Trilogie o lásce (3): Láska musí volně proudit

Vposlední části trilogie o lásce si přiblížíme, co nás učí Čtyřka Pohárů. V čem zásadním se liší její poselství od ostatních karet Pohárů, čím je tedy jedinečná a cenná. Čtyřka Pohárů učí vztahové vyrovnanosti. Neboli harmonii neboli umění udržovat správné hranice vztahu. I láska totiž — stejně jako vše v životě — podléhá zákonu harmonie, který říká: […]

Čtyřka Pohárů

Čtyřka Pohárů popisuje správné citové nastavení z pohledu jeho vyrovnanosti. Ta je základní složkou osobnosti, protože charakterizuje stěžejní povahové rysy člověka. Z tohoto pohledu se dělíme na: Výše napsané zní celkem jasně a samozřejmě. Je dobré si uvědomit, že jde opět o vesmírné pravidlo, které nám v praktickém žití říká: Ber lidi takové, jací jsou, a podle toho […]

Nejlepší lék na nevyrovnanost je – samota

Poháry představují emocionální neboli citovou rovinu osobnosti. Jejich Čtyřka ukazuje, jak to s těmi city má správně být. Už podnadpis říká: „citová vyrovnanost„, což znamená stabilita — tedy stav bez výkyvů. Chce se tím upozornit, že jsem-li citově nestabilní (střídají se u mě nálady, stavy nadšení s pocity nejistoty, smutku a zklamání, pohoda se strachy, pochybami, hněvy či jinými […]

top