10: S Vesmírem o všem vědomě komunikuji

ico-black-aKomunikace s Vesmírem je tou nejdůležitější činností pro náš život, protože jak víme, jsme vysílačem informací.

Vědomým vysíláním svých představ si cíleně řídíme svůj život = udržujeme si nad ním kontrolu. Udáváme, jak co chceme mít, kam se co má vyvíjet, co chceme i nechceme prožívat.

Život vzniká právě a pouze tím, že Vesmír reaguje na to, co do něj vysíláme a podporuje nás v tom. Je jedno, zda to děláme vědomě s jasným cílem a představou, jak věci fungují, anebo to děláme nevědomky aniž bychom tušili, co naše uvažování způsobuje.

Vědomá komunikace logicky vychází z pochopení života a vlivu člověka na něj. Je výslednicí všeho, co jsme se o životě a člověku naučili, protože spouští procesy, kterými tvoříme své budoucí prožitky, všemu nastavujeme jasný cíl i podobu.

Zužitkujeme vše, co známe

Vědomou komunikací s Vesmírem uvádíme do praxe své vědění — spouštíme „univerzální proces tvoření“ (univerzální proto, že se podle toho samého schématu tvoří úplně vše). Nejde ale jen o samotné spuštění, protože tím, že proces tvoření jednou nastartujeme, čeká nás i vše ostatní, co je jeho součástí. Tedy reakce Vesmíru a nutnost je správně zpracovat. I čištění zárodků svých podvědomých bloků sebepřijímáním.

Vědomá komunikace je vyšší dívčí

Vědomou komunikaci bychom měli chápat nejen jako samotné vysílání, ale včetně všeho ostatního, co se tím spustí a proběhne. I proto to ve škole neučíme hned na začátku, přestože je Vysílání (práce s vizí) je úplně prvním krokem v procesu). Než něco vysílat začneme, musíme být připraveni na to, co přijde a umět to zpracovávat. Proto se nejdřív učíme „to druhé“ a a potom o vizích.

Formy vědomé komunikace

Vědomá komunikace s Vesmírem má vícero podob. Zmíním ty nejpodstatnější:

  • Vizualizace = práce se správně nadefinovanou (podle pravidel) vize neboli představy o tom, čeho chci dosáhnout
  • Meditace = pozorování, co ve mně běhá za myšlenky, čímž zjišťuji, co má ještě mé podvědomí tendence řešit; následně pak se na daná témata zaměřím (vrátím se k nim myšlenkami), aby se mé bloky probudily a mohly být vyčištěny
  • Žádám o pomoc/asistenci/vedení = začlením komunikaci s Vesmírem do svého každodenního života; při všem, co dělám, jej žádám, aby mi pomáhal, aby zařídil tohle a tamto, aby mi asistoval, aby věci probíhaly hladce…
  • Četba, Tarot, karetní výklady… = vždy, když věnujete pozornost něčemu, co se týká vašeho seberozvoje, ve vás probouzí vlastní úvahy o tom; a ty úvahy Vesmír vnímá a reaguje na ně, připravuje odpovídající příležitosti, vede vás tam, kam toužíte jít, posílá vám inspiraci, podporu i výsledky

Kvalita komunikace = moje efektivita

Vědomá komunikace se jmenuje vědomá proto, že si uvědomuji, co dělám a tudíž to dělám zodpovědně! Vesmír je se mnou nepřetržitě ve spojení, trvale připraven pomáhat, o vše se starat, vše organizovat… Ale bez mého pokynu nic nedělá, nekecá mi do života, je jen připraven mi sloužit, požádám-li jej o to. Záleží tedy jen na mně, zda to dělám, anebo řeším věci po svém a sám. Ani ovšem nerozlišuje, co do něj vysílám, vše bere jako můj záměr, který plní. Přání stejně jako obavy a vize problémů.

Buďte kreativní! Přestože plníme při spolupráci s Vesmírem jen dva jednoduché úkoly, máme obrovský vliv na to, jak to budeme dělat. Naše kreativita a fantazie jsou jediným omezujícím faktorem. Jaké formy přístupu ke spolupráci s Vesmírem si vymyslíme i do jaké míry jí budeme využívat, tak kvalitně a efektivně se budou naše cíle, každodenní i ty dlouhodobé, plnit. Je to hra, nekonečná zábava — takový má život být.

Z pravidel spolupráce s Vesmírem by mělo být jasné, jaké jsou naše schopnosti, jaké Vesmírovy, k čemu jsme kdo dokonale vybaven a k čemu ne, co máme (chceme-li s ním spolupracovat) my na starosti a co on. A pak už jde jen o to, jak se s tím naučíme žít. Jestli svůj život postavíme na vzájemné spolupráci a do jaké míry to budeme dělat.

Vypěstujme si návyk

I spolupracovat se musíme učit, přestože na tom nic není. Podstatné je v sobě vypěstovat návyk to dělat. Abychom nad tím vůbec nepřemýšleli a dělali to úplně automaticky. Aby se pro nás stalo samozřejmostí, že s Vesmírem o všem v duchu mluvím, beru jeho přítomnost i schopnosti jako jasnou věc a žiji podle pravidla „na nic nejsem sám, žiji v neustálém spojení s Vesmírem“.


< Předchozí | Následující >

INTUITIVNÍ NAVIGACE

Ideální článek pro mě

Ideální výklad pro mě

 Ideální karta pro teď

PŘIJDE TI TO ZDE UŽITEČNÉ?

Kup si předplatné

Předplatné je dobrovolné, aby rozvíjelo naši štědrost.


Chceš dát věci do pohybu a vyladit si život?

Přihlas se do „Školy seberozvoje“

 Kup si „Tarot pro osobní rozvoj“ 

Najdi i ty zábavu a naplnění v rozvoji kvality svého života.

 

Tags

top