Spoléhat na svou intuici? Co to je?

Velekněžka představuje osobnost, která si věří. Je sebevědomá, vyrovnaná, upřímná, moudrá, soběstačná. A to vše proto, že je — moudrá. Být moudrý znamená vědět. Jak to v životě chodí. Ale nejen to. Být moudrý také znamená — nic nevymýšlet. Nepoužívat hlavu. To dělají chytráci, protože nevědí. A jelikož nevědí, dedukují a výsledkem jsou spekulace a vymyšlené […]

Tarot pro osobní rozvoj — II: Velekněžka

Třetí karta Tarotu je doplňkem karty předchozí — Mága. Tou kartou je Velekněžka a ono doplnění spočívá v tom, že zatímco Mág představuje mužskou tvořivou sílu, Velekněžka představuje totéž, ale v ženské rovině. Opět zde platí, že „mužská“ i „ženská“ nemáme chápat striktně jako vlastnost charakteristickou pouze pro dané pohlaví, obojí se týká jak mužů, tak žen. […]

top