01: Jsi ředitelem zeměkoule

ico-black-pPro nadpis článku jsem použil známou frázi, která ovšem neodpovídá úplně přesně skutečnosti. Ta je taková, že jsi dokonce ředitelem celého Vesmíru. A co je Vesmír? Vesmír je dokonalá firma.

Jak dokonalá firma vypadá? Vše v ní funguje samo, přesně a nejlíp. Dokonalé procesy plodí dokonalé výsledky.

Jediné, co v té firmě nefunguje dokonale, je její šéfTy. Tvá nedokonalost je způsobena tvou nevědomostí — vůbec nevíš, že nějakou firmu máš. Myslíš, že jsi na všechno sám, tudíž cítíš potřebu všechno sám dělat, přijde ti to logické. Tím ale chod své firmy komplikuješ a generuješ zmatky. Děláš, co vůbec dělat nemáš a staráš se o věci, o které se vůbec starat nemáš Sem tam trpíš pocity, že něco nefunguje, že je něco špatně, že se stalo něco nepříjemného. Sám sebe tím zbytečně stresuješ a dokonalý chod firmy brzdíš. Pak skutečně něco nevyjde, objeví se něčeho nedostatek, problém, krize. A jako správný krátkozraký a nedůvěřivý šéf pak hledáš viníky. Všude. jen ne tam, kde jsou. V sobě.

Dnešní článek je návodem, jak svou dokonalou firmu správně řídit. Nekazit její bezproblémový chod. Zbavit se všech starostí a začít své firmě plně důvěřovat. Přestat být slabým článkem v jinak dokonalém systému.

Pravidla dokonalé firmy

Tvá dokonalá firma se jmenuje Vesmír a funguje takto:

 • každý ví, co má dělat a je na to odborníkem
 • každý dělá jen to, co dělat má a vůbec jej nezajímá, co dělají jiní

To je celé, pro dokonalý chod to naprosto stačí. I ty, jako součást firmy, musíš obojí splňovat. Musíš tedy pochopit svou roli, jen tu potom hrát a nestarat se, co dělá zbytek firmy.

O pozici šéfa existují různé představy, ale jen jedna je dokonalá. Protikladem dokonalého šéfa je ten, kdo potřebuje o všem vědět, všechno kontrolovat, vymýšlet, řídit, dohlížet, popohánět, kdo si myslí, že všechno umí nejlíp. Hodně podobně se řada z nás chová v životě. Čím víc se tomuto modelu „šéfování“ blížíme, tím hůř náš život funguje. Tím neefektivněji a neúspěšněji žijeme. S vysokým úsilím a starostmi produkujeme zanedbatelné výsledky.

Chceš-li zvýšit efektivitu svého života, musíš ubrat ze své snahy jej řídit. Zní to paradoxně, ale jen pokud sám sebe vnímáš jako panáčka, který je na vše sám. Což je ale právě ona iluze, která tě provokuje denně dělat věci, kterými sám sobě jen škodíš. Realita je opačná — neustále tě podporuje celý Vesmír, který automaticky tvoří vše, co tě napadne. Neustále tě poslouchá a každý tvůj záměr ihned organizuje a zpracovává. Dokonale, neboli nejjednodušší a nejrychlejší cestou k dokonalému výsledku.

Jak to dokáže? Jednoduše. Je to Vesmír, ví o sobě úplně vše. Ví, kde se přesně nachází nejvhodnější zdroj i jak nejrychleji se tento zdroj spojí s tebou. Vaše spojení dokáže dokonale zorganizovat i načasovat. To vše se děje neustále. Vždy ale jen do okamžiku, než změníš svůj názor. Než začneš sám vymýšlet svou vlastní cestu, hledat své vlastní zdroje nebo dokud na svůj záměr nerezignuješ.

Jak řídit dokonalou firmu

Dokonalá firma se řídí úplně jednoduše. Ale právě v tom je kámen úrazu. V nedůvěře, že skutečně může vše úplně snadno, samovolně fungovat, bez tvého přičinění. Tvou nedůvěru způsobuje návyk smyslově vnímat. Vidíš-li výrobní proces, vůbec nepochybuješ, že se něco děje, že tvá firma funguje. Ale když nic nevidíš, máš problém si myslet totéž. A jelikož tvá firma funguje právě ve sféře neviditelného, jsi nedůvěřivý a plný obav. Navenek to vypadá, že se nic neděje, ale ve skutečnosti se maká naplno ve dne v noci. Jenže ty to nevnímáš, ani nemůžeš, nemáš jak. Můžeš jedině důvěřovat anebo se obávat. Často děláš spíš to druhé a to tě nutí usilovat a řešit, ale musíš se naučit to první a nedělat nic.

Firma, přestože funguje dokonale sama, svého šéfa potřebuje. Bez něj neudělá vůbec nic. A tím jsme u tvé role: firma od tebe potřebuje vědět, co má vyrábět. Nic víc! Ten vykřičník je zde proto, že to je příkaz. Nic víc nejen, že dělat nemusíš, ale ani nemáš. Cokoli navíc je brzdou, komplikátorem.

