvořit, co si přeješ. Nebrzdit její přirozený tok a nepřikazovat jí, co ve skutečnosti nechceš. Vesmírná energie tu všude je a čeká jen na tvé signály, ochotná ti vše, co si přeješ, přinášet. Pokud se to neděje, je to vždycky jen proto, že jí v tom sám nějak bráníš — tvé podvědomé vysílání je v rozporu s tím, co by sis přál.

Tvůj život je obrazem všeho, co nosíš v podvědomí. Ničím jiným. Abys tedy spokojeně žil, musíš splňovat jediné — mít podvědomí čisté. Přirozeně vnímat. Pokud to neděláš, zaměř se na to a vyčisti si jej. Automaticky tím v sobě nastavíš neomezený životní styl, protože se vnější svět stavu tvého podvědomí sám přizpůsobuje (dělá to neustále, životní styl = obsah podvědomí). Jediná tvá starost je tedy o obsah, který v hlavě nosíš. Na to jediné se musíš zaměřit, abys v sobě vybudoval podmínky pro neomezené tvoření, které pak bude samo fungovat.

Jakmile to zvládneš, se tvůj životní styl se zákonem přitažlivosti automaticky ztotožní. Přirozené principy budeš podvědomě dodržovat a tvořit podle nich, protože je v sobě budeš nosit — tvé podvědomí bude pracovat za tebe. Tím vstoupíš do finální fáze — do fáze cíleného tvoření. Myšlenkově se začneš věnovat svým vizím a pak už jen očekávat příchod toho, co tě k výsledku dovede. Z tvého života zmizí vše negativní, vše, čím ses v minulosti omezoval. Zmizí i veškeré pochybnosti, protože i těch ses v přípravné fázi zbavil. Už nic neřešíš, necháváš události volně plynout a nemáš potřebu do nich nijak zasahovat, nic „urychlovat“, popohánět, starat se, jak se co odehraje. Dokážeš dát událostem volný průběh i odpoutat se od všeho, co se odpoutat chce, protože víš, že se tím jen dělá prostor pro nové a lepší, pro to, co je s tvým záměrem v souladu. Na ničem nelpíš, ze všech změn se těšíš, chápeš jejich pravý význam. Necháváš život volně plynout a jen určuješ směr, kam chceš, aby se ubíral.

A to je celé. Zní to úplně jednoduše, ale na pozadí toho může být velké dobrodružství, během kterého budeš překonávat sám sebe, svoje ego, své iluze, všechna omezení, která se v tobě nastřádala. Jestliže se naučíš na svou cestu k přitažlivosti dívat jako na dobrodružnou výzvu, k cíli dojdeš, nezastavíš se a budeš se při tom často bavit. A o tom to celé je, o tom je celý život. Bavit se vším, co ti přijde do cesty, namísto se toho bát a mít ze sebe radost.

Nakonec ještě proces vybudování neomezeného podvědomí shrnu schematicky. Dá se rozdělit do tří fází:

  • Fáze poznání = pochopení, čím jsi a jak funguješ ty i všechno okolo.
  • Fáze čištění mysli = nastolení podmínek pro neomezené tvoření.
  • Fáze neomezeného tvoření v souladu s přirozenými principy.

Každá má svůj význam, navzájem se všechny doplňují, jedna podmiňuje a podporuje druhou. Žádnou nejde vynechat. Nemůžeš neomezeně tvořit bez čisté mysli, nemůžeš mít čistou mysl, pokud nevíš, čím jsi a jak funguješ. Čištění mysli je proces překonávání sama sebe, během něhož ti pomáhá překonávat překážky sebepoznání = to, co se dozvídáš o sobě, o přirozených postojích a o svém podvědomí. Zároveň tě motivuje vidina cíle — kam jdeš a co potom dokážeš.

Zákon přitažlivosti je tedy životní styl, který je tvým cílem. Funguje automaticky, jen je v sobě potřeba nastolit nezbytné podmínky — své podvědomí dovést do stavu přirozeného vnímání.


< Předchozí část | Pokračování >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top