Jako úspěšný ředitel firmy potřebuješ splňovat tyto požadavky:

 1. Vědět, že jsi ředitelem dokonale fungující firmy.
  Jsi si vědom, že tvá firma existuje a neustále, bez přestávek, pracuje.
 2. Vědět, že tvá role ředitele spočívá v zadávání úkolů = cílů.
  Jednoduše firmě oznámíš, co si přeješ, aby vytvořila. Sdělíš jí svou vizi výsledku.
 3. O chod firmy se přestat starat.
  Víš, že vše funguje a bude-li něco z tvé strany potřeba, dozvíš se o tom — přijde to k tobě samo.
 4. Kdykoli k tobě něco přijde, uděláš to.
  Tím svou firmu udržuješ v chodu. Firma splnila svůj úkol nebo jeho etapu a čeká na tvou reakci. Pak zase bude pokračovat ve své činnosti.

Co dělá šéf dokonalé firmy ve volném čase?

Těší se, až mu jeho firma pošle výsledek, který jí zadal vyrobit. A zároveň už v klidu vymýšlí, co vyrobí příště. Zvedá si laťku, touží vyrábět víc a líp. Nejdřív myslí na sebe, později i na blízké, a nakonec na všechny. Je to přirozené — nejdřív naplníš své vlastní potřeby, poté, co to už automaticky funguje, plníš potřeby těch, kdo jsou ti nejbližší, a když i to už funguje samovolně, máš chuť uspokojovat potřeby těch, kdo potřebují pomoc. Komu jejich firma nešlape, protože ji neumějí řídit.

Jak své šéfování trénovat?

Aby ses stal skutečným šéfem své dokonalé firmy, potřebuješ pravidelný trénink. Dokonalý, a tudíž jednoduchý. Tento:

 1. Denně si hraj si na šéfa dokonalé firmy. Sedni si na židli a představuj si, že sedíš v kanceláři jako ředitel dokonalé firmy. Skutečně to denně dělej, jinak to vědomí v sobě nevybuduješ, zůstane jen na povrchu, na vědomé úrovni, ale nedostane se do podvědomí.
 2. Stanov si jasný cíl. Pohraj si s definicí jasného výsledku, kterého chceš dosáhnout. Co ti má přinést? Co chceš cítit? Jak si svůj cíl chceš užívat? Vypiplej si pečlivě svoji definici, protože přesně takový výsledek k tobě nakonec přijde.
 3. Vizualizuj si svůj cíl. Můžeš si jej představovat, kreslit, psát, jak chceš. Dělej to denně, třeba ihned po „hraní si na šéfa dokonalé firmy“ viz bod 1.
 4. Svou vizi předej firmě. Odešli svou vizi do Vesmíru a v duchu poděkuj za její zpracování. I tento úkon spoj s prožitkem, představou, emocí.
 5. Od své vize se odpoutej. Přestaň na svou vizi myslet. Namísto toho si začni představovat, jak ji už celá firma úspěšně zpracovává. Užívej si tu představu, prociť ji. kdykoli na tebe přijde tendence pochybovat nebo začít „řešit“, připomeň si právě tuto představu běžícího procesu.
 6. Těš se na okamžik, kdy k tobě přijde výsledek. Ber jej jako samozřejmou věc, třeba jako když si objednáš pizzu — je jen otázka času, než dorazí.
 7. Očekávej překvapení. Uveď se do stavu „spokojené nejistoty“. Vůbec neřeš, jak se tvá vize splní, jen očekávej to nejlepší.
 8. Reaguj na vše, co přijde nečekaně. Právě nečekané události jsou odpověďmi na tvou vizi, jsou to dílčí výsledky práce tvé firmy. Buď ti přináší rovnou výsledek, anebo jsou krokem směrem k němu. Musíš tedy zareagovat, protože tvá firma teď čeká, co rozhodneš, jak se zachováš. Nenech se zmást tím, že přijdou situace, které s tvým cílem nijak nesouvisí. To je klam, právě ony tě vedou k tvému cíli. Jsou to zkoušky, které testují, zda si už svůj výsledek zasloužíš. Proto přicházejí nečekaně a maskovaně.
 9. Ať se děje, co se děje, věř, že to je ve tvůj prospěch. Nenech se mást ani strašit ničím, co se odehraje. Zbav se pocitu, že je něco špatně, že se něco hroutí. I když od tebe někdo/něco chce odejít, je to tak správně, v souladu s tvou vizí. Odchází to jen proto, že to s tebou už není kompatibilní a má to být nahrazeno novým, vhodným, co už na tebe čeká. Musíš ale vždy nejdřív to staré pustit a tím vytvořit pro nové prostor. Až pak dojde k nahrazení.
 10. Nikdy se svého cíle nevzdávej. Nikdy se nenech zastavit pochybnostmi, názory druhých, ničím. Vždy si v takových chvílích připomeň, že nejsi sám, že máš dokonalou firmu, která dokáže vše vytvořit a v každé situaci najde tvůrčí řešení.

A to je skutečně celé, těchto deset bodů je deset tajemství dokonalého manažera.


<Předchozí | Další >

INTUITIVNÍ NAVIGACE
Článek pro mě na teď
Výklad pro mě na teď

Tags

